04.03.2014 Tarihli Meclis Gündemi

4 Ağustos 20140
Metni Sesli Dinle

 İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.03.2014 Salı  günü saat 16.00 ´da toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                     

                                                                                                                  Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                  İzmit   Belediye Başkanı   

          G Ü N D E  M    

3-      M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi 3083 ve 3079 adaların batısında bulunan park alanının  kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 1238  sayılı yazısı.

 

5-      Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.02.2014 tarihli yazısı.

 

6-      Şehir Planlama Birimi Hizmet bedellerinin yer aldığı mevcut Tarife Cetvelinin revizyonu ve ilave ücret bedeli eklenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.02.2014 tarih ve 698 sayılı yazısı.

 

7-      İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları 3511 ada 13 nolu parsel ile aynı şahıs mülkiyetindeki 4278 ada 9 nolu parselde önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.02.2014 tarihli yazısı.

 

8-      İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx:9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.02.2014 tarihli raporu.

 

9-      Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet 12 metre ve 2 adet 7,5 metrelik aracın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.02.2014 Tarihli raporu.

 

10-  5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.02.2014 tarihli raporu.

 

11-  Kocaeli ili İzmit İlçesi Arızlı Yenimahalle Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun “Ek Madde 4” hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2/b çalışmasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda ismi belirtilen mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.02.2014  tarihli raporu.

 

12-  Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili  Türlü İşler Komisyonunun 17.02.2014 tarihli raporu.

 

13-  Alikahya, Fatih mahallesi, 708 ada, Sancar sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.02.2014 tarihli raporu.

 

 

GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz