04.11.2014 Tarihli Meclis Kararları

4 Kasım 20140
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 79-Belediyemiz 02.09.2014 tarih ve 67 sayılı meclis kararı ile İzmit Belediyespor Kulübüne hibe edilmesi uygun görülen 41 PF 848 plakalı araç  ile ilgili olarak spor kulübünün  15.12.2014 tarihli dilekçesinden, aracın kulübün ihtiyaçlarının üzerinde bir kapasiteye sahip olduğu anlaşılmış olup; 41 PF 848 plakalı araç yerine Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 41 NS 200 plakalı resmi aracın İzmit Belediyespor Kulübüne hibe olarak verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkan V.                         Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 80-   Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 199 ada 2 nolu parselin mevcut imar planında “Konut Alanı” olan kullanımının “Özel Yurt Alanı” olarak planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarih ve 561 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yapılan inceleme neticesinde; söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Çayırköy),  G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 199 ada 2 nolu parselin mevcut imar planında “5/A-3/3 (Ayrık nizam, 3 kat) ve 0.35/1.05” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olan kullanımının E:1.60, kat yüksekliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü´nün 09.07.2014 tarih ve 100759-2 sayılı yazısında belirtilen “199 ada 2 nolu parselin Afet İşleri Genel Müdürlüğü´nce 03.08.2009 tarihinde onaylanan raporunda önlemli alan-5(ÖA-5)´de kaldığı ve etüdün yapım tarihi ile ilgili genelgede belirtildiği gibi 2008 tarihinden sonra onaylandığından yeni bir jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır” görüşü doğrultusunda H:4 kat yapılanma koşuluna sahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlandığı, yapı yaklaşma mesafelerinin ise imar yollarından 5mt, diğer tüm cephelerden 3mt olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

 

1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda önerilen ve bölgedeki yurt talebinin karşılanmasına yönelik sunulan teklif ile belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde modern ve nitelikli bir yapı yapılmasının amaçlandığı tespit edilmiştir.

 

Bu doğrultuda; İzmit-Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 199 ada 2 nolu parselin mevcut imar planında “5/A-3/3 (Ayrık nizam, 3 kat) ve 0.35/1.05” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının E.1.60 , H:4 kat  yapılanma koşuluna sahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlanması şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan, aksine donatı artışı öngören 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğuna (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,   Emrah EFE,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkan Vekili İbrahim BULUT, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,  Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Hasan AYAZ,  Emine ZEYBEK,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ,  Güzin TAŞTEKİN,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

     

   İzmit Belediye Başkan V.                           Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 81      Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi, tapuda Durhasan Mahallesi 822, 823 ve 824 adaların güneyinde bulunan tescil harici park alanında yapılacak büfe, çay ocağı, sentetik çim halı sahası tesislerinin, park alanının da Belediyemizin uygun göreceği projenin uygulanması şartı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre  10 yıl süre ile kiraya verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkan V.                           Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 KARAR 82İbrahim BULUT                                Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

  

NOT  1:  İlan ve Reklamlarla ilgili vergi ödemeleri Nisan ve Ekim ayları içerisinde iki eşit taksitle tahsil edilir.

NOT 2: ücret olarak tespit edilen tarife bedellerine KDV dahildir.

NOT 3: Bu Tarife 01.01.2015 tarihinden itibaren meclisimizin kabulünden sonra yürürlüğe girer.

İbrahim BULUT                                Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

–   2015-2019 Stratejik planından alınan 2015 yılı performans  programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.10.2014 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki 2015-2019 Stratejik planından alınan  2015 Yılı Performans Programının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İbrahim BULUT                                Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

 

 

 

 

2015 Mali Yılı Finansman programı düzeyinde Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde, kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

İzmit Belediye Başkan V.                         Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

İbrahim BULUT                                Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR                     

  

 

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkan V.                          Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

İbrahim BULUT                                Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR                     

  

 

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkan V.                          Katip                                                Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz