03.11.2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

3 Kasım 20200
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2020 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 03.11.2020 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR 58- (Madde 10-) İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4b uygulama imar planı paftaları, Salim Dervişoğlu Caddesi güneyi ile Kahya Kadın Caddesinin doğusunda yaklaşık 3 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.10.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 59- (Madde 18-) İzmit ilçesi tanıtımı hakkında yapılabilecek çalışmaların görüşülmesi teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 26.10.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 60- (Madde 20-) 2020-2024 Stratejik Planından alınan 2021 yılı performans programının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2021 Yılı Performans Programının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 61- (Madde 21-) 2021 Mali Yılı Bütçesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62. maddesi gereğince görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli raporu okunarak ve Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylamanın müzakeresi neticesinde:

2021 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 10.11.2020 tarihinde ilan olunur.

 

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz