2012 Aralık Komisyon Raporları

1 Aralık 20120
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Durhasan Mahallesi, 3567 ada, 4 parselde 31/1906 (31m2) hissenin Belediyemiz mülkiyetinde bulunup imar planlarında “İbadet Yeri” olarak ayrılmıştır. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü söz konusu parselde Belediyemize ait olan 31/1906 (31m2) hissenin bedelsiz devri ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.11.2012 tarih ve 8210 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Durhasan Mahallesi, 3567 ada, 4 parselde 31/1906 (31m2) hissenin Belediyemiz mülkiyetinde bulunup imar planlarında “İbadet Yeri” olarak ayrılmıştır. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü söz konusu parselde Belediyemize ait olan 31/1906 (31m2) hissenin Bedelsiz hazineye devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 20.12.2012.

 

Hasan KIRLI                         İsmail GÜNDAŞ                               Emine OKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.          Başkan Vekili                                              Üye

 

Günay ATUN                                    Temel YILMAZ

       Üye                                                      Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Müdürlüklerin Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.10.2012 tarih ve 1438 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 28.12.2012.

 

       Hasan KIRLI                      İsmail GÜNDAŞ                               Emine OKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.              Başkan Vekili                                              Üye

 

  

Günay ATUN                                    Temel YILMAZ

       Üye                                                      Üye

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve gündemin 7.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev veyetkileri başlıklı 18. Maddesi g bendinin “Şartlı bağışları kabul etmek” hükmü gereği;

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün açık ihale yöntemiyle yapmakta olduğu “Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi” yapımı işli ile ilgili yatırıma “İzmit Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam, Şehit ve Gazi Eşleri Sosyal Destek Merkezi “adının verilmesi ve tesisin, işletme giderleri kendilerine ait olmak üzere, işletme hakkının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´na devri karşılığında 5.000.000.-TL´lik yardımın kabulü ve Bakanlıkla protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi, teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2012 tarih ve 5516 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İl Özel İdaresinden tahsis suretiyle alınan yerin tahsis müddeti ile sınırlı kalmak ve yapılan yatırıma “İzmit Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Şehit ve Gazi Eşleri Sosyal Destek Merkezi” adının verilmesi şartıyla,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´na devrikarşılığında 5.000.000.  (Beş milyon) TL´si bağışın kabulü  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 28.12.2012.

 

 

 

Hasan KIRLI                             İsmail GÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.               Başkan Vekili                                              Üye

 

  

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                                    Üye

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 06.11.2012 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro kanununun 22.Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2012 tarih ve 7543 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahalleleri muhtarlarınında görüşleri alınarak yapılan toplantılarda her mahalleden 6 (altı) kişi seçilen bilir kişilerin isim listeleri aşağıda belirtilmiş olup,

CUMHURİYET MAHALLESİ´SİNDEN

 • Osman DOĞANCI
 • Mustafa ERKÖK
 • Cafer ERKAN GÜVEN
 • Yakup BANABAK
 • Müjdat UÇAK
 • Neşet AŞKIN

KADIKÖY MAHALLESİN´DEN

 • Zeki DOĞAN ALBENİ
 • Hüsamettin ŞENTÜRK
 • Kadir KAPDAN
 • Salih GÖZOĞLU
 • Recep ŞEN
 • Bayram ALTIN

         KARABAŞ MAHALLESİN´DEN

 • Nebiye MALÇOK
 • Yüksel ÖZTÜRK
 • Bilge ÇOKER
 • Selma OZAN
 • Gülgün KASABALI
 • Serdar BÜYÜKYAĞCI

        YENİŞEHİR MAHALLESİNDEN

 • Ali Osman SÖNMEZ
 • Necmi ERSOY
 • Mustafa KADI
 • Nail GÜNDÜZ
 • Muhammet GÖK
 • Kamil ÜNER

  M. ALİPAŞA MAHALLESİN´DEN

 -Abdurrahman YILMAZ

 – Refik ŞENGEL

 – Eyüp KARAASLAN

 – Erol ÇALIŞKAN

 – Eyüp KARAGÖZ

 -Hamdi GÜNİSTER´in bilirkişi olarak görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzimve imza edilmiştir. 25.12.2012

 

 

Ali YILMAZ                                     Cengiz ÇAKAR                          İbrahim BULUT

Türlüİşler Kom.Bşk.                          Başkan Vekili                                       Üye

 

 

 Cengiz ÖZCAN                                Erkan AKSOY

       Üye                                                   Üye

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen, Erenler Mahallesi ve Sanayi mahallelerinde yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresineticesinde:

           Erenler Mahallesinde yeni yapılanparka YEŞİLAY PARKI,  Sanayi mahallesinde yeni yapılan parka KIZILAY PARKI isimlerinin verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.12.2012

 

Ali YILMAZ                                     Cengiz ÇAKAR                           İbrahim BULUT

Türlüİşler Kom.Bşk.                          Başkan Vekili                                        Üye

 

 

Cengiz ÖZCAN                                Erkan AKSOY

       Üye                                                   Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz