07.12.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

7 Aralık 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 07.12.2021 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica olunur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M    

 1. Yoklama
 1. 02.11.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.
 1. 2022 Yılı Geçici işçi vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 08.11.2021 tarih ve 3818 sayılı yazısı.
 1. Zabıta personellerinin fazla çalışma ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve 2600 sayılı yazısı.
 1. 2021 yılına ait yılsonu aktarmaları ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve 4819 sayılı yazısı.
 1. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne ait Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve 248 sayılı yazısı.
 1. Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve 249 sayılı yazısı.
 1. Küçükbaş hayvan desteği ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve 913 sayılı yazısı.
 1. Protokol imzalama yetkisi ile ilgili Spor İşleri Müdürlüğü’nün 431 sayılı yazısı.
 1. II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19.11.2021 tarihli raporu.
 1. I Sayılı Kadro İhdas Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.11.2021 tarihli raporu.
 1. 2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.11.2021 tarihli raporu.
 1. Öğrenci Barınma ve Sosyal Destek Evi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.11.2021 tarihli raporu.
 1. Çiftçilere gübre desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12.11.2021 tarihli raporu.
 1. Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.11.2021 tarihli raporu.
 1. Serdar Mahallesi 3326 parselde bulunan Engelsiz Yaşam Alanı' na isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 22.11.2021 tarihli raporu.
 1. Alikahya Atatürk Mahallesi (tapuda Durhasan), G24a.21d.2d Uygulama İmar Planı paftasındaki 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 10.11.2021 tarihli raporu.
 1. İstanbul Valiliği (Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı) tarafından hazırlanan Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.11.2021 tarihli raporu.
 1. İzmit-Çayırköy Mahallesi, “İ-1 Çayırköy Gelişme Konut Alanı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.11.2021 tarihli raporu.
 1. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2020/804 esas sayılı dosyası üzerinden açılan dava sonucunda alınan “İmar Planı Değişikliğinin İptali” kararı doğrultusunda Plan Notları Açıklama Raporu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.11.2021 tarihli raporu.
 1. İzmit-Bağlıca Mahallesi, G24d.09c.1d Uygulama İmar Planı Paftası, 123 nolu parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.11.2021 tarihli raporu.
 1. İlçe genelinde kent dokusuna, estetiğe, tarihi ve doğal yapıya uygun çözüm önerileri geliştirmek, bu hususlarda bütünlük sağlamak hedefi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/j maddesinde tanımlanmış Mimari Estetik Komisyonu’nun İzmit Belediyesi bünyesinde kurulması amacı ile komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.11.2021 tarihli raporu.

GELEN EVRAK

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz