05.08.2014 Tarihli Meclis Gündemi

5 Ağustos 20140
Metni Sesli Dinle

  İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.08.2014 Salı günü saat 15.00 ´da toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Yoklama

2-      

Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.07.2014 tarih ve 4944 sayılı yazısı.

4-      Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar paftası, G23b25a3a uygulama imar paftası, 174 ada 6 nolu parsel üzerinde yer alan Boğaziçi Cami´nin mevcut haliyle ihtiyaca cevap vermemesi ve yeni cami yapımına parselin formunun uygun olmaması nedeniyle söz konusu parselde yer alan “İbadet Yeri Alanı”nın mülkiyeti hazineye ait “Park Alanı” kullanımındaki 190 ada 1 parselin doğusuna kaydırılarak planlanması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2014 tarih ve 373 nolu kararı ile uygun görülmüş olup, nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.07.2014 tarih ve 3299 sayılı yazısı.

 

6-      İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 205 ada 6 nolu parselin büyük bir kısmının imar yolunda kalması sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi adına 205 ada 5 ve 6 nolu parsellerin imar hattının yolun genişliği ve doğrusallığı korunacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile söz konusu düzenleme sonucu ihdas edilen alanın 212 nolu imar adasının güneyinde yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun halihazırda özel mülkiyete konu olmayan ve 7 mt genişliğindeki imar yollarının kesişim noktasında bulunan kısmının genişletilerek planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 17.07.2014 tarihli raporu.

7-      8-      9-      

 

11-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 171 ada 3 nolu parselin (180,00 m2) , 173 ada 1 nolu parselin (168,00 m2) , 174 ada 1 nolu  parselin (164,00m2) ,  174 ada 2 nolu parselin (113,00 m2) , 174 ada 6 nolu parselin     (109,00 m2) ,  175 ada 5 nolu parselin (144,00 m2) , 176 ada 7 nolu parselin (140,00 m2), 192 ada 36 parselin (319,00 m2) , Cedit Mahallesi 4126 ada 2 parselin (103,00 m2) ,  437 ada 39 parsel (99/299 oranının) , Durhasan 797 ada 8 parselin (472,00 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.07.2014 tarihli raporu.

 

13-  

15-  İzmit Belediye meclisi olarak Sosyal Belediyecilik gereği gençleri uyuşturuculardan korumak ve mahallelerde önlemler almak üzere gençleri uyuşturucu tuzaklarından uzak tutacak çalışmaların neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili  GELEN EVRAK

————————–      

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz