05.08.2014 Tarihli Tutanak Özeti

5 Ağustos 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  05.08.2014 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ,  Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  Ercan UMUTLU, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ,   Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Erkan AKSOY,  Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

Güzin TAŞTEKİN

Meclis Katibi:

G1– Gençlerin topluma kazandırılması sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması tespiti ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Veli BEYAZTAŞ ve Hüseyin POLATTİMUR´un vermiş olduğu 05.08.2014 tarihli yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

  

08.07.2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

08.07.2014  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.07.2014 tarih ve 4944 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                  Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar paftası, G23b25a3a uygulama imar paftası, 174 ada 6 nolu parsel üzerinde yer alan Boğaziçi Cami´nin mevcut haliyle ihtiyaca cevap vermemesi ve yeni cami yapımına parselin formunun uygun olmaması nedeniyle söz konusu parselde yer alan “İbadet Yeri Alanı”nın mülkiyeti hazineye ait “Park Alanı” kullanımındaki 190 ada 1 parselin doğusuna kaydırılarak planlanması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2014 tarih ve 373 nolu kararı ile uygun görülmüş olup, nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.07.2014 tarih ve 3299 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:    

              Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Madde 5- Alikahya-Cumhuriyet Mahallesi, G23b25b nazım imar paftası, G23b.25b.4d uygulama imar paftası, 198 ada 16 nolu parselin kuzeyinde bulunan tescil harici alanda yer alan “Karayolları Yol-Kenar Koruma Kuşağı” kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.07.2014 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

              Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 54- (Madde 6-) İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 205 ada 6 nolu parselin büyük bir kısmının imar yolunda kalması sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi adına 205 ada 5 ve 6 nolu parsellerin imar hattının yolun genişliği ve doğrusallığı korunacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile söz konusu düzenleme sonucu ihdas edilen alanın 212 nolu imar adasının güneyinde yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun halihazırda özel mülkiyete konu olmayan ve 7 mt genişliğindeki imar yollarının kesişim noktasında bulunan kısmının genişletilerek planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 17.07.2014 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:                                            

             Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

 

KARAR 55- (Madde)  7-2014 yılı Gelir tarife cetveline İmar Müdürlüğünün  Yapı Ruhsat bölümlerine ekte belirtilen hizmet bedellerinin ilave edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

             Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

            

KARAR 56- (Madde 😎 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alma teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

               Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

         

KARAR 57-  (Madde 9- ) Hatipköy  2105 ada12 parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin tahsisi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyon raporunun 16.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

            Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

 

KARAR 58- (Madde 10) Kozluk Mahallesi 187 ada 6 nolu (75,88 m2) parselin , 187 ada 7 nolu (21,03 m2) parselin, 187 ada 26 nolu parselin (26/67 oranı) , 190 ada 20 nolu (458,70 m2) parselin, Akçakoca Mahallesi 378 ada 24 nolu  (147,42 m2) parselin tarih koridoru projesi kapsamında , Mehmetalipaşa Mahallesi 3252 ada 9 nolu (772,00 m2) parselin, 3626 ada 2 nolu (172,00 m2) parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

            Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

 

KARAR 59- (Madde 11) Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 171 ada 3 nolu parselin (180,00 m2) , 173 ada 1 nolu parselin (168,00 m2) , 174 ada 1 nolu  parselin (164,00m2) ,  174 ada 2 nolu parselin (113,00 m2) , 174 ada 6 nolu parselin     (109,00 m2) ,  175 ada 5 nolu parselin (144,00 m2) , 176 ada 7 nolu parselin (140,00 m2), 192 ada 36 parselin (319,00 m2) , Cedit Mahallesi 4126 ada 2 parselin (103,00 m2) ,  437 ada 39 parsel (99/299 oranının) , Durhasan 797 ada 8 parselin (472,00 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.07.2014 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

            Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

 

KARAR 60  (Madde 12-) 4455 ada,4 parselde bulunan A-3 Blok 10 nolu daireden kaynaklanan  ve davaya konu olan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.07.2014 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

           

 (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, , Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.  

 

KARAR 61- ( Madde 13-) Tavşantepe  Mahallesi, Tavşantepe  Caddesi, Esen sokak 232 ada, 27 parsel´de bulunan mevcut Melodi parkının, Merhum ” Muhtar  Tekin GÜNER” olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.07.2014 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

            Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

 

KARAR 62- ( Madde 14-) Makedonya, Üsküp Çayır Belediyesinin  İzmit Belediyesi  ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

            Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

 

KARAR 63-( Madde 15-) İzmit Belediye meclisi olarak Sosyal Belediyecilik gereği gençleri uyuşturuculardan korumak ve mahallelerde önlemler almak üzere gençleri uyuşturucu tuzaklarından uzak tutacak çalışmaların neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgiliÇevre Sağlık ve Eğitim ve Gençlik komisyonlarının  24.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

               Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

 

(G1 Madde 16-)- Gençlerin topluma kazandırılması sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması tespiti ile ilgili Belediye Meclis üyesi Veli BEYAZTAŞ ve Hüseyin POLATTİMUR´un vermiş olduğu 05.08.2014 tarihli yazılı önerge  okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim ve Gençlik  Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Azalardan Erhan UYSAL, İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Abdullah KOÇ, Cengiz KAVŞUT´un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erhan UYSAL, Abdullah KOÇ, Cengiz KAVŞUT´un izinli sayılmalarına isteyen azalardan Veli BEYAZTAŞ ve İbrahim GÜÇLÜ  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Erhan UYSAL, Abdullah KOÇ, Cengiz KAVŞUT´un  izinli sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim BULUT ve Yusuf Sami ÇINAR´ın izinli sayılmalarını  isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Erdoğan ÇAKIR  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İbrahim BULUT ve Yusuf Sami ÇINAR´ın izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 05.08.2014 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.09.2014 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN         Güzin TAŞTEKİN             Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı             Katip                                       Katip               

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz