04.12.2012 Tarihli Meclis Gündemi

4 Aralık 20120
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılıBelediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.12.2012 Salıgünü saat 15.00´de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat Meclis Salonuna teşrifleri rica olunur.

 

Dr.Nevzat DOĞAN

G Ü N D E M

1- 2- 3- 4- 5- 2013 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü´nün 26.11.2012 tarih ve 1558 sayılı yazısı.6- 7- 8- İzmit- Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası, 4162 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 4163 ada 1 ve 2 nolu parsellerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapılaşmayıteşvik etmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 23.11.2012 tarih ve 3932 sayılıyazısı.9- İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 541 ada 23 nolu parselin 3/A-4/3, 0.50/2.00 yapılaşma koşuluna sahip “Tali İş Merkezi Alanı”kullanımının çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan üzerine işlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 21.11.2012 tarihli raporu

12- İzmit-Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a uygulama imar planı paftası, 3058 ada 13 nolu parselde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılımeclis kararı doğrultusunda toplu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 23.11.2012 tarihli raporu

14- İzmit-ArızlıAğaköy Mevkii, G23b.23b.3b-3c-3d uygulama imar planı paftalarında onaylınazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıteklifi ile ilgili imar komisyonunun 15.11.2012 tarihli raporu

Müdürlüklerin Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.11.2012 tarihli raporu.

5393 SayılıBelediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2013 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu.

Cephe iyileştirilmesi Projesi teklifi ile ilgili İmar komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının 23.11.2012 tarihli raporu.

19- 

 

GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz