06.07.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

6 Temmuz 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.07.2021 Salı günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica olunur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M    

1 – Yoklama

2 – 01.06.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.

3 – Çağırgan Mahallesi 1430 nolu parsel ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.06.2021 tarih ve 3190 sayılı yazısı.

4 – Yerli ekmeklik buğday tohumu desteğinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 23.06.2021 tarihli ortak raporu.

5 – Alternatif ürün aronya fidesi desteğinin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 23.06.2021 tarihli ortak raporu.

6 – Aydili Sanat Derneği ile ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 25.06.2021 tarihli raporu.

7 – Yeni Mahalle Gönül Sokak’ta bulunan Teknik Çocuk Parkı’nın isminin Gönül Parkı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 22.06.2021 tarihli raporu.

8 – Belediyemiz sınırları içerisinde plan üzerinde yüksekliği yazılmayan donatı, konut, iş merkezi ve diğer kullanım alanlarına yükseklik değeri verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 09.06.2021 tarihli raporu.

9 – İzmit, Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde, G24a.14c.3c-3d-4c, G24a.15d.4c-4d, G24a.19b.1b-2a-2b-2c, G24a.20a.1a-1d Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2021 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan “Akmeşe Bölgesi, Mevcut ve Gelişme Konut Alanları, 1/1000 ölçekli İmar Planı ve Revizyonu” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.06.2021 tarihli raporu.

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz