05.10.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

5 Kasım 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 05.10.2021 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica olunur.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1- Yoklama

2-07.09.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 21.09.2021 tarih ve 180 sayılı yazısı.

4-2022 Mali Yılı Bütçe ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 3798 sayılı yazısı.

5-Cedit mahallesi Eski Taş Ocağı sokakta yapılan parka isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 21.09.2021 tarih ve 2155 sayılı yazısı.

6-Oto Yıkama ve Halı Yıkama Yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için süre verilmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 1062 sayılı yazısı.

7-Çayırköy Bıçkıdere Göleti Yüzey Alanında Güneş Enerjisi Santrali Kurulması ve Kullanılması Hakkında Protokolün” imza altına alınabilmesi için yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 274 sayılı yazısı.

8-Alikahya Cumhuriyet (tapuda Durhasan) mahallesi, 198 ada, 16 parseldeki Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.09.2021 tarih ve 2868 sayılı yazısı.

9-İzmit-Cedit Mahallesi 450 ada 9 numaralı parselin Koruma Alanı sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 3062 sayılı yazısı.

10-Belediyemiz, İzmit-Çayırköy Mahallesi, “İ-1 Çayırköy Gelişme Konut Alanı” 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 3063 sayılı yazısı.

11-İzmit Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 1262 sayılı yazısı.

12-TÜGVA ile yapılmış olan protokol ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 902 sayılı yazısı.

13-İzmit-Alikahya Atatürk (tapuda Durhasan) Mahallesi, 650 ada 8 nolu parseldeki  Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.09.2021 tarihli raporu.

14-İzmit-Yeşilova (tapuda Çayırköy) Mahallesi, 180 ada 1 parsel, 181 ada 1 parseldeki  Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.09.2021 tarihli raporu.

15-İzmit-Süleymaniye Mahallesi, G24a.19b.3c ve G24a.19c.2b Uygulama İmar Planı paftalarındaki Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.09.2021 tarihli raporu.

16-İzmit-Veliahmet Mahallesi, 356 ada 26 nolu parseldeki Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.09.2021 tarihli raporu.

17-İzmit-Bağlıca Mahallesi, G24d.09c.1d Uygulama İmar Planı Paftası, 123 nolu parseldeki Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 29.09.2021 tarihli raporu.

18-2021 Yılı Tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 23.09.2021 tarihli raporu.

19-Çağırgan mahallesi 1430 nolu parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 23.09.2021 tarihli raporu.

20-Sarışeyh Mahallesi, 2022 no’lu parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2021 tarihli raporu.

21-Sapakpınar Mahallesi, 102 ada, 3 no’lu ve 103 ada 3 no’lu parseller ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2021 tarihli raporu.

22-2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2021 tarihli raporu.

23-2020-2024 Stratejik Planının Güncellenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2021 tarihli raporu.

24-Balkan Türkleri Dernekleri ile protokol yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2021 tarihli raporu.

25-Telekomünikasyon geçiş ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2021 tarihli raporu.

26-Çubuklu Bala Mahallesi, 104/22 parsel alanına yapılan parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 23.09.2021 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz