06.08.2019 Tarihli Meclis Gündemi

6 Ağustos 20190
Metni Sesli Dinle

                                        İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.08.2019 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                     

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                        İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                     

          G Ü N D E  M    

 1. Yoklama

 

 1. 02.07.2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 1. Belediyelerin çocuklar, kadınlar, gençler ve engelliler gibi grupların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak amacıyla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu ile ilgili hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 1737 sayılı yazısı.

 

 1. 6360 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan köylerin mahalle olarak Belediyemiz hizmet alanlarına dahil olması ve belediye hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı, daha etkin ve hızlı hizmet üretmek düşüncesiyle “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu ile ilgili hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli”  teklifi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 1738 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görev tanımı ile yapılan işlerin birbirine uyuşmamasından dolayı mevcut kadro ünvanının unvan değişikliği yapılarak yeni oluşturulan müdürlük (Koordinasyon İşleri Müdürü) adı altında daha etkin ve hızlı hizmet üretmek düşüncesiyle, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca kadro unvanının unvan değişikliği ile ilgili hazırlanan  “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 1739 sayılı yazısı.

 

 

 1. Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla; mevcut bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü adı altında yürütülen hizmetlerin iki birim altında yürütülmesi düşünüldüğünden, yeni oluşturulan müdürlüklerin “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca ihdas edilmesi gereken memur kadroları ile ilgili hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.07.2019 tarih ve 1765 sayılı yazısı.

 

 1. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunun 4. maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin oluşturulması için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 30.07.2019 tarih ve 92 sayılı yazısı.

 

 1. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında ilimiz sınırları içerisindeki muhtelif satış noktalarında halk ekmek satışı yapılmak üzere protokol yapılması için; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.07.2019 tarih ve 2019/278 sayılı kararı ile yetki alındığını belirtmiştir. Ekmek satışı ile ilgili yapılacak protokol çalışmalarında değerlendirmek üzere bu protokole dahil olup olunmayacağı, olunacak ise Belediyemiz Meclisinden alınacak karar ile yer tespit komisyonunda görev alacak bir üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.07.2019 tarih ve 4108 sayılı yazısı.

 

 1. Kurulan Pazar Yerlerinde düzenlemeler yapılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 31.07.2019 tarihli yazısı.

 

 1. 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Kocaelispor Kulübü Derneği ile ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Spor İşleri Müdürlüğünün 01.08.2019 tarihli yazısı.

 

 1. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1b Uygulama İmar Planı paftası, 772 ada 7 nolu parselde temel kazısı sırasında tespit edilen temel kalıntılarının Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2017 tarih ve 3290 sayılı kararı ile tesciline, yapı koruma grubunun “2.Grup”, koruma alan sınırının ise parsel sınırı olarak belirlenmesine ve söz konusu parsele “145envanter numarasının verilerek tescil kararının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 12/07/2019 tarihli raporu.
 2. Belediyemiz sınırları dahilinde yer alan Kabaoğlu ve Tüysüzler Mahallerini kapsayan sınır değişikliği ile ilgili olarak ilgi dilekçe ile kuzeyinde Fatih Caddesi, güneyinde İstanbul-Ankara Otoyolu, doğusunda Prof Baki Komsuoğlu Bulvarı, batısında Örnek Sokak, Çam Sokak, Çiftçiler Sokak ve Şehit Metin Kaya Caddesi arasında kalan kısmın Tüysüzler Mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili İmar ve Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonlarının 29.07.2019 tarihli raporu.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31.07.2019 tarihli raporu.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2019 yılı tarife cetvelinde Yazı İşleri Müdürlüğünün Evlendirme Birimi Gelir Tarifesinin (ı) bendinde yapılacak olan düzenlemeler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31.07.2019 tarihli raporu.

 

 1. Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur personele en çok üyeye sahip yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere 5393 sayılı kanunun 38 inci maddesinin (g) bendinde “yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” denildiğinden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.07.2019 tarihli raporu.

 

 1. İzmit Turgut mahallesi sınırlarında bulunan huzur evi konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.07.2019 tarihli raporu.

 

 1. Kocaeli ilinin ve İzmit İlçesinin kan ve kan ürünleri ihtiyacının karşılanması  için  İzmit Belediyesi ve Kızılay İşbirliği ile düzenli olarak kan bağışı sağlayacak donörler bulunarak kan bağışçısı bankası oluşturulması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 31.07.2019 tarihli raporu.

 

 1. İzmit ilçesi sınırları içerisinde trafikte can ve mal güvenliğinin alınması ve gerekli çalışmaların yürütülmesi teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 31.07.2019 tarihli raporu.

 

 1. İlçemiz gençlerinin spora teşvik edilmesi ve mahalleler arasındaki birliğin artması açısından spor turnuvaları düzenlenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun 31.07.2019  tarihli raporu.

 

              GELEN EVRAK

            ——————————–

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz