04.08.2015 tarihli Meclis Gündemi

4 Ağustos 20150
Metni Sesli Dinle
  • İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                      

                 İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.08. 2015 Salı  günü saat 15.00´da  toplanacaktır.

                 Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                            İzmit Belediye Başkanı

               G Ü N D E  M    

   4-      III Sayılı Dolu Kadro değişikliği cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.07.2015 tarihli yazısı.

    

   5-      İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4324 ada 24 parselde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu´nun 26/03/2015 tarih ve 410 sayılı kararı ile yeniden yapılan çalışmalar sonucunda sur duvarının daha doğru tespit edildiği karar eki haritada çizildiği şekliyle imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu ile ilgili İmar komisyonu ´ nun 09.07.2015 tarihli  raporu.

    

   6-      İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24a.3c, G23b.24b.4d, G23b.24d.2b, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftaları,  Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu´nun 10.11.1979 tarih ve 11612 sayılı kararıile tescil edilen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararı ile belirlenen Nicomedia sur duvarının “Koruma Alanı Sınırı” ile duvarın kuzeyinden ve güneyinden 10mt yapı yaklaşma mesafesi verilmesi suretiyle yapı yasağı uygulanması kararının imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu ile ilgili İmar komisyonu ´ nun 15.07. 2015 tarihli raporu.

    

   7-    İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.19c.1a-1c-1d-2d, G23b.19d.2c-3b-3c, G23b.19c.4a-4b-                4c-4d, G23b.19c.3c-3d, G23b.24b.1a-1b-1d-4a, uygulama imar planı paftaları, (İ-6) Kabaoğlu, (İ-7) Sarıcalar ve (İ-8) Üçtepeler gelişme konut alanlarında şuyulandırma çalışmalarına esas olmak üzere İl Kadastro Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 172 sayısıyla onaylanan mülkiyet verileri doğrultusunda imar planı kullanım kararlarına müdahale edilmeksizin fonksiyon alan sınırlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu ile ilgili imar komisyonu ´ nun 22.07.2015 tarihli raporu.

    

   8-      Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.03.2014 tarih 199 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ” İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı ” çalışmasında önceki planlara oranla kamuya terk edilecek alanların yüzölçümleri toplamının, ihdas alanlarının yüzölçümünden daha fazla olduğu anlaşıldığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak terk edilen alanların belediyemiz adına ihdas edilerek tapu siciline tescil edilmesi konularının 3194 sayılı İmar Kanununun 17, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre görüşülmesi konusu ile ilgili İmar  komisyonu ´ nun 22.07.2015 tarihli raporu. 

    

   9-      Türkiye Muhtarlar Derneği olarak Yunanistan ve Bulgaristan´la kardeşlik ve yardımlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkelerin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin daha iyi tanıtılması, şehirlerdeki eğitim sanayi, teknoloji, tarım alanlarında uygulanan metodların karşılıklı öğrenilmesi, ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi düşünülerek Ağustos- Eylül ayları içerisinde İzmit Belediye Başkanı ve ekli listede adları yazılı muhtarlar ile belediye personelinin yol ve konaklama harcamaları belediyemiz tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  21.07.2015 tarihli raporu.

    

   10-  Ayazma Kültür merkezinde bulunan nikah salonu ve fuaye alanında yapılacak olan etkinliklerde alınacak ücretlerin belirlenerek, nikah salonları 2015 yılı evlendirme birimi gelir tarifesine eklenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.07.2015 tarihli raporu.

    

   11-  M.Alipaşa Mahallesi 3244 ada 20 nolu parselde Behlül GÜNDOĞDU´ya ait 25/85 (25 m2) oranındaki hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Belediyemiz tarafından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.07.2015 tarihli raporu.

    

   12-  6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 2010 sayılı kararı gereği onaylanan Sırrı paşa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylanan Akçakoca Meydan Düzenleme projesi kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların “Cephe Düzenleme projelerinin” uygulanmasının belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.07.2015 tarihli raporu.

    

   13-  Belediyemiz Şirketi Sarbaş A.Ş´ nin , 5393 saylı belediye kanununun 18. Maddesinin ´İ´ bendi gereğince sermaye arttırımı yapabilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2015 tarihli raporu. 

    

    

    

   GELEN EVRAK

   •  

   •  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz