08.05.2018 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

8 Mayıs 20180
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2018 dönemi

1. birleşiminin 1 .  Oturumu 08.05.2018 Salı saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Reyhan TAŞTEKİN, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ,  Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, H. İlker ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.


 

03.04.2018 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.04.2018 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1- Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğünce, İzmit İlçesi Körfez Mahallesi, Ali Dikmen Sokak'ta Meydan Düzenlemesi ve Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu tarafından 03.05.2018 tarih ve 375 karar numarası ile onaylanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden ‘Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak'ta Meydan Düzenlemesi ve Cephe İyileştirme Projesi’nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 07.05.2018 tarih ve 681 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 35- (Madde 3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (a) bendine göre (İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden) İzmit Belediye Meclis Üyesi Emine ZEYBEK'in istifası nedeni ile boşalan encümen üyeliğine yeni üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 114 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi a bendi gereği, İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000' in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden; İzmit Belediye Meclis Üyesi Emine ZEYBEK'in istifası nedeni ile boşalan encümen üyeliğine yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Mehmet ÇETİN 34 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğine seçilmiştir.

 

 

(Madde 4-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2017 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 36- (Madde 5-) Akçakoca Mahallesi 371 ada 3 nolu parselde bulunan yapının (Elbeyoğlu Konağı) birinci katının İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne olan tahsisinin iptal edilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.04.2018 tarih ve 2513 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Akçakoca Mahallesi 371 ada 3 nolu parselde bulunan yapının (Elbeyoğlu Konağı) birinci katı 07.04.2015 tarih 32 sayılı Meclis Kararı ile kurs merkezi olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmiştir. İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 26.03.2018 tarih 460 sayılı yazılarında, 2016-2017, 2017-2018 eğitim yıllarında öğrenci olmadığından kursta eğitime ara verildiği ve mahalle muhtarlığı veya sakinlerinden de talep gelmediği için gelecek yıllarda kurs olarak da kullanılmasına ihtiyaç olmadığından,Akçakoca Mahallesi 371 ada 3 nolu parselde bulunan yapının (Elbeyoğlu Konağı) birinci katının İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne olan tahsisinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre  iptal edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.04.2018  tarih ve 106 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  09.04.2018 tarih ve 3141 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Zabıta  Müdürlüğünün 19.04.2018 tarih 1156 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğünün 19.04.2018 tarih ve 457 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-)  Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Bilgi İşlem  Müdürlüğünün 19.04.2018 tarih ve 146 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 11-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 05.04.2018 tarih ve 462 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 12-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünün 19.04.2018 tarih ve 10 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 13-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 783 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 14-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 557 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 15-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 1047 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 16-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 2414 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 17-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 366 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 18-) Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Teftiş Kurulu  Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 25 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 37- (Madde 19-) “İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi”ne ilişkin Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce yürütülen 3194 sayılı imar kanunun 18.madde uygulaması (şuyulandırma) çalışmalarında İl Kadastro Müdürlüğü tarafından 20.12.2016 tarihinde onaylanan kadastral parsel sınırları ile mevcut mülkiyetler arasında farklılıklar bulunması sebebiyle mevcut imar planı alan kullanım sınırlarının onaylı mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.04.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

KARAR 38- (Madde 20-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Durhasan Mahallesi /628 nolu 3.190,00 m2’lik parselin , /340 nolu 7.190,00 m2 lik parselin , /2337 nolu 2.340,00 m2 lik parselin 59,21 m2 lik kısmının, 2566 nolu 12.630,00 m2 lik parselin 6.642,84 m2 lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü adına devir edilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2018 tarihli yazıları ile talep edilmektedir. Durhasan Mahallesi /628 nolu 3.190,00 m2’lik parselin , /340 nolu 7.190,00 m2 lik parselin, /2337 nolu 2.340,00 m2 lik parselin 59,21 m2 lik kısmının, 2566 nolu 12.630,00 m2 lik parselin 6.642,84 m2 lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.04.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

G1- (Madde 21-) Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğünce, İzmit İlçesi Körfez Mahallesi, Ali Dikmen Sokak'ta Meydan Düzenlemesi ve Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu tarafından 03.05.2018 tarih ve 375 karar numarası ile onaylanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden ‘Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak'ta Meydan Düzenlemesi ve Cephe İyileştirme Projesi’nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 07.05.2018 tarih ve 681 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan Emine OKANALP, Emrah EFE’nin mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Emine OKANALP’in izinli sayılmasını isteyen azalardan M. Zekeriya ÖZAK ve İbrahim ELGİN tafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emine OKANALP’in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emrah EFE’nin  izinli sayılmasını isteyen  azalardan Veli BEYAZTAŞ ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emrah EFE’nin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

08.05.2018 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun kapatılmasına ve 2. Birleşiminin 15.05.2018 Salı saat 15.00 de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                             Ersin  ALPASLAN                                                                               

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                   Katip                                                                                                                                                                                           

                                                

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz