06.10.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

6 Ekim 20200
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.10.2020 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

                                                                                             Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E  M

1 – Yoklama

2 – 01.09.2020 tarihli tutanak özetinin okunması.

3 – 2020-2024 Stratejik Planından alınan 2021 yılı performans programının görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 8 sayılı yazısı.

4 – 2021 Mali Yılı Bütçesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62. maddesi gereğince görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 3092 sayılı yazısı.

5 – 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2021 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2020 tarih ve 3122 sayılı yazısı.

6 – Belediyemize ait SARBAŞ İnşaat Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm ve Sanayi A.Ş Şirket Sermayesinin artırımı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2020 tarihli yazısı.

7 – Gündoğdu Mahallesi 752 ada 10 nolu parselin imar planında Su Deposu Alanı olarak ayrılan kısmının tahsisi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 4844 sayılı yazısı.

8 – Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili 28.09.2020 tarih ve 33 sayılı yazısı.

9 – Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili 24.09.2020 tarih ve 9 sayılı yazısı.

10 – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili 30.09.2020 tarihli yazısı.

11 – İzmit- Körfez mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2020 tarih ve 2878 sayılı yazısı.

12 – İzmit – Erenler (tapuda Kadıköy) Mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.09.2020 tarihli raporu.

13 – İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.09.2020 tarihli raporu.

14 – İzmit-Kuruçeşme Fatih (tapuda Hatipköy) Mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.09.2020 tarihli raporu.

15 – İzmit-Alikahya Atatürk (tapuda Durhasan) Mahallesi, Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 09.09.2020 tarihli raporu.

16 – Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazalarının faaliyetlerini daha verimli sunabilmek adına STK'lar ve Kurum/Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendi gereğince İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.09. 2020 tarihli raporu.

17 – Zabıta Müdürlüğünün Belediye Kuralları Uygulama Yönetmeliği (revize) edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.09. 2020 tarihli raporu.

18 – İzmit merkezinde bir teleferik hattının planlanması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun 29.09.2020 tarihli raporu.

19 – İzmit ilçesi tanıtımı hakkında yapılabilecek çalışmaların görüşülmesi teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 30.09.2020 tarihli raporu.

 

  GELEN EVRAK      

——————————–

 

      

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz