06.08.2013 tarihli Meclis Gündemi

6 Ağustos 20130
Metni Sesli Dinle

                                                   

                                       İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.08.2013 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

     

 

                                                                                                                                      Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                        İzmit Belediye Başkanı

          G Ü N D E  M    

 

1-       Yoklama

 

2-      02.07.2013 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.07.2013 tarih ve 1060 sayılı yazısı.

 

4-      Arızlı, 246 ada, 1 nolu 3522,00 m2.lik parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan 1146,00 m2.lik kısmının bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devir edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.07.2013 tarih ve 4600 sayılı yazısı.

 

5-      Belediyemiz tarafından 3 nolu Düzenleme Bölgesi olarak şuyulandırma çalışması tamamlanan Gündoğdu mahallesinde oluşan 38 adet isimsiz sokağa Büyükşehir Belediyesine görüş bildirilmek üzere isim önerilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.07.2013 tarih ve 4633 sayılı yazısı.

 

6-      Üçyol Meydanı Cephe İyileştirme Projesi´nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 12.07.2013 tarih  ve 173 sayılı yazısı.

 

7-      Kadıköy Mahallesi,1300 konutluk Akçakoca Evleri, 4465 ada,1 nolu parselde bulunan  konutlardan B Blok, 11 nolu dairenin tapusunun Belediyemize olan borçlarını ödeyen Zekiye NAMLI adına çıkartılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.07.2013 tarih ve 4456 sayılı yazısı. 

 

 

8-      Kocaeli 1.İcra Müdürlüğü, 2011/6171 E. Nolu dosya ile ilgili icranın geri bırakılmasının temini konulu İller Bankasından teminat mektubu alınmasına ilişkin Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.07.2013 tarih ve 4696 sayılı yazısı.

 

9-      İzmit- Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 194, 199, 203, 205, 209, 211, 214 nolu imar adaları ile 195, 200, 204, 206, 210, 212, 213 nolu imar adaları arasında yer alan 7 mt. genişliğindeki imar yolu güzergahının halihazırdaki açık olan (Yazıcıoğlu Sokak) yol güzergahına göre yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 2773 sayılı yazısı.

 

 

10-  İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d nazım imar planı paftası, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3254 ada 2 no´lu parselin bir kısmında yer alan  “İbadet Yeri” alanının formunun yeniden düzenlenmesi ve mevcut imar planında E:1.00 olan yapılanma koşulunun E:1.20 olarak planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.06.2013 tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.07.2013 tarih ve 3148 sayılı  yazısı.  

 

11-  Belediyemiz Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 04.06.2013 tarih ve 1015 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan İzmit – Malta Mahallesi (tapuda Kabaoğlu) G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselde yer alan “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” kullanımının doğu cephesinde 25 mt. olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 mt. olarak düzenlenmesi ile hmax: 5.50 mt. olan yapı yükseklik değerinin hmax:7.00 mt olarak düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu.

 

12-  İzmit- Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a-3b Uygulama İmar Planı paftaları, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155 nolu parseller üzerinde yer alan park alanı ile 5190 ve 5191 nolu parseller üzerindeki park alanının bütüncül hale getirilmesi amacıyla söz konusu park alanlarının arasından geçen 7mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu.

 

13-  İzmit-Gündoğdu Mevkii, G23b.20d.4c uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 3399 no´lu parselin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) tanımının eklenmesi suretiyle önerilen1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu.

 

14-  Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesi ile, güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınan kararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Lejand teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu.

 

15-  Mikdat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu.

 

16-  Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu.

 

17-  Yuvam Akarca Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde  tapuda M.Alipaşa Mahallesi 3346 ada 1 parsel olarak kayıtlı olan alanın mevcut otopark olarak kullanılan kısmın üstünün kapatılarak gerekli yatırım izninin verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu.

 

18-  Köylere Yapılacak Hizmetlerle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu.

 

19-  Belediyemiz tarafından yeni yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.07.2013 tarihli raporu.

 

 

GELEN EVRAK

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz