05.06.2018 Tarihli Meclis Gündemi

5 Haziran 20180
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 

               İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 05.06.2018 Salı günü saat 18.30’da toplanacaktır.

 

               Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. Kat Meclis Salonu’na teşrifleri rica olunur.

 

                                                        Dr. Nevzat DOĞAN

                                                      İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1.  Yoklama
 1. 15.05.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.
 1. Alikahya Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi üzerinde kurulmakta olan Alikahya pazarının, Belediyemizce yapımı tamamlanan Alikahya Fatih Mahallesi, Uygur Caddesi, Nar Çiçeği Sokak üzerindeki modern kapalı pazar alanına taşınması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarihli yazısı.
 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili 21.05.2018 tarih ve 158 sayılı yazısı.
 1. İzmit-Tepeköy Mahalesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3d uygulama imar planı paftası, Park Alanı kullanımındaki 163 ada 1 parselin güneyi ile konut alanı kullanımındaki 481 ada 1 parselin doğusunda yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” olarak belirlenen bir kısım alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce 30.10.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda “Önlemli Alan (ÖA-2.1)” olarak düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarihli yazısı.
 1. İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait bir kısmı “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı”, bir kısmı “Park Alanı” kullanımına sahip 27 ada 485 nolu parselde yapılması düşünülen “Ekolojik Bina Projesi” kapsamında belediye hizmet ve sosyal tesis alanın büyütülerek, kaldırılan Park Alanı'na eşdeğer alanın yine Belediyemiz mülkiyetindeki söz konusu parselin bitişiğinde yer alan “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 27 ada 475 nolu parselin kuzeydoğusunda planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarihli yazısı.
 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarihli yazısı.
 1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.05.2018 tarihli raporu.
 1. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Müdürlüklerin Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.05.2018 tarihli raporu.
 1. Zabıta Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.
 1. Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak'ta Meydan Düzenlemesi ve Cephe İyileştirme Projesi’nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.05.2018 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz