06.07.2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Temmuz 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİ 06.07.2021 SALI SAAT 14.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

(Madde 4-) KARAR 48- Yerli ekmeklik buğday tohumu desteğinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 23.06.2021 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(Madde 5-) KARAR 49- Alternatif ürün aronya fidesi desteğinin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 23.06.2021 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(Madde 6-) KARAR 50- Aydili Sanat Derneği ile ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 25.06.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 7-) KARAR 51- Yeni Mahalle Gönül Sokak’ta bulunan Teknik Çocuk Parkı’nın isminin Gönül Parkı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 22.06.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 😎 KARAR 52- Belediyemiz sınırları içerisinde plan üzerinde yüksekliği yazılmayan donatı, konut, iş merkezi ve diğer kullanım alanlarına yükseklik değeri verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 09.06.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 9-) KARAR 53-  İzmit, Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde, G24a.14c.3c-3d-4c, G24a.15d.4c-4d, G24a.19b.1b-2a-2b-2c, G24a.20a.1a-1d Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2021 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan “Akmeşe Bölgesi, Mevcut ve Gelişme Konut Alanları, 1/1000 ölçekli İmar Planı ve Revizyonu” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.06.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 11) KARAR 54- Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesinde enerji nakil hatlarının Belediyemizce yer altına alınması hususunda TEİAŞ ve SEDAŞ kurumları ile protokol yapılması için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin a bendi ile 75. Maddesinin a bendi gereğince Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET' e yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 02.07.2021 tarih ve 1912 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesinde enerji nakil hatlarının Belediyemizce yer altına alınması hususunda TEİAŞ kurumu ile protokol yapılması için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin a bendi ile 75. Maddesinin a bendi gereğince Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET' e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 12-) KARAR 55- Fethiye Caddesinin Yeniden Düzenlemesi ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde alanın belediyemizce yapılacak ihalesi kapsamında yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu altyapı bağlantılarının ortak projelendirilmesi ve yapımı İzmit Belediyesi ile ortak bir çalışma ile yürütülmesi planlanmış olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75/a maddesi ve aynı kanunun 38/g maddesine istinaden belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğü’nün 02.07.2021 tarih ve 601 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın direkt geçmesine oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 13-) KARAR 56-  Ağustos ayında meclisin tatil edilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR, Muharrem TUTUŞ ve Engin DUYMAZ tarafından 06.07.2021 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ağustos ayında yapılacak meclisin tatil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 09.07.2021 tarihinde ilan olunur.

 

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü

         

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz