03.11.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

3 Kasım 20200
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.11.2020 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.            

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 

 1. Yoklama
 2. 06.10.2020 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. I Sayılı Kadro İhdası Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.10.2020 tarih ve 2579 sayılı yazısı.
 4. Turgut Mahallesi 308 ada, 84, 85, 86 no’lu parsellerin tapu devirleri ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 19.10.2020 tarih ve 5573 sayılı yazısı.
 5. İzmit Belediye Meclisinin 41 sayılı meclis kararı ile seçilen bilirkişilerin, İl Kadastro Müdürlüğünün yazısına istinaden yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 30.10.2020 tarihli yazısı.
 6. İzmir Çiğli Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 30.10.2020 tarihli yazısı.
 7. İzmit – Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planı Paftası, 3469 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2020 tarihli yazısı.
 8. İzmit-Atatürk Mahallesi(tapuda Durhasan), G24a.21d.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 124, 125 ve 126 nolu imar adalarında Belediye hizmetlerinin daha iyi ve etkin yürütülebilmesi amacıyla “Park Alanı” ve “Belediye Hizmet Alanı” kullanımlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2020 tarihli yazısı.
 9. İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımındaki 1560 ada 10 no’lu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2020 tarihli yazısı.
 10. İzmit- Körfez mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.10.2020 tarihli raporu.
 11. Gündoğdu mahallesi 752 ada 10 nolu parselin imar planında Su Deposu Alanı olarak ayrılan kısmının tahsisi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.
 12. Belediyemize ait SARBAŞ İnşaat Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm ve Sanayi A.Ş Şirket Sermayesinin artırımı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.
 13. Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.
 14. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.
 15. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.
 16. Zabıta Müdürlüğünün Belediye Kuralları Uygulama Yönetmeliği (revize) edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.
 17. İzmit merkezinde bir teleferik hattının planlanması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.
 18. İzmit ilçesi tanıtımı hakkında yapılabilecek çalışmaların görüşülmesi teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 26.10.2020 tarihli raporu.
 19. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2021 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.
 20. 2020-2024 Stratejik Planından alınan 2021 yılı performans programının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.
 21. 2021 Mali Yılı Bütçesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62. maddesi gereğince görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu.

    

           GELEN EVRAK

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz