04.11.2014 Tarihli Meclis Gündemi

4 Kasım 20140
Metni Sesli Dinle

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.11.2014 Salı  günü saat 15.00 'da toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

                                                                                                                               

                                                                                                                              

                                                                                                                           

                                                                                   Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                            İzmit Belediye Başkanı                                      

                                                                                                                         

        

 

             GÜNDEM

          ———————–

 

 1. Yoklama

 

 1. 01.10.2014 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk mahallesi, 190 ada,1 nolu parselin üzerine daha önce Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen yapının yapılarak kullanımı konusunda ortak proje hazırlanması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.10.2014 tarih ve 6410 sayılı yazısı.

 

 1. Şirintepe mahallesi , Nazlı sokak 3563 ada,10 parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 16.10.2014 tarih ve 1582 sayılı yazısı.

 

 1. İzmit Belediye Spor kulübüne araç hibe edilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 16.10.2014 tarih ve 1499 sayılı yazısı.

 

 1. İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24b.3d-4c uygulama imar planı paftaları, 4100 ada 4 nolu parselin “Çocuk Bahçesi” olan kullanımının “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan çocuk bahçesi alanının “Su Deposu” kullanımına sahip mülkiyeti belediyemize ait 4086 ada 17 nolu parselde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 4854  sayılı yazısı.

 

 1. İzmit-Alikahya bölgesi, G24a.21a.3c, G24a.21b.3d-4c-4d, G24a.21d.2a-2b, G24a.21c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin E:2013/776,2013/777 ve K:2014/488, 2014/489 no'lu kararları ile verilen “İmar Planının İptali” doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 4852 sayılı yazısı.

 

 

 

 1.  İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1c-2d-3a uygulama imar planı paftalarında yer alan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu” dışında bırakılan 32 nolu düzenleme bölgesinin mevcut imar planı ile entegre olması amacıyla güncel mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve fonksiyon alanları gösterimleri ile gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 4851  sayılı yazısı.

 

 1. İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 199 ada 2 nolu parselde 5/A-3/3 ve 0.35/1.05 yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” kullanımındaki alanın E:1.60, Hmax: 4 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 10.10.2014 tarihli raporu.

 

 1. İzmit Belediyesi, “1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri revizyonu” ile ilgili İmar Komisyonu'nun 15.10.2014 tarihli raporu.

 

 1.  İzmit Belediyesi “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren taleplerin değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu'nun 16.10.2014 tarihli raporu.

 

 1. Gençlerin topluma kazandırılması, sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik komisyonunun 24.10.2014  tarihli raporu.

 

 1. Alikahya Atatürk Mahallesi, Güneysu Caddesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 822, 823 ve 824 adaların güneyinde bulunan tescil harici park alanlarında yapılacak büfe, çay ocağı, sentetik çim halı sahası tesislerinin, park alanının da projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.10.2014 tarihli raporu.

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 135 ada 3 nolu parselin (402,00 m2), 149 ada 9 nolu  parselin (706,00m2), 154 ada 20 parselin (428,00 m2), 155 ada 3 parselin (281,00 m2), 155 ada 4 nolu parselin (411,00 m2), 155 ada 7 nolu parselin   (455,00 m2),  163 ada 11 nolu parselin (534,00 m2), 164 ada 4 nolu parselin (312,00 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporu.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2015 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.10.2014 tarihli raporu.

 

 1. 2015-2019 Stratejik planından alınan 2015 yılı performans  programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  22.10.2014 tarihli raporu.

 

 1. 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  24.10.2014 tarihli raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz