05.03.2013 Tarihli Meclis Gündemi

5 Mart 20130
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.03.2013 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                                                                                                       Dr. Nevzat DOĞAN

 

 

Yoklama

2- 3- 

 

 

 

Yenimahalle Radar Caddesi 168 ada, 13 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nün 20.02.2013 tarih ve 305 sayılı yazısı.

 

6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca “Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi” nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 01.02.2013 tarih ve 34 sayılı yazısı.

 

Belediyemiz Meclisinin 08.01.2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı ile belirlenen Karabaş Mahallesi Bilir kişilerinden Nebiye MALKOÇ´un İl Kadastro Müdürlüğünün 11.02.2013 tarih ve 798 sayılı yazısına göre muhtar olması sebebiyle yerine yeni bir bilir kişinin belirlenmesi teklifi ile ilgili, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´nün 22.02.2013 tarih ve 1121 sayılı yazısı.

8- İzmit Belediye Meclisi´nin 03.04.2012 tarih 33 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ile onaylanan “İ-1 (Çayırköy) Gelişme Konut Alanı, İ-9 (Arızlı) Gelişme Konut Alanı ve İ-10 (Akpınar) Gelişme Konut Alanı Uygulama İmar Planı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 21.01.2013 tarih ve 784 sayılı yazısı.

 

10- İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Mehmetalipaşa), G23b.25d.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 4801 ada 1,2, ve 3 (yeni 11,12 ve 13) nolu parseller ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2013 tarih ve 39 sayılı kararı ile söz konusu değişikliğe tadilen ilave edilen 4801 ada, 4,5 (yeni 14,16) ve 6,7,8,9 (tevhiden 15) nolu parsellerin “5/A- 3/3” ve “0.40/1.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.02.2013 tarihli raporu.

 

12- İzmit- Durhasan, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 165 ada, 7,8,9,10,11,12,14 nolu parseller, 166 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parseller ve 167 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 02.10.2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2012 tarih ve 695 sayılı kararı ile tadilen onaylanarak 30 günlük ilan için askıya çıkarılan plan değişikliğine yasal askı süresinde ilgi yazı ile yapılan itirazve değişiklik talebi ile ilgili İmar komisyonunun 21.02.2013 tarihli raporu.

13- Arızlı 199 ada, 1 nolu parseldeki Belediyemize ait 251/ 263 (251,00m2) oranındaki hissenin 49,00m2 lik kısmı ile, şuyulandırmada kendisine verilen Arızlı 192 ada, 49 nolu parseldeki 49/ 307 (49,00 m2) oranındaki hissenin başabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.02.2013 tarihli raporu.

 

  1.  Belediyemizin, Yahyakaptan Mahallesinde yapımını planlamış olduğu “Kapalı Pazar yeri ve Otoparkı” projesi için Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ve bu amaçla protokol yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.02.2013 tarihli raporu.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü´nün 10.04.2012 tarih ve 321 sayılı kararı gereği, Kapanca Sokak, “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan tescilli ve tescilsiz yapıların cephe iyileştirme ve çevre düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17.maddesi uyarınca Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.02.2013 tarihli raporu.

 

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü´nün 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı gereği, “Akçakoca Meydan Düzenleme Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların cephe düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17.maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu´nun 27.02.2013 tarihli raporu.

 

  1.  Kuruçeşme Meydanı Cephe İyileştirme Projesi´ nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2013 tarihli raporu.

 

 

GELEN EVRAK

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz