06.01.2015 Tarihli Meclis Gündemi

6 Ocak 20150
Metni Sesli Dinle

  İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.01.2015 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                     

                                                                                                                                    Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                                                                              İzmit Belediye Başkanı

          G Ü N D E  M    

bitişik nizam, 3 kat)” yapılanma koşuluna sahip konut alanı kullanımının yapılanma koşulu değiştirilmeksizin “Sosyal-Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 6006 sayılı yazısı.

 

14-  İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 3252 ada 9 nolu parselin mevcut imar planında “B-3(bitişik nizam, 3 kat)” yapılanma koşuluna sahip “T3” lejantlı ticaret alanı kullanımının “E:1.20 ve H:3 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 6005 sayılı yazısı.

 

15-  İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım imar paftası, G23b.25a.3a uygulama imar paftası, 180 ada 10 nolu parselin “Belediye Hizmet Alanı” kullanımının “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 17.12.2014 tarihli raporu.

 

17-  Katı Atık Toplama Tarifelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.12.2014 tarihli  raporu.

 

19-  Zabıta Müdürlüğünün Maktu mesai ücretinin ödenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun   30.12.2014 tarihli  raporu.

 

20-  Müdür ve üstü unvanlı personel  hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 1802  sayılı bilgi sunumu.

 

 

GELEN EVRAK

  •  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz