04.11.2014 Tarihli Meclis Gündemi

4 Kasım 20140
Metni Sesli Dinle

   İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.11.2014 Salı günü saat 15.00 ´da toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Yoklama

2-      3-      4-      5-      

7-      İzmit-Alikahya bölgesiG24a.21a.3c, G24a.21b.3d-4c-4d, G24a.21d.2a-2b, G24a.21c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin E:2013/776,2013/777 ve K:2014/488, 2014/489 no´lu kararları ile verilen “İmar Planının İptali” doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 4852 sayılı yazısı.

 

 

 

9-      İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 199 ada 2 nolu parselde 5/A-3/3 ve 0.35/1.05 yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” kullanımındaki alanın E:1.60, Hmax: 4 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 10.10.2014 tarihli raporu.

 

11-   İzmit Belediyesi “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren taleplerin değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu´nun 16.10.2014 tarihli raporu.

 

13-  Alikahya Atatürk Mahallesi, Güneysu Caddesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 822, 823 ve 824 adaların güneyinde bulunan tescil harici park alanlarında yapılacak büfe, çay ocağı, sentetik çim halı sahası tesislerinin, park alanının da projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.10.2014 tarihli raporu.

 

15-  5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2015 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.10.2014 tarihli raporu.2015-2019 Stratejik planından alınan 2015 yılı performans  programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  22.10.2014 tarihli raporu.

 

17-  

GELEN EVRAK

————————–      

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz