Mayıs 2015 Komisyon Raporları

1 Mayıs 20150
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

 

                    İzmit Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2014 yılı 

     Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2015 tarih ve 2435 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi

     neticesinde

                   
                   
                   

A- 2014 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

                    2014 Mali yılı gelir bütçesi 150.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı  25.781.855,82  TL 2015 Mali yılına devrolmuştur.

 

                   
                   
                   
 

 

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

15.384.627,88

55.912.299,77

71.296.927,65

52.845.922,30

651.210,25

52.194.712,05

18.451.005,35

73,21%

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

5.733.792,07

6.457.492,28

12.191.284,35

8.992.065,29

120.693,37

8.871.371,92

3.199.219,06

72,77%

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0,00

876.217,15

876.217,15

876.217,15

 

876.217,15

0,00

100,00%

05

DİĞER GELİRLER

5.045.335,49

57.805.320,77

62.850.656,26

58.723.809,85

257.536,08

58.466.273,77

4.126.846,41

93,02%

06

SERMAYE GELİRLERİ

18.388,65

1.576.538,37

1.594.927,02

1.590.142,02

38.430,00

1.551.712,02

4.785,00

97,29%

08

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

TOPLAM

26.182.144,09

122.627.868,34

148.810.012,43

123.028.156,61

1.067.869,70

121.960.286,91

25.781.855,82

81,96%

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

 

TOPLAM

26.182.144,09

122.627.868,34

148.810.012,43

123.028.156,61

1.067.869,70

121.960.286,91

25.781.855,82

81,96%

   

 

           

 

   

 

             
                   
                   
                   

                 2014 Mali yılı için, 150.000.000,00.-TL öngörülen Bütçe ve Tahsilat gerçekleşmelerine ilişkin oranlar:

                   

     – Yılı Tahakkuku     /  Bütçe                        = 122.627.868,34  / 150.000.000,00         %  81,75

     – Yılı Net Tahsilatı  /   Bütçe                       =  121.960.286,91 / 150.000.000,00          %  81,31

     – Yılı Net Tahsilatı  /   Toplam Tahakkuk    =  121.960.286,91 / 148.810.012,43          %  81,96

                   
       

 

       
                   
                   

 

B- 2014 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2014 Mali yılı Gider bütçesine toplam 150.000.000,00 TL ödenek konulmuş olup

37.963.851,07 ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

 

                 
 

2014 yılı içerisinde 109.194.281,66 TL harcama yapılmış olup,kalan 40.805.718,34 TL lik ödenek imha   

 

 edilmiştir.

                 
                 

 46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

01-01-2014 / 31-12-2014 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU      (4.DÜZEY )

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN      (TL )

İMHA                (TL )

2015 YILINA DEVİR     (TL )

I

II

III

IV

V

46

41

15

02

 

ÖZEL KALEM MD 

1.422.475,85

119.307,59

0,00

46

41

15

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

11.805.889,25

151.653,59

0,00

46

41

15

10

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

773.313,56

11.026,09

0,00

46

41

15

13

 

DESTEK HİZMETLERİ  ( SATINALMA )

921.377,33

22.986,88

0,00

46

41

15

20

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

283.909,14

42.585,36

0,00

46

41

15

23

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.218.086,49

4.679.337,30

0,00

46

41

15

24

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

492.661,98

1.246,17

0,00

46

41

15

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

2.012.156,36

79.218,25

0,00

46

41

15

30

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

567.206,61

123.793,41

0,00

46

41

15

31

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2.665.128,77

1.913.068,52

0,00

46

41

15

32

 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1.594.994,91

6.245.857,46

0,00

46

41

15

33

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

25.063.133,14

14.965.891,69

0,00

46

41

15

35

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2.331.072,27

641.650,33

0,00

46

41

15

36

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

167.566,08

239.750,39

0,00

46

41

15

37

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.483.138,50

2.376.361,50

0,00

46

41

15

38

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

5.672.648,71

6.556.592,54

0,00

46

41

15

39

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

859.151,01

203.318,26

0,00

46

41

15

40

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.824.513,30

1.000,00

0,00

46

41

15

41

 

TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

20.797.665,11

66.355,18

0,00

46

41

15

42

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

10.109.262,24

1.023.318,92

0,00

46

41

15

43

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1.122.680,41

437.134,50

0,00

46

41

15

44

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.811.524,27

60.098,93

0,00

46

41

15

45

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

4.164.334,52

844.165,48

0,00

46

41

15

46

 

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

30.391,85

0,00

0,00

GİDERLER TOPLAMI

109.194.281,66

40.805.718,34

0,00

 

 

 

 

 46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

 

01-01-2014 / 31-12-2014 TARİHLERİ ARASI

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

 

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                                 ( I.DÜZEY )

 

HARCAMA TÜRLERİ

2014 BÜTÇE       A

HARCAMA         B

GERÇEK B/A            %

TOPLAM GİDERE ORANI B /         TOPLAM GİDER            %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

21.639.500,00

25.946.262,60

119,9%

23,76%

02

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

3.910.500,00

4.659.691,75

119,2%

4,27%

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

66.051.012,00

54.307.271,55

82,2%

49,73%

04

Faiz Giderleri

150.000,00

598.759,09

399,2%

0,55%

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

44.945.000,00

19.500.957,18

43,4%

17,86%

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

05

CARİ HARCAMALAR

5.796.988,00

4.181.339,49

72,1%

3,83%

07

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

0,0%

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

08

Borç Verme

0,00

 

0,0%

0,00%

09

Yedek Ödenek

7.507.000,00

 

 

 

2014 GİDER BÜTÇESİ

150.000.000,00

109.194.281,66

72,80%

100,00%

 

 

 

                 iş bu rapor, Meclisin tasviplerine sunulmak üzere oy çokluğu ile tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

           08.05.2015

             
 

EKLER                                              :

         

a)

Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek – 29 )

     

b)

Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek – 30 )

     

c)

Genel Mizan

 

( Örnek – 76 )

     

d)

Bilanço

 

( Örnek – 77 )

     

e)

Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

( Örnek – 70 )

     

f)

Diğer Belgeler

         

    1 -) Faaliyet Sonuçları Tablosu

 

( Örnek – 78 )

     

    2 -) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

 

( Örnek – 79 )

     

    3 -) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

 

( Örnek – 94 )

     

    4 -) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

( Örnek – 93 )

     

    5 -) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

( Örnek – 90 )

     

    6 -) İç Borç Değişim Tablsou

( Örnek – 82 )

     

             ( Kısa Vadeli – Uzun Vadeli )

       
             
             

Hayrettin ÜNLÜ

İbrahim ELGİN

Engin UZTÜRK

 

Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı

Başkan Vekili

Üye

 
             
             
             

Birol SAĞLAM

Ersin ALBAYRAK

     

Üye

Üye

     
             
             
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
             
             
             
             
             
             
             
             

MUHALEFET ŞERHİ

2014 yılı Kesin Hesap Cetveli incelendiğinde;

 

Gider Bütçesi 98.446.891.98 TL olup, Bütçe tahminlerine göre gerçekleşme oranı % 72.80 olduğundan Bütçe tahminlerine göre düşüktür.

 

                                                            YILLARA GÖRE

Gider Bütçesi                                                                                             Gelir Bütçesi

2010 yılı % 89.21                                                                                   2010 Yılı % 79.53

2011 Yılı % 99.38                                                                                     2011 Yılı % 104.89

2012 yılı %100                                                                                       2012 Yılı % 96.25

2013 Yılı % 99.23                                                                                  2013 yılı % 89.34

2014 yılı % 72.80                                                                                   2014 yılı % 81.31

 

 

Kira ve Ecrimisil tahsilatları düşüktür ve her yıl artarak devam etmektedir. 2013 yılında yatırımlar % 34 iken 2014 yılında % 17´ye düşmüştür.

 

                                         

                                        Aktarmaların Durumu

Gider bütçesindeki Aktarmalar incelendiğinde , Eklenen ve Aktarılan tutarların

( 37.963.851.07) bir kısmının Meclis yetkisinde olup olmadığı belirsizdir.

 

Tüm bu nedenlerden ötürü 2014 yılı Kesin Hesap Cetveli incelemelerinin çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

                                                             MECLİS ÜYELERİ

 

Birol SAĞLAM                                                                            Ersin ALBAYRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz