05.11.2013 Tarihli Meclis Gündemi

5 Kasım 20130
Metni Sesli Dinle

   İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 05.11.2013 Salı günüsaat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerinaşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi BelsaBinası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

     

                                                                                                                                       Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                                       İzmit Belediye Başkanı

          G Ü N D E M    

 

3-     “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli”  teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğününyazısı.

 

 

 

 

 

7-    İzmit-YenişehirMahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Kocaeli BilimKültür ve Sanat Derneğine ait olan 1742 ada 40 nolu parselin mevcut imarplanındaki “Özel Yurt Alanı” kullanımının yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “Özel Kültürel Tesis Alanı”olarak  planlanmasını içeren 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 23.10.2013 tarihli yazısı.

 

8-     Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçeKurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ileSaraybahçe,Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve YuvacıkBelediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmitBelediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesi ile güncellenen mülkiyetverileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınankararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunlarıngiderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,Revizyonu ve Lejand teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.10.2013 tarihli raporu.

 

10-Mikdat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davayakonu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ileilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

12- 5393Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amirhükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2014 yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

2010-2014 Stratejik planından alınan2014 yılı performans  programının 5393sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifiile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

2014 Mali Yılı Bütçesi teklifi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

 

GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz