04.10.2016 Tarihli Meclis Gündemi

4 Ekim 20160
Metni Sesli Dinle

 

 

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

          İzmit Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 04.10.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

                                                                                                                                                              Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                                                                                                            İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E  M

1-       Yoklama

2-      06.09.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      2015-2019 Stratejik planından alınan 2017 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 3209 sayılı yazısı.

4-      2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğününyazısı.

5-      Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk Mahallesi 190 ada 1 nolu parsel ile mülkiyetleri Kocaeli Sanayi Odası’na ait Kozluk Mahallesi 190 ada 3, 4, 5 nolu parsellerin tevhit edilmesi, tevhit sonrası tescil edilecek parsel üzerine 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Kocaeli Sanayi Odası ile ortak hizmet projesi hazırlanması ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına bu konularda Kocaeli Sanayi Odası ile sözleşme yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 26.09.2016 tarihli yazısı.

6-      Kocatepe Mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olan oturma alanına isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarihli yazısı.

7-      İzmit-Kabaoğlu, G23b.24b.1b Uygulama İmar Planı Paftası, “Rekreasyon Alanı” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 1362 ve 1364 nolu parsellerin batısında parselasyon dışı alanda kalan tarihi su sarnıcına 115Aenvanter numarası verilerek 1362, 1363 nolu parseller ve koordinatları belirlenen söz konusu parselasyon dışı kalan alanı içerir “Koruma Alanı Sınırı”nın ve parsellere ilişkin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması ile 20mt genişliğindeki imar yolunun batıya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.

8-      İzmit-Fatih Mahallesi (tapuda Mehmetalipaşa), G23b.25c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 13.06.2016 tarih ve 506-16/Eml.Ş. sayılı yazısına istinaden “Ticaret Alanı” kullanımındaki 4833 ada 1 nolu parselden geçen NATO akaryakıt boru hattının parselin kuzeydoğusuna kaydırılacak şekilde deplase edilmesi ve yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.

9-      İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 401 sayılı kararı ile onaylanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notu’na ilişkin yasal askı süresinde yapılan itirazları içerir İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.

10-  Orhan Mahallesi, Bağçeşme Sokak ile Şeref Sokak arası 3466 ada, 21, 15, 16 parsele yapılacak olan parkımıza “Şehit Muhtar Mete SERTBAŞ Parkı” ismi verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 26.09.2016 tarihli yazısı.

11-  İzmit Belediyesi olarak kardeş belediyemiz Bosna Hersek Travnik Belediyesi’ne yapmış olduğumuz çocuk parkı açılışına ekli listede yer alan belediye meclis üyelerinin ve görevlilerin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları belediyemizce karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yazısı.

12-  İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.1d uygulama imar planı paftası, Yahyakaptan Toplu Konut Alanı sınırları içerisinde 1552 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusunda yer alan “Zabıta Karakolu Alanı” formunun düzgün bina yapımına uygun olmaması sebebiyle genişletilerek “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ve 1552 ada 1 nolu parselde yer alan “Kreş Alanı”nın formunun yeniden düzenlenmesi sonucu kaldırılan “Park Alanı” ile “Çocuk Bahçesi Alanı”nın söz konusu alanın kuzeyine kaydırılarak “Çocuk Bahçesi Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 08.09.2016 tarihli raporu.

13-  İzmit-Yahyakaptan Mahallesi(tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.09.2016 tarihli raporu.

14-  İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Fen İşleri Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yerinde yapımı devam eden yol projelendirme işlemi kapsamında “Konut Alanı” kullanımındaki 1039 ada 22 no’lu parselin yapılanma koşulları değiştirilmeksizin kuzeyinde bir miktar alanın imar yoluna ilave edilerek planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.09.2016 tarihli raporu.

15-  Atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.09.2016 tarihli raporu.

16-  5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2017 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.09.2016 tarihli raporu.

17-  Keban Belediyesi’nin, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması ile kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkânları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde belediyemiz ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.09.2016 tarihli raporu.

GELEN EVRAK

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz