05.12.2017 Tarihli Meclis Gündemi

5 Aralık 20170
Metni Sesli Dinle

                                                                                                                                      

                                                        

                                       İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.12.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                     

 Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                     İzmit Belediye Başkanı

                                        

            G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

 

2-      07.11.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığının 21.11.2017 tarih ve 5159 sayılı yazısı ile avan projeleri ekte sunulan “Taziye Evi” projesinin kardeş şehir olmamız dolayısıyla bu kapsamda değerlendirilerek yapımı talep edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine istinaden, kardeş şehir Selçuk Belediyesi ile ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla bütçesi belediyemizce karşılanmak üzere bina ve tesis yaptırılması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 27.11.2017 tarihli yazısı.

 

4-      I sayılı Kadro İhdası Cetveli ile boş bulunan kadronun (dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.11.2017 tarih ve 2189 sayılı yazısı.

 

5-      2018 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.11.2017 tarih ve 2220  sayılı yazısı.

 

6-      Turgut mahallesi, İsmail Kolaylı Caddesi, Barbaros sokak, 4325/40/ Park parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.11.2017 tarihli yazısı.

 

7-      İzmit-Alikâhya, Fatih Mahallesi, G23b.25b.3a-3b-3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 890 ada 1, 2 ve 3 parseller, 891 ada 1 ve 2 parseller, 893 ada 1 ve 2 parseller ile 894 ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 02.08.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 536 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazı içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2017 tarihli yazısı.

 

 

8-      İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c Uygulama İmar Planı Paftası, 460 ada 60,4,5,6,86,9,55 nolu parseller, 451 ada 7,8,9,61,12,39 parseller ve tescilli 460 ada 56,57,58,59 parselleri kapsayan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11/07/2017 tarih ve 3038 sayılı kararı ile belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ve 460 ada 58 nolu parsele 144 envanter numarası verilerek tescil kararının imar planı üzerinde gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.11.2017 tarihli raporu.

 

9-      İzmit-Orhan Mahallesi(tapuda Turgut Mah.), G23b.24a.3c uygulama imar planı paftası, 3438 ada 2 nolu parselde yer alan  “Park Alanı”nın kuzeyindeki bir kısım alanın  “Kreş Alanı” olarak düzenlenmesi ile park alanı sınırının hâlihazırdaki durumla örtüşecek şekilde yeniden planlanması ve kaldırılan park alanına eşdeğer büyüklükteki alanının İzmit-Şirintepe Mahallesi (tapuda Yenimahalle), G23b.23d.1c uygulama imar planı paftası, “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı” kullanımına sahip 27 ada 485 nolu parselin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.10.2017 tarihli raporu.

 

10-  İzmit-Hatipköy, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 2056 ada, 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerin mevcut imar planında jeolojik açıdan“Uygun Olmayan Alan-2.3” ve “Uygun Alan-2” gösterimlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce onaylanan 30.09.2016 tarihli “1/1000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporu” doğrultusunda “Önlemli Alan-2.1” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 24.10.2017 tarihli raporu.

 

11-  2018 yılı için alınacak katı atık bedelleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun

20.11.2017 tarihli raporu.

 

12-  Karaburç’un ve İç Kale Sur Hattının restorasyon çalışmalarının mülkiyeti Belediyemize ait Orhan Mahallesi 335 ada 7,9,11,13,14,15,16,17 nolu parselleri de kapsayacak şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılması mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait olan Orhan Mahallesi 335 ada 9-11-13-14-15-16-17 nolu parseller ile 5000/12000 hisse oranında malik olduğumuz Orhan Mahallesi 335 ada 7 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.11.2017 tarihli raporu.

 

13-  ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi  ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki eğitim, öğretim, kurs, kültür ve sosyal içerikli faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi  ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.11.2017 tarihli raporu.

 

14-  Bolu ili, Gerede ilçe belediyesinin kurumumuza yaptığı başvuru neticesinde, İzmit Belediyesi ve Gerede Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Bolu Gerede Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.11.2017 tarihli raporu.

 

15-  Trabzon ili, Araklı ilçe belediyesinin kurumumuza yaptığı başvuru neticesinde, İzmit Belediyesi ve Araklı Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Trabzon Araklı Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.11.2017 tarihli raporu.

 

16-  Alikahya Fatih mahallesi, 456 ada, 1 parsel Uygur Caddesi üzerinde bulunan Pazar yeri inşasından dolayı kaldırılan Mehmet Akif Ersoy parkının isminin, 432 /PARK  Parsel Cebir sokakta yapımı devam edilen parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 17.11.2017 tarihli raporu.

 

17-  Ayazma Mahallesi, 17 Ağustos Bulvarı Gemici Sokak 452 ada, 1 parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 24.11.2017 tarihli raporu.

 

18-  Yenimahalle, Şiir Sokak, 154 adada yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 24.11.2017 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz