05.10.2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 Temmuz 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİ 05.10.2021 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR 61- (MADDE 7-) Çayırköy Bıçkıdere Göleti Yüzey Alanında Güneş Enerjisi Santrali Kurulması ve Kullanılması Hakkında Protokolün” imza altına alınabilmesi için yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 274 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz tarafından Çayırköy Bıçkıdere göl alanı üzerine 12,8 kWp Yüzer Güneş Enerji Santrali kurulması ile ilgili 13.04.2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yazılan yazıya istinaden tarafımıza tanzim edilen “Çayırköy Bıçkıdere Göleti Yüzey Alanında Güneş Enerjisi Santrali Kurulması ve Kullanılması Hakkında Protokolün” imza altına alınabilmesi için Belediye Başkanı adına Belediye Başkan Yardımcısı Ünal ÖZMURAL’a protokolü imzalama yetkisi verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 62- (MADDE 13-) İzmit-Alikahya Atatürk (tapuda Durhasan) Mahallesi, 650 ada 8 nolu parseldeki Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 63- (MADDE 14-) İzmit-Yeşilova (tapuda Çayırköy) Mahallesi, 180 ada 1 parsel, 181 ada 1 parseldeki Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 64- (MADDE 15-) İzmit-Süleymaniye Mahallesi, G24a.19b.3c ve G24a.19c.2b Uygulama İmar Planı paftalarındaki Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 65- (MADDE 16-) İzmit-Veliahmet Mahallesi, 356 ada 26 nolu parseldeki Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 66- (MADDE 18-) 2021 Yılı Tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 23.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 67- (MADDE 19-) Çağırgan mahallesi 1430 nolu parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 23.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 68- (MADDE 23) 2020-2024 Stratejik Planının Güncellenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 69- (MADDE 24) Balkan Türkleri Dernekleri ile protokol yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 70- (MADDE 25) Telekomünikasyon geçiş ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 71- (MADDE 26) Çubuklu Bala Mahallesi, 104/22 parsel alanına yapılan parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 23.09.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 12.10.2021 tarihinde ilan olunur.

 

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz