07.11.2017 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

7 Kasım 20170
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2. Oturumu 07.11.2017 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

 

03.10.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.10.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Çukurbağ Mahallesi 411 ada 25 nolu parseldeki Terzibayırı Hizmet Binasının zemin ve birinci katlarının, kurs merkezi olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.11.2017 tarih ve 6696 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

G2- Karaburç’un ve İç Kale Sur Hattının restorasyon çalışmalarının mülkiyeti Belediyemize ait Orhan Mahallesi 335 ada 7,9,11,13,14,15,16,17 nolu parselleri de kapsayacak şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılması mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait olan Orhan Mahallesi 335 ada 9-11-13-14-15-16-17 nolu parseller ile 5000/12000 hisse oranında malik olduğumuz Orhan Mahallesi 335 ada 7 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.11.2017 tarih ve 6693 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

G3- Sınırlarımız dahilinde bulunan işletmelerden 2018 yılı için alınacak katı atık bedelleri teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 07.11.2017 tarih ve 409 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

KARAR 73- (Madde 3-) İzmit Belediye Meclis üyesi Hasan AYAZ’ın istifasıyla boşalan, Kültür Turizm ve Sanat Komisyon üyeliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve 305 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediye Meclis üyesi Hasan AYAZ'ın 03.10.2017  tarih ve 21832 sayılı istifa talebi nedeniyle boşalan  Kültür Turizm ve Sanat Sanat komisyonu üyeliğine, İzmit Belediye Meclis üyeleri  M.Zekeriya ÖZAK ve Veli BEYAZTAŞ tarafından  verilen 07.11.2017 tarihli takririn oylanması  neticesinde; Canan SOYLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 74- (MADDE 4-) Belediyemiz şirketleri SARBAŞ A.Ş ve BEKAŞ A.Ş’nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün  30.10.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis üyeleri   Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,  Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ:

Sarbaş ve Bekaş'ın denetim yetkisi meclisimizin dışında olmasından dolayı  ayrıca yapılan incelemelerden  haberdar olmamamız ve bilgilendirilmemiz sebebi ile muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

(Madde 5-) Bolu ili, Gerede ilçe belediyesinin kurumumuza yaptığı başvuru neticesinde, İzmit Belediyesi ve Gerede Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Bolu Gerede Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.10.2017 tarih ve 2262 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) Trabzon ili, Araklı ilçe belediyesinin kurumumuza yaptığı başvuru neticesinde, İzmit Belediyesi ve Araklı Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Trabzon Araklı Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 13.10.2017 tarih ve 2220 sayılı yazısı   okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) 5393 sayılı Kanunun 75/c maddesine göre ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi  ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki eğitim, öğretim, kurs, kültür ve sosyal içerikli faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi  ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  01.11.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

( Belediye Meclis üyeleri   Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,  Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

(Madde 😎 Alikahya Fatih mahallesi, 456 ada, 1 parsel Uygur Caddesi üzerinde bulunan Pazar yeri inşasından dolayı kaldırılan Mehmet Akif Ersoy parkının isminin, 432 /PARK  Parsel Cebir sokakta yapımı devam edilen parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  23.10.2017 tarih ve 2103 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) Ayazma Mahallesi, 17 Ağustos Bulvarı Gemici Sokak 452 ada, 1 parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve 2104 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 10-) Yenimahalle, Şiir Sokak, 154 adada yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve 2105 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 (Madde 11-) İzmit-Orhan Mahallesi (tapuda Turgut Mah.), G23b.24a.3c uygulama imar planı paftası, 3438 ada 2 nolu parselde yer alan  “Park Alanı”nın kuzeyindeki bir kısım alanın  “Kreş Alanı” olarak düzenlenmesi ile park alanı sınırının hâlihazırdaki durumla örtüşecek şekilde yeniden planlanması ve kaldırılan park alanına eşdeğer büyüklükteki alanının İzmit-Şirintepe Mahallesi (tapuda Yenimahalle), G23b.23d.1c uygulama imar planı paftası, “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı” kullanımına sahip 27 ada 485 nolu parselin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 12-) İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c Uygulama İmar Planı Paftası, 460 ada 60,4,5,6,86,9,55 nolu parseller, 451 ada 7,8,9,61,12,39 parseller ve tescilli 460 ada 56,57,58,59 parsellerde kalan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11/07/2017 tarih ve 3038 sayılı kararı ile belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ve 460 ada 58 nolu parsele 144 envanter numarası verilerek tescil kararının imar planı üzerinde gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2017  tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 13-) İzmit-Hatipköy, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 2056 ada, 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerin mevcut imar planında jeolojik açıdan“Uygun Olmayan Alan-2.3” ve “Uygun Alan-2” gösterimlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 30/09/2016 tarihli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda “Önlemli Alan-2.1” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 75- (Madde 14-) İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3482 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde uygun mimari düzenlemeyi elde etmek amacıyla söz konusu parsellerin kullanım kararı değiştirilmeksizin birbirlerine olan yan bahçe mesafelerinin kaldırılarak yeniden planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.10.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 76-(Madde 15-) Şehirden köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 31.10.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 77-( Madde 16-) Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:74 adresinde, tapuda 219 ada 1 nolu parselde bulunan kafeteryanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.10.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78-( Madde 17-) 2015-2019 Stratejik planından alınan 2018 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.10.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 79- ( Madde 18-) 2018 Mali Yılı Bütçesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62. maddesi gereğince görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.10.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 23.10.2017 tarihli raporu Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 

A -GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

         
     

Encümen

Meclis

01-Vergi Gelirleri

91.400.000,00

91.400.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

19.100.000,00

19.100.000,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

9.100.000,00

4.100.000,00

05-Diğer Gelirler

100.600.000,00

100.600.000,00

06-Sermaye Gelirleri

40.000.000,00

40.000.000,00

         

TOPLAM

260.200.000,00

255.200.000,00

         

09-Red ve İadeler ( – )

200.000,00

200.000,00

         

TOPLAM

260.000.000,00

255.000.000,00

 

B-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

  

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

         
     

           Encümen

            Meclis

01-Personel Giderleri

33.243.000,00

33.243.000,00

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

5.934.000,00

5.934.000,00

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

100.220.000,00

99.720.000,00

05-Cari Transferler

15.859.000,00

15.359.000,00

06-Sermaye Giderleri

89.244.000,00

85.494.000,00

07-Sermaye Transflerleri

2.500.000,00

2.500.000,00

09-Yedek Ödenekler

13.000.000,00

12.750.000,00

         

TOPLAM

260.000.000,00

255.000.000,00

 

 

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN  IV.DÜZEYİNDE

     

            Encümen

               Meclis

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.750.000,00

1.750.000,00

  05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

29.000.000,00

29.000.000,00

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

2.150.000,00

2.150.000,00

13

Destek Hiz. Müdürlüğü

870.000,00

870.000,00

20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

540.000,00

540.000,00

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

21.650.000,00

21.400.000,00

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

980.000,00

980.000,00

25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

4.000.000,00

4.000.000,00

30

Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü

1.080.000,00

1.080.000,00

31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

7.500.000,00

7.500.000,00

32

Etüd Proje  Müdürlüğü

30.000.000,00

30.000.000,00

33

Fen İşleri  Müdürlüğü 

54.650.000,00

52.500.000,00

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

3.050.000,00

3.050.000,00

36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

30.000,00

30.000,00

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

16.500.000,00

15.500.000,00

38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

20.000.000,00

18.400.000,00

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

950.000,00

950.000,00

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

5.200.000,00

5.200.000,00

41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

37.700.000,00

37.700.000,00

42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

11.400.000,00

11.400.000,00

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü       

1.000.000,00

1.000.000,00

44

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.000.000,00

2.000.000,00

45

Zabıta Müdürlüğü                  

6.900.000,00

6.900.000,00

46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

600.000,00

600.000,00

47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

500.000,00

500.000,00

         

TOPLAM

260.000.000,00

255.000.000,00

 

13.09.2017 tarih ve 694 sayılı Encümen inceleme raporu ile 03/10/2017 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye meclisinin 260.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2018 Mali yılı Bütçesi üzerinde  yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek Gider  Bütçesi 255.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 255.000.000,00 ile denkleştiirlmiştir.

Bütçe Kararnamesinin'nin toplam 13 maddesi ve 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve  kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu ve bütçe ve  muhasebe yönetmeliği” yükümleri çerçevesinde analitik bütçe sistemi esasına göre, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekomomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, gelir bütçesi 255.000.000,00 TL, gider bütçesi 255.000.000,00 TL ile denk olan  bütçe,  Plan ve Bütçe komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

MUHALEFET ŞERHİ:

    ( 2017 yılı gelir bütçesinde ilk 9 aylık  veriler incelendiğinde kira gelirlerinin 7 milyon gerçekleşmesi bile mümkün görülmezken 2018 yılı için teklif bütçesinde % 43 arttırılarak 10 milyon TL ye çıkarılması bütçe disiplini açısından gerçekçi değildir. Belediye gelirlerinin tahsilatları noktasında uyarılarımıza rağmen gerçekleşme oranları düşük düzeyde seyretmektedir.

    Sermaye gelirleri 2017 yılı içinde 15 milyon TL öngörülmüş ilk 9 ayda 6.760.965,19.-TL civarında gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise teklif bütçesinde sermaye gelirleri kaleminde 40 milyonluk taşınmaz satış değeri öngörmüştür. Belediye sahip olduğu varlıklarını satma yoluna giderek bütçe yaratma peşine düşüyor.

    2017 yılı ilk 9. ay itibari ile vergi gelirlerinde yılı net tahsilatı 44.897.450,06.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kalemin tahsil oranı %51.3 ‘ e tekabül etmektedir. Bütçe planlaması yapılırken yıl içinde alacak tahsilatlarının bütçe gerçekleşmesinde yetersiz olduğu görülmektedir. Önceki yıllarda da belirtiğimiz üzere bütçe planlamasında öngörülen varlık satışlarından elde edilecek gelir yerine, alacak tahsilat kalemlerinin üzerinde durularak daha gerçekçi bir bütçe oluşması sağlanmalıdır.

    2018 yılı işçilik giderleri %15 gibi görünmesine karşın hizmet alımlarını da eklediğimizde işçilik giderleri %44 ‘ ler düzeyindedir. İşçiler tamamen taşeronlaştırılmıştır. Güvencesiz gelecek anlayışı Belediyenin işçiler üzerinde temel felsefesini oluşturmaktadır.

    2018 yılı teklif bütçesine bakıldığında yatırım giderleri olarak %33 gibi bir oran ayrıldığı görülmektedir. Ancak 2017 performanslarına bakıldığında sermaye yatırımlarına ayrılan yatırım harcamaları gerçekleşmelerinin düşük olduğu gözlenmektedir. Örneğin; mal ve hizmet alımlarında ilk 9 aylık gerçekleştirme %81,88, temsil ve tanıtma harcamaları %92 olarak görünmektedir.

    Ancak sermaye yatırımlarının en net göründüğü müdürlük olarak bilinen Fen İşleri Müdürlüğü harcamaları düşünüldüğünde sermaye harcamalarındaki gerçekleşme oranı yine ilk 9 ay sonunda %52 düzeyinde, yıl sonu itibari ile %65 gibi gerçekleşme olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2018 yılında da bu anlayışla devam edilmesi durumunda sermaye yatırımının %33 lük bütçe ödeneği ayrılmasının da bir anlamı kalmayacaktır.

    Bu veriler çerçevesinde 2018 yılı bütçesinin 255 milyon olarak belirlenmesi bütçe gerçekleşmesi açısından gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Belediyemizin Vadi – İzmit konut projesinden geleceğini öngördüğü 30 milyon gelir hayali bir beklentidir. Bu gelir kalemini düşünerek artan bir bütçe önermek dönem sonunda bütçe ciddiyeti açısından sıkıntı yaratacaktır.

    2018 Mali yılı bütçesine red oyu veriyor, muhalefet şerhi koyuyoruz. Birol SAĞLAM ,Ercan UMUTLU 'nun muhalif oyuna karşı.) Belediye meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2018 Yılı Bütçe Kararnamesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Madde 1- Belediye birimleri için ''(A) Ödenek Cetvelinde'' gösterildiği gibi toplam 255.000.000,00 TL olarak gider tahmin edilmiş olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU , Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 2- Belediye  Bütçesinin gelirleri ''(B) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması'' cetvelinde gösterildiği gibi toplam 255.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri   ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 3- 2018 yılı bütçesinde (255.000.000,00.-TL) yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ( 255.000.000,00 TL ) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecek olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (  Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU , Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecek olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:  Belediye Meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur.

   7.1 – Bütçe Kararnamesi

   7.2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

   7.3 – Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek-15)

   7.4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)

   7.5 – Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

   7.6 – Çok Yılı Gider Bütçesini Gösterir (Örnek-18)

   7.7 – Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen 2 yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

   7.8 – Çok Yılı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

   7.9 – Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

   7.10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahütler (G) Cetveli (Örnek-21)

   7.11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

   7.12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

   7.13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

   7.14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-   25)

   7.15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

   7.16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

   7.17-Finansman Programı (Örnek-28)

 

Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU , Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye   Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda İlan ve Reklam Vergisi ise Nisan ve Ekim  aylarında tahsil edilir. Harcamalara katılım   payları ilanen tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda dört eşit taksitle tahsil edilir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un  kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin son bendi '' Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez'' denilmekte olup, belirtilen yasalar  çerçevesinde Belediyenin taşınır, taşınmaz  malları ve bunların gelirleri Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 10- Gider Bütçesinin-46.41.15.23 Kurumsal Kodlamasında 01.6.0 Genel nitelikli  transferlere ilişkin hizmetler Fonksiyon kodundan, 05 Finansman ve 05.3.1.01 Ekonomik kodunda üyesi bulunduğumuz Birliklere Katılım Paylarına ilişkin ödenek konulmuş olup, yıl içinde kullanılmayan ödenekler emanet hesaplara alınır. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 11- Belediye Tahsilatının gerektiğinde Devlet Bankaları kanalıyla yapılmasına Belediye Başkanı yetkilidir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un (kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 12- Bu kararname hükümleri 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Esame-i Tayin sureti ile yapılan  oylama neticesinde:

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un  kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2018 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Ödenek Cetveli A-Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 255.000.000,00.-TL. olarak, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un  kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2018 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmalarının B Cetveli birinci düzeyi toplamları 255.000.000,00.-TL. olarak, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2018 Mali Yılı Finansman Programı düzeyinde ,Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 2018 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı düzeyinde, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Canan SOYLU,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla 2018 Mali Yılı Bütçesi oyçokluğu ile kabul edildi.

 

(Madde 19)- Müdür Unvanlı personel ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve 1944 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

( BİLGİ SUNUMU GERÇEKLEŞMİŞTİR.)

 

KARAR 80- ( Madde 20) G1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan,  Çukurbağ Mahallesi 411 ada 25 nolu parseldeki Terzibayırı Hizmet Binasının zemin ve birinci katlarının, kurs merkezi olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.11.2017 tarih ve 6696 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 


Çukurbağ Mahallesi 411 ada 25 nolu parseldeki Terzibayırı Hizmet Binasının zemin ve birinci katlarının, kurs merkezi olarak kullanılmak üzere 10 (0n) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına  5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 21-) G2- Karaburç’un ve İç Kale Sur Hattının restorasyon çalışmalarının mülkiyeti Belediyemize ait Orhan Mahallesi 335 ada 7,9,11,13,14,15,16,17 nolu parselleri de kapsayacak şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılması mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait olan Orhan Mahallesi 335 ada 9-11-13-14-15-16-17 nolu parseller ile 5000/12000 hisse oranında malik olduğumuz Orhan Mahallesi 335 ada 7 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.11.2017 tarih ve 6693 sayılı yazısı okunarak ve gündem alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

( Madde 22-) G3- Sınırlarımız dahilinde bulunan işletmelerden 2018 yılı için alınacak katı atık bedelleri hususunda karar alınmak üzere görüşülmesi teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 07.11.2017 tarih ve 409 sayılı yazısı okunarak ve gündem alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan İbrahim KILIÇ ve Uğur KOŞTUR’un  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, İbrahim KILIÇ’ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN, Emine ZEYBEK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, İbrahim KILIÇ’ın  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Uğur KOŞTUR’un izinli sayılmasını isteyen azalardan, Veli BEYAZTAŞ ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Uğur KOŞTUR’un  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 07.11.2017 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.12.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                                  Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                            Katip                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz