Kasım 2014 Komisyon Raporları

1 Kasım 20140
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

 

            

         İzmit Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve gündemin G2. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen Katı Atık Toplama ve Taşıma tarifelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 30.10.2014 tarih ve 456 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            

        Katı Atık Toplama ve Taşıma tarifelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar  meclisten  ek süre istenmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.11.2014

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

                İzmit Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve gündemin G1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  İmar  planında Ticaret alanında kalan, üzerinde tescilli sivil mimarlık örneği yapı bulunan Cedit mahallesi 816 ada, 5 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Maddesinin (b)  ve 18. maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve ayrıca 2942 sayılı kanunun 8. ve 26. Maddelerine göre kamulaştırma bedelinin bir kısmının karşılığında mal sahibinin de kabul etmesi halinde mülkiyeti belediyemize ait Tepecik mahallesi, 239 ada, 50 nolu parsel Belediye Çarşı İşhanı B blok 5. Kat 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 nolu bağımsız bölümlerin trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 24.09.2014 tarih ve 5887 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            

                 Cedit mahallesi 816 ada, 5 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Maddesinin (b)  ve 18. maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve ayrıca 2942 sayılı kanunun 8. ve 26. Maddelerine göre kamulaştırma bedelinin bir kısmının karşılığında mal sahibinin de kabul etmesi halinde mülkiyeti belediyemize ait Tepecik mahallesi, 239 ada, 50 nolu parsel Belediye Çarşı İşhanı B blok 5. Kat 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 nolu bağımsız bölümlerin trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14/11/2014

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

 

            

            İzmit Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve gündemin 3. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk mahallesi, 190 ada, 1 nolu parselin üzerine, daha önce Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen yapının yapılarak kullanımı konusunda ortak proje hazırlanması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.10 .2014 tarih ve 6410 sayılı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            

         Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk mahallesi, 190 ada, 1 nolu parselin üzerine, daha önce Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen yapının yapılması ve kullanılması konularında  5393 Sayılı kanun 75/c maddesine göre ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g  maddesine göre Belediye başkanı sözleşme yapma yetkisi verilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmekle  iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.14.11.2014

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER  KOMİSYON RAPORU

          

       

        İzmit Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale  edilen, Şirintepe Mahallesi, Nazlı Sokak 3563 ada, 10 parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 16.10.2014 tarih ve 1582 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Şirintepe Mahallesi, Nazlı Sokak 3563 ada, 10 parselde yapımı tamamlanan parka, ŞİRİN PARKIisminin verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.11.2014

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                        Cemil KANPARA                  Mehmet ÇETİN             Türlü İşler. Kom.Bşk.                               Başkan  Vekili                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Barboros AKKUŞ                               Cengiz KAVŞUT                                                                                          

         Üye                                                      Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       EĞİTİM, GENÇLİK  KOMİSYON RAPORU

 

 

           İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen ´´Sosyal Belediyecilik gereği gençlerin başarısını arttıracak unsurlardan en önemlisi olan aile içi iletişimi olumlu yönde etkileyen kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için alınacak tedbirlerin neler olabileceği ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde;

                              

Komisyonumuzun çalışma süresince bu konu hakkında çalışmalar yapan kurum ve müdürlüklerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu konu kakında yapılan çalışmalar incelenmiş,fikir alışverişinde bulunulmuştur.Bu çalışma kapsamında:

 

*İzmit Belediyesi Bşk. Yardımcısı :Güray Oruç

*İzmit ilçe Milli Eğitim Md.            :Ali Osman Karabayır

*İzmit ilçesinde bulunan 40 Resmi Ortaokul Md. veya yetkilisi

*İzmit ilçesinde bulunan 40 Resmi Ortaokul  Aile Birliği Bşk.veya yetkilisi

*İzmit ilçesinde bulunan 29 Resmi Lise Md. Veya yetkilisi

*İzmit ilçesinde bulunan 29 Resmi Lise Aile Birliği Bşk.veya yetkilisi

Kendilerine bu çalışmamızda bize vermiş oldukları katkılardan dolayı sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Komisyonumuz bu temasları yaptıktan sonra Okul-Aile ve Aile içi İletişim konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış , sloganını ve işbirliği modelini oluşturmuştur.

´´HEDEFİMİZ BAŞARI, PUSULAMIZ AİLE İÇİ İLETİŞİM´´ Sloganı ve

´´OKUL+AİLE+BELEDİYE´´ İşbirliği modelimiz olarak tespit ettik.

Çalışmalarımızı iki başlıktan oluşturduk. Birinci başlıkta ilçemizdeki eğitim olanaklarımız nelerdir. İkinci başlıkta Okul Aile ve Aile içi iletişim konularından oluşmaktadır.

1.İzmit ilçemizdeki eğitim olanaklarımız:

 • 8 resmi, 12 özel olmak üzere toplam 20 anaokulunda, 168 öğretmen, 121 derslik, 1.965 öğrenci eğitim öğretim görmekte olup, resmi anaokullarımızın hepsinde ikili eğitim yapılmaktadır. İlkokul, ortaokul ve mesleki lise bünyesindeki anasınıflarında 149 derslikte 3.264 öğrenci ile birlikte okul öncesindeki toplam öğrenci sayısı 5.229 olup; derslik başına 19 öğrenci düşmektedir. Okul öncesindeki toplam öğretmen sayısı 349, şube sayısı 313 tür.
 • İlçemizde okulöncesi okullaşma oranı 3-4-5 yaş ortalaması %38 dir. Bu sayıya belediyeler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kreşleri dahil değildir.
 • 52 resmi, 7 özel olmak üzere toplam 59 ilkokulda, 1102 öğretmen, 855 derslik,  859 şubede20.498 öğrenci eğitim öğretim görmekte olup, derslik başına 24 öğrenci düşmektedir. Resmi ilkokullarımızın 36 adetinde normal, 16 adetinde ise ikili eğitim yapılmaktadır. 3 okulumuzda birleştirilmiş sınıfta eğitim öğretim yapılmaktadır.

Temel eğitimde okullaşma oranı %108 dir.

 • 41 resmi, 5 özel olmak üzere 46 ortaokulda (3 adet imam hatip ortaokulu dahil), 1.198 öğretmen, 750 derslik, 758 şube 19.830 öğrenci eğitim öğretim görmekte olup, derslik başına 26 öğrenci düşmektedir. Resmi ortaokullarımızın 30 adetinde normal, 11 adetinde ise; ikili eğitim yapılmaktadır.

Ortaokullarda okullaşma oranı % 102 dir.

 • 11 resmi, 4 özel olmak üzere 15 Anadolu lisesinde;  563 öğretmen, 301 derslik, 291 şube, 7.945 öğrenci ve derslik başına 26 öğrenci düşmektedir.
 • 2 resmi fen lisesinde, 84 öğretmen, 39 derslik, 39 şube, 958 öğrenci ve derslik başına 25 öğrenci düşmektedir.

İlçemizde Ortaöğretimdeki okullaşma oranı %107 dir.

 • 16 resmi, 2 özel olmak üzere toplam 18 meslekî ve teknik Anadolu lisesinde 997öğretmen, 412 derslik, 488 şube, 13.830 öğrenci ve derslik başına 34 öğrenci düşmekte, 32 alanda eğitim öğretim yapılmaktadır.

Bu okulların 3´ü kız ve 1´i erkek olmak üzere toplam 4 Anadolu imam hatip lisesidir.

Ortaöğretime devam eden öğrencilerin % 60,8´i meslekî, %39,2´si genel eğitime devam etmektedir.

 • özel eğitim ve uygulama okulunda 32 derslik,  32 şubede 290 öğrenci ve 47 öğretmen eğitim öğretim görmektedir.
 • Mesleki eğitim merkezinde 18 derslik, 35 şube, 550 öğrenci, 26 öğretmen ile eğitim öğretim yapmaktadır.
 • İlçemizde toplam olarak; 20 anaokulu, 59 ilkokul, 43 ortaokul, 3 imam hatip ortaokulu, 15 Anadolu lisesi, 2 fen lisesi, 4 Anadolu imam hatip lisesi, 14 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 6 özel eğitim ve uygulama okulu olmak üzere 166 örgün eğitim kurumu mevcuttur.
 • İlçemizde; ayrıca 2 mesleki eğitim merkezi, 1 halk eğitim merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi, 1 bilim sanat merkezi, 1 öğretmenevi, 26 özel dershane, 14 etüt merkezi, 8 rehabilitasyon merkezi, 3 özel eğitim okulu, 20 motorlu taşıt sürücüleri kursu, 34 muhtelif özel kurs, 56 özel yurt ile birlikte toplam 333 eğitim kurumu faaliyette bulunmaktadır.
 • Resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki toplam öğrenci sayısı 69.130, öğretmen sayısı 4.366 dır. Ayrıca resmi eğitim kurumlarımızda 270 ücretli öğretmen görev yapmaktadır.
 • YAYGIN EĞİTİM

İlçemiz Halk Eğitimi merkezinde 2014-2015 eğitim öğretim yılının başladığı 01 Eylül 2014 tarihinden sonra açılan kursları üç ana kategoride değerlendirdiğimizde; 30.10.2014 tarihi itibariyle;

Mesleki ve teknik kurslar       : Açılan kurs sayısı 464 olup, bu kurslara 10.169 kişi,

Kültürel ve sosyal kurslar       : Açılan kurs sayısı 526 olup, bu kurslara 9695 kişi,

Okuma yazma kursları           : Açılan kurs sayısı 22 olup, bu kurslara 140 kişi,

olmak üzere açılan toplam 1012 kursa 13.119 kadın, 6.885 erkek olmak üzere 20.004 Kişi devam etmektedir.

 

TAŞIMALI EĞİTİM

İlçemizde;

Temel Eğitimde (ilkokul-ortaokul); 14 taşıma merkezine 86 yerleşim biriminden 74 araçla 1.310 öğrenci taşınmakta ve bu öğrencilerimize öğle yemeği verilmektedir. Taşıma bedeli ve yemek bedeli olarak bir aylık giderimiz 230.268 TL.

Ortaöğretimde; 26 taşıma merkezine 68 yerleşim biriminde 34 araçla 726 öğrenci taşınmaktadır. Bu öğrencilerin taşıma bedeli aylık 136.800 TL.

Özel eğitimde ise; 12 taşıma merkezine 85 yerleşim biriminden 26 araçla 355 öğrenci taşınmaktadır. Bu öğrencilerin aylık taşıma bedeli ise 76.000 TL. olup;

Taşımalı eğitim de bir aylık toplam giderimiz 498.276,00 TL dır.

 

EĞİTİM YATIRIMLARI

 

2003 yılında İlçemizdeki resmi okullardaki derslik sayısı 1.783 iken bugün itibariyle 2.297 derslikte eğitim öğretim yapılmaktadır. 11 yılda toplam 1129 adet derslik yapılarak hizmete açılmıştır.

16 derslikli Bilim Sanat Merkezi ve 12 derslikli İşitme Engelliler Okulunun yapımı devam etmektedir.

2014 Bakanlık yatırım programında yer alan 24 derslikli Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ile,

TOKİ tarafından yaptırılacak 24 derslik ve 3 atölyeden oluşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ihale süreci devam etmektedir.

 

 

Tüm okullarımızda normal eğitime geçilebilmesi için;

Şirintepe mahallesinde 1973 yılında Mannesman Boru Fabrikaları tarafından yaptırılan 8 derslikli ilkokul binası yıkılarak yerine 16 derslikli yeni ilkokul binası,

Yeşilova mahallesine 24 derslikli ortaokul binası,

Gölkent konutlarının bulunduğu alana 16 derslikli ilkokul,

Alikahya bölgesi Kavanlar inşaat tarafından yapılan konutların bulunduğu alana 20 derslikli ilkokul,

Akarca konutlarının bulunduğu bölgede yer alan Emek Dayanışması İlkokulu bahçesine 16 derslikli ortaokul,

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap veremeyen 5 derslikli Ertuğrulgazi ilkokulunun yıkılarak yerine 16 derslikli yeni binanın yapılmasına,

28 Haziran ilkokulunun ekonomik ömrünün tamamlayan ve yetersiz olan blokunun yıkılarak yerine 16 derslikli yeni bina yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

İlçemizin Tavşantepe mahallesi Cephanelik mevkiinde EĞİTİM KAMPÜSÜ yapılması Bakanlığımızca kabul edilmiş, uygulanacak proje yarışma ile tespit edilmiştir.

Ancak bu bölgeye Şehir Hastanesi yapımı planlandığından, eğitim kampüsü Kocaeli Fen Lisesi bitişiğindeki alana yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına teklifte bulunulmuştur.

Konu Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirme aşamasındadır.

                                                          

 

 

 

2.Okul-Aile ve Aile içi İletişim:

Öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin olarak okul başarısını arttıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar,okul başarısı üzerinde okul aile dayanışmasının önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.Bunun yanısıra Aile içi iletişim çok önemli olduğu halde yeterince üzerinde durulmayan bir konudur.Bir çok sorunun temelinde aile içi iletişimdeki olumsuzluktan kaynaklanmaktadır.Yaygın olarak görülen iletişim biçimi ´´gereksinme iletişimi´´denilen durumdur.

Çocukların okuldaki durumları, günlük kısa notlar, alışveriş planları, kısa konuşmalar, standart hal hatır sormalar, günlük olaylardır. Birlikte olunan zamanın çoğunu Tv izlemek programlara yorum yapmak tan ibarettir.Bunlar ev içi iletişim mesajları olmaktadır.

Oysa ki düş kırıklıkları, geleceğe ilişkin duygular, insanlar arasındaki olumlu ya da olumsuz iletiler günlük iletişim içinde kendine yer bulmamakta bu nedenle duygular, düşünceler sessizce geçiştirilmektedir. Aile içi iletişimin düşük yoğunluğu, sığlığı, azlığı giderek insan arası ilişkileri de zayıflatmaktadır.Aile içinde yabancılaşma görülmekte etkin iletişim aile dışındaki gruplar arasına kaymaktadır.Baba işyerindeki arkadaş gruplarıyla,anne kadınlar arasındaki gruplarla,çocuklarda arkadaş gruplarıyla etkin iletişim kurmayı yeğlemekte,duygu ve düşüncelerin paylaşımı ev dışına taşınmaktadır.Ev içinde zayıflayan iletişim,buna karşın ev dışında gelişen ve bireysel çıkar ön planda olan iletişim sonucu,aile üyeleri arasında farkında olmadan bir yabancılaşmayı getirmektedir.Bunun sonucu değişen insan davranışları doyumsuzluk, kıyaslama aile içinde gruplaşmalara yol açmaktadır.

Aile içi iletişimin yitirilmesi ailede krizi arttırmakta, bunun sonucu aile üyeleri kendilerini mutlu kılacak sanal mutluluklar peşinde koşmaktadırlar. Son zamanlarda haberlerde hiç toplumumuzda görülmeyen, kültürümüz, toplumsal değer yargılarımızdan uzak gelişmeler izlemekteyiz. Toplumumuzda çabuk öfkelenme, sorgulamadan, somutlaştırmadan suçlamalar, şiddet ve hızlı aile çözülmelerini sayabiliriz.

Anne babanın yanlış tutumu, ilgisizliği, baskısı, sertliği, sevgisizliği ya da aşırıilgisi gibi durumlar gençlerin ders çalışmaktan soğumalarına, korku ve gerginlik duymalarına neden olmaktadır. Çocuğuna yakın ilgi gösteren, çocuğunun çalışma ortamını düzenleyen ve planlayan, çocuğunun başarısını övücü sözlerle destekleyen, çocuğunun başarısızlığında onu yüreklendiren anne babaların çocuklarının akademik başarılarının yüksek olduğu bilimsel bir tespittir .Anne babanın yoksunluğunun çocuğun eğitiminde olumsuzluk yarattığı da gözlenmiştir.

Anne babaların en önemli konularından biri çocuklarının iyi bir eğitim alıp alamayacağıdır. Bu açıdan anne babaların çocuklarının eğitim yaşantılarını nasıl destekleyecekleri önem kazanmaktadır. Aile ve öğretmenler, çocuklara elverişli bir öğrenme ortamı yaratabilmek için ortak bir çaba göstermelidir. Okul  aile işbirliği ve sorunları konusunda yapılan bir araştırma göstermiştir ki: Öğretmenlerin okul aile ilişkilerini geliştirmede başarılı çalışmalar yaptığı, anne babaların ise okul aile ilişkilerinde geliştirmede yetersizlikler gösterdikleri, aile eğitiminin okul aile ilişkilerini düzene koymada ve öğrencinin okul başarılarının arttırılmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Aile ve öğretmenler arasında kurulacak düzenli iletişimin önemi büyüktür. Ailelerle okuldaki etkinlikler konusunda mektuplaşma, okul kuralları ve ailenin gereksinim duyduğu yardımcı bilgiler konusunda hazırlanmış bulunan broşürler, kurulacak bu iletişimin geleneksel araçlarıdır.

Sonuç olarak:

1-Eğitim açısından destekleyici bir tutum içinde bulunan ailelerden gelen çocukların okul başarıları  daha yüksektir.

2-Aile bakım, şefkat ve korumasının okul başarısının yükselmesinde önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. Koruyucu aile yanında kalan çocukların eğer uygun şefkat ve koruma sağlandığında başarıların yükseldiği görülmektedir.

3-Okul ile ortak program üzerinde görüş birliği içinde düzenli iletişim içinde bulunan bu ortak anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan ailelerin çocuklarının okul başarıları daha da yüksek olmaktadır.

                

 

          KOMİSYON ÇALIŞMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÖNERİLER

1-Ev içinde eşitlikçi, sosyal rolleri arkadaşça yumuşatan ve aile disiplini kimseyi yaralamadan kurup yürütülen, anlayışlı, şefkatli ve ilkeli bir aile yapısı oluşturulmalı.

2-Eşler arasında anlayış ve davranış bütünlüğü, iletişimi güçlendirerek çocukların sosyal rollerini benimsemelerine yardımcı olmalı.

3-Aile içinde empatiyi geliştirmeli.

4-İletişimde aktif dinleme (saygı) yapılmalı.

5-Sorunlar somut bir şekilde belirtilmeli. Saydam ve şeffaf olunmalı.

6-Okulun izlediği eğitim yaklaşımları, öğrenciye uygulanan sınıf içi öğretim etkinlikleri konusunda ailelerle iletişim kurulmalı, ayrıca okul aile yardımlaşması ve bu çerçevede çocuğun eğitimi konusunda etkin işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla aileler eğitilmelidir.(AB projesi ve UNİCEF ortaklığında 07-14 yaş grubu ailelere eğitim başlıyor.) Bu projenin katılımcı kurumlarından biri de İzmit Belediyesi olmalıdır.

7-Ailelerin eğitimi çercevesinde öğrencilerin uyum, gelişim problemleri ile, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda aileler bilgilendirilmedir.

8-Ailelerin öğrencinin okul başarısına yapabilecekleri olumlu katkıdan azami ölçüde yararlanabilmelerini sağlayabilmek amacıyla okula bakış açıları olumsuzdan olumluya dönüştürülürken, okula farklı kaynaklardan para temin edilmeli,bu ilişkiler çercevesinde ailelerden para alınmamalıdır.

9-Etkin bir okul aile yardımlaşmasını sağlayabilmek için ilişkiler rastlantıya bırakılmamalı, okul aile görüşme ve toplantıları yıllık, aylık ve haftalık dönemler içinde programlara bağlanmalı, aile ile mektuplaşma, telefonlaşma ve ev ziyaretleri bir program çercevesinde gerçekleşmelidir.

10-Ailelerin okula güven ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, öğrenci etkinlikleri sergilenmeli ve bu etkinlikleri ailelerin izlemesi sağlanmalıdır.

11-Öğrencilerin tercih hatalarına düşmemeleri için rehberlik hizmetleri en geniş çercevede verilmeli. İzmit Belediyesi olarak bu çalışmalara teknik destekle yardımcı olmalıdır.

12-İzmit Belediyesi olarak Eğitim müdürlüğü tarafından Aile içi İletişim konularını işleyen seminer ve görseller hazırlanmalı belediyemizin eğitim verdiği İZMEK ve KOMEK gibi yerlerde , Mahalle Konaklarında hazırlanan CD´lerle halkımızı bilgilendirmelidir.

13-Evli çiftlerin boşanmaları neticesinde çocukların düştüğü bunalım ve toplum içinde evliliğe olan güven duygusunun azalmasını giderecek ve evliliklerin uzun ömürlü olmasını sağlayacak olan bu aile içi iletişim bilgileri İzmit Belediyesine evlenmek için müracat yapan bütün çiftlere verilmesini sağlamalıdır.

14-Öğrenci Koçluğu sistemleri uygulamaları için STK´lar ve belediye öncülüğünde gönüllülerden oluşan ekipler kurulmalıdır.

15-Aile Birliği toplantılarında tespit edilen bir gerçeklikte erkek gruplara ulaşma zorluğu ve katılım konularında isteksizlikleri çözülmesi gereken problemdir.

16-Annelerin özellikle çocuklarındaki değişimleri gözlemleyebilme ve yorumlayabilmeleri için davranış bilimciler tarafından eğitici seminerler yapılmalıdır.

17-Rehberlik öğretmenleri daha aktif olmalı ve sınıf öğretmenleri öğrencilerle yakın iletişim kurmalıdır. İletim yöntemleri konusunda gerekirse eğitim verilmelidir.

18-Geleceğimiz çocuklarımız diyorsak  maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarının okulda yemek ihtiyaçlarının karşılanması, okula ulaşım desteği içinde kent kartlarının doldurulması gerekmektedir.

19-Dini kurumların aile içi iletişim konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapması gereklidir.

20-Örnek şahsiyetlerle öğrenciler buluşturulmalı geleceğe umutla bakmaları sağlanmalıdır.

21-Ailelerimizin ulaşacağı psikolojik destek ve uzman yardımı alacakları danışma hattı kurulmalıdır.

22-´´Aile içi İletişim´´ ilkokuldan başlayıp ortaöğretime kadar olan süreçte ders olarak müfredata konmalı ve bu dersler uzman kişiler tarafından verilmeli. Bu derslerde Dijital çağda anne baba olmak gibi çağımızın zor süreçleri de işlenmeli.

 

23-İzmit Belediyemizin okullara yapmış olduğu destek ve işbirliği yapılması ve bunun gibi konularda çözüm önerilerinin sürdürülebilir olması;  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; İzmit Belediye Meclisinin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.11.2014

 

 

 

  YUSUF SAMİ ÇINAR                                            HÜSEYİN POLATTİMUR

Eğitim, Gençlik  Kom.Bşk.                                                   Başkan Vekili

 

 

 

YAŞAR KESKİN                         VELİ BEYAZTAŞ                   UĞUR KOŞTUR

       ÜYE                                               ÜYE                                              ÜYE

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz