Ekim 2020 Komisyon Raporları

1 Ekim 20200
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve mer-i mevzuat hükümleri dairesinde belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi, seyyar satıcıların denetlenebilmesi ve gerek vatandaşlar gerekse seyyar satıcılar nezdinde yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi ile birlikte sabit esnafların işyeri önündeki kaldırımları bir standart çerçevesinde işgal etmeleri amacı ile hazırlanmış olup, “İZMİT BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” nin atıfta bulunulan ilgili maddelerine ilaveten hazırlanan REVİZE taslağının görüşülmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih ve 1774 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2020   

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla “İzmit Belediyesi Görev. Yetki Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 9 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2020  

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla “İzmit Belediyesi Görev. Yetki Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 33 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2020  

 

Hayrettin ÜNLÜ                                    Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                       Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla “İzmit Belediyesi Görev. Yetki Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 39 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2020  

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Gündoğdu Mahallesi 752 ada 10 nolu parselin ekli imar planında “ Su Deposu Alanı “ olarak ayrılan kısmının, ” Kocaeli İli İzmit İlçesi Gündoğdu Mahallesi İçme suyu Terfi Merkezi Projesi“ işi kapsamında kullanılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 4844 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2020  

 

Hayrettin ÜNLÜ                                  Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                         Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi “Bütçe içi İşletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmasına, sermaye arttırımı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” hükmü gereğince; Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda olan kafe, büfe, çay bahçesi ve benzeri yerlerin sermayesinin %100’ü belediyeye ait olan şirketimiz SARBAŞ İnşaat Bilişim Akaryakıt Gıda turizm ve Sanayi A.Ş tarafından işletilmesi planlandığından, şirket sermayesinin arttırılması  teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 3123 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2020  

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2021 yılı tarife cetveli görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2020 tarih ve 3122 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2020  

 

Hayrettin ÜNLÜ                                   Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                        Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06/10/2020 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2020-2024 Stratejik Planından alınan 2021 yılı Performans Programı teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

İlişik listedeki 2020-2024 Stratejik Planından alınan 2021 yılı Performans Programı Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.30.10.2020

 

Hayrettin ÜNLÜ                               Çağlayan DUMAN                 Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk                    Başkan Vekili                                 Üye

 

Necat ÇAKIR                                        Dilek YALÇIN

        Üye                                                     Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE İMAR KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Merkezinde bir Teleferik Hattının Planlanarak Belediyemiz kaynakları ile projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve Büyükşehir Belediyesinden 5216 sayılı yasanın 27. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtildiği şekilde ortak proje kapsamında yetki alınması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 07.07.2020 tarih ve 353 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2020  

 

Hayrettin ÜNLÜ                                                    Güzin TAŞTEKİN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                                         İmar Kom. Bşk.                                        

 

Çağlayan DUMAN             C. Arsal ARISAL               Necat ÇAKIR            Engin DUYMAZ                           

      Bşk. Vekili                          Bşk. Vekili                           Üye                            Üye

 

Dilek YALÇIN                      Fatih ÖZCAN                  Vedat YOLDAŞ            Ünal ÖZMURAL

       Üye                                       Üye                                   Üye                            Üye

 

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 19. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mevcut kültürel tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak, gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bu günü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri M. İlker KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından 06.08.2020 tarihli verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit ilçesindeki mahalle muhtarları ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda; Ekli listede belirtilen yerlerin yerinde tespiti, mülkiyetinde sorun olmayanların bakım ve onarımlarının yapılması, bu çalışmanın daha önce yapılmış olan çalışmayla entegre edip yayınlanacak olan kitapçıkta bu bilgilere yer verilmesi ve muhtarlarımızın önemli önerilerinin dikkate alınarak gerekli çalışmaların yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.10.2020   

 

Şener İNCE                                               Yaşar KARDAŞ                          M. İlker KAZAN      

Kültür Turizm ve Sanat Kom.Bşk.              Başkan  Vekili                                       Üye

 

Aysel DEMİRTAŞ                                     Mehmet BAŞTAN

          Üye                                                           Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2021 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

A – GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE

 

 

Encümen

Meclis

01-Vergi Gelirleri

105.000.000,00

105.000.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

16.550.000,00

16.550.000,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

2.900.000,00

2.900.000,00

05-Diğer Gelirler

144.750.000,00

139.750.000,00

06-Sermaye Gelirleri

31.000.000,00

46.000.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

300.200.000,00

310.200.000,00

 

 

 

 

09-Red ve İadeler ( – )

200.000,00

200.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

300.000.000,00

310.000.000,00

 

B – GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE

1 – GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

 

 

Encümen

Meclis

01-Personel Giderleri

50.080.000,00

50.080.000,00

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

8.876.000,00

8.876.000,00

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

132.652.000,00

142.652.000,00

04-Faiz Giderleri

1.815.000,00

1.815.000,00

05-Cari Transferler

13.179.000,00

12.679.000,00

06-Sermaye Giderleri

77.410.000,00

77.410.000,00

07-Sermaye Transflerleri

988.000,00

988.000,00

09-Yedek Ödenekler

15.000.000,00

15.500.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

300.000.000,00

310.000.000,00


2 – GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV. DÜZEYİNDE

 

 

Encümen

Meclis

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

2.175.000,00

2.175.000,00

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

73.675.000,00

83.675.000,00

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

3.750.000,00

3.750.000,00

13

Destek Hiz. Müdürlüğü

4.000.000,00

4.000.000,00

20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

770.000,00

770.000,00

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

28.315.000,00

28.315.000,00

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

1.215.000,00

1.215.000,00

25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

3.000.000,00

3.000.000,00

26

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

500.000,00

500.000,00

30

Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü

1.800.000,00

1.800.000,00

31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

7.000.000,00

7.000.000,00

32

Etüd Proje  Müdürlüğü  

30.000.000,00

30.000.000,00

33

Fen İşleri  Müdürlüğü   

50.000.000,00

50.000.000,00

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5.000.000,00

5.000.000,00

36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

65.000,00

65.000,00

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

8.000.000,00

8.000.000,00

38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

13.000.000,00

13.000.000,00

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

1.155.000,00

1.155.000,00

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

8.000.000,00

8.000.000,00

41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

8.000.000,00

8.000.000,00

42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

29.000.000,00

29.000.000,00

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü         

1.780.000,00

1.780.000,00

44

Yazı İşleri Müdürlüğü

3.350.000,00

3.350.000,00

45

Zabıta Müdürlüğü                    

6.000.000,00

6.000.000,00

46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

1.300.000,00

1.300.000,00

47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

800.000,00

800.000,00

48

Spor İşleri Müdürlüğü

4.750.000,00

4.750.000,00

49

Veteriner İşleri Müdülrüğü

1.000.000,00

1.000.000,00

50

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

1.000.000,00

1.000.000,00

51

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

1.600.000,00

1.600.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

300.000.000,00

310.000.000,00

23.09.2020 tarih ve 517 sayılı Encümen inceleme raporu ile 06.10.2020 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 300.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2021 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde Gider Bütçesi 310.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 310.000.000,00 TL ile denkleştirilmiştir.

Bütçe Kararnamesi’nin toplam 13 maddesi ve 2021 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 310.000.000,00 TL, Gider Bütçesi 310.000.000,00 TL ile denk olan Bütçe,  Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Hayrettin ÜNLÜ, Başkan Vekili Çağlayan DUMAN, üyeler Vedat YOLDAŞ, Necat ÇAKIR ve Dilek YALÇIN'ın kabul oyları ile uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.30.10.2020

 

             Hayrettin ÜNLÜ                                       Çağlayan DUMAN                    Vedat YOLDAŞ

        Plan ve Bütçe Kom. Bşk                                   Başkan Vekili                                 Üye

 

                                          Necat ÇAKIR                                        Dilek YALÇIN

                                                 Üye                                                  Üye

 

 

 

İZMİT İLÇESİNDEKİ TARİHİ TURİSTİK YERLER

 

Mahallenin Adı

 

Tarihi ve Turistik

 yerlerin adresi

Tarihi Bilgisi

Yapılması gereken

 işlemler

Tarihi turistik

 yerlerle ilgili

 diğer öneriler

 

 

 

KOZLUK MAHALLESİ

Kozluk mah.

 

 

 

 

 

 

 

Almanlar tarafından

 yapılan gar binası

Arkeoloji ve Seka da

 yapılan kağıt müzesi

 

 

 

   —————–

Türkiye’deki turizm Fuarlarının İzmit

Belediyesi olarak

Katılarak Tanıtılması

örnek olarak turizm

Emit fuarında stant

açılarak tanıtım

yapılması

 

 

 

SEKBANLI MAHALLESİ

 

Sekbanlı mah. Orman alanında kalıyor.

 

 

 

 

 

 

 

Paşa suyundan başlayıp Nicomedyaya su taşımak için yapılan tarihi su kemerleri bulunmakta (6-7 tane) yaklaşık 1900 yıllık tarihi var

Restore edilmesi ve çevre temizliği

 yapılması

 

 

 

    —————-

 

TURGUT MAHALLESİ

 

 

Turgut mah. Rıhtım sokak ve Numan kahya sokak

 

 

 

 

 

Tarihi kale, tarihi su surları, tarihi oda mezar, çınaraltı tesisi

 keşfedilmemiş tarihi

 mezarlar

 

 

 

      —————-

 

 

 

      —————-

 

ARIZLI MAHALLESİ

 

Yenidoğan sokak, Kabaoğlu mah. Arızlı mah.

 

 

 

 

 

 Tescilli çeşme, Kemer

 

 

 

      —————-

 

 

 

      —————-

 

ÖMERAĞA MAHALLESİ

Ömerağa mah. Perter paşa cad. Özcan

tengiz park içi

 

 

Eski hamam kalıntısı, tekel işletme kalıntısı duvarı, Sabri yalım parkı içi

Hamam kalıntısı için Etrafın daha iyi yüksek demirle

 muhafaza edilmesi,

 

 

  —————

 

 

 

Mahallenin Adı

 

Tarihi ve Turistik

 yerlerin adresi

Tarihi Bilgisi

Yapılması gereken

 işlemler

Tarihi turistik

 yerlerle ilgili

 diğer öneriler

 

 

 

DURHASAN MAHALLESİ

 

Solaklar mevki köy içi

 

 

 

 

 

 

 

Eski bir yapıt köy çeşmesi

Tadilat ve çevre düzenleme yapılması

Çeşmenin arka tarafında büyük bir meşelik alanı vardır. Bu alan mesire alanı gözükmektedir bu bölgenin düzenlenip mesire alanı olarak açılması gerekmektedir. 

 

 

 

TERZİBAYIRI MAHALLESİ

 

Kale sokak no:55 önü mevcut yolun altı  

 

 

 

 

 

 

İçme suyu kaynağı sur içi içme su kaynağı Bizans dönenime ait

Keşif ve araştırma ile kazanılması gereken tarihi yapı 

Bilinmeyen tarihin araştırılması tespit keşifler yapılarak gün yüzüne

 çıkarılması

 

 

 

 

MECİDİYE MAHALLESİ

 

Mecidiye mah. Arazisi muhtelif yerler

 

 

 

 

2 adet su değirmeni (şahıs arazisi) köyün kuruluşundan önce Rumlar

ve Ermenilerden kaldığı

bilinmektedir.  

Temizlenip bakım yapılmalı, restore edilmeli kullanılır duruma getirilmeli.

 

 

    

Uzun hasan türbesi, köyün kuruluşundan 70’li yıllara kadar kullanılan içme suyu pınarları, köyün arazisinde bulunan kaldırım taşı döşeme yol, yaklaşık 5-6 km. akan dere yürüyüş yolu için planlanabilir.

 

MALTA MAHALLESİ

 

Malta ve Kabaoğlu mah. arası

 

 

 

 

Su kemerleri (taşınmaz kültür varlığı) İzmit belediyesine ait malta su medeniyeti ve malta madenlerinde malta taşı çıkarılıyormuş.

Bu değerlerin

bilgileri mahalle

halkımıza

İzmit’imize

Türkiye’mize tanıtımı duyurusu yapılmalıdır.

 

  

Su kemerlerinin ve malta taşlarının

korunmaya alınıp günümüzde işlevsel hale getirebilir

 tesisler oluşturulabilir

 

TOPÇULAR MAHALLESİ

 

Topçular mah. Özdil sokak no:34 (konut

 alanı oldu)  

 

 

 

 

15 Temmuz Demokrasi parkı

  Numan sokağın üstündeki yeşil alana sosyal tesis yapılması gerekmektedir

 

 

 

   —————–

 

 

 

 

 

Mahallenin Adı

 

Tarihi ve Turistik

 yerlerin adresi

Tarihi Bilgisi

Yapılması gereken

 işlemler

Tarihi turistik

 yerlerle ilgili

 diğer öneriler

 

 

BALÖREN MAHALLESİ

 

 

 

Balören köyü aşağısı mevki mah. No: 30 yanı tarihi çeşme

 

 

 

(Türbe) çeşme köy kurulumunda Ermeniler

 tarafından yapılmış kışın sıcak yazın soğuk taşla yapılmış.

Dokusuna özgü restorasyon

 

 

      —————–

 

 

ORHAN MAHALLESİ

 

Medrese sok.

 

 

 

Osmanlı zamanından kalma

Tarihi surlar   

Surlar sarmaşıklarla kaplı temizlenerek surların meydana çıkarılması.

 

    

 

 

       —————–

 

BAYRAKTAR MAHALLESİ

 

Elif Ana türbesi,

 pınarlar, hukuklar

 dede türbesi

 

 

 

 

 

 

           ——————-

Elif ana türbesinin olduğu yerde

 tribünün üstünün kapatılması, pınarların tadilatı olup, suyun tekrar akıtılması, hukuklar türbesinin tarihinin araştırılması.

  

 

 

 

 

       —————–

 

AKÇAKOCA MAHALLESİ

 

Sırrı paşa Cad. kapanca sok.

 

 

Konaklar (hamam, Süleyman paşa) Akçakoca dere cami portakal mescit, han hürram cami, Hasan Elbey oğlu Mah. Konağı 1355 yılından itibaren bugüne kadar bir geçmişi olmalı.

 Yapılan bina ve sokaklarımız gözden geçirilmeli, parke aydınlatması,

 ve park yeşil

 alanlara bakım

Gezici kontrol güvenlik tarihi binalarımızın bir an önce değerlendirilmesi, mahallemizin merkezine danışmanlık bürosu kiraya verilmiş yerlerin vatandaşa hizmet verebilmesi için girişim yapılması (iş yeri sahipleri ile)

 

AKMEŞE MAHALLESİ

 

Akmeşe, Atatürk Mah. Menderes Cad.

 

Mağara eskiden matbaa olarak kullanılıyormuş mahzen su deposu, kilise kalıntısı

 

Mağara, tadilat,

Restore mahzen tadilat yapıldı.

 

Her ikisininde

restore edilip

 turistlik hale

 getirilmesi

CEDİT MAHALLESİ

 

Kale içi diye tabir edilen surlar cedit Mah. Tepeli sok.

 

 

 

Eski

Restorasyon

Belediyelerin bu gibi yerleri tespit edip, Restorasyonlarını yapıp tarihi

 özellikleri korumak

 

 

 

Mahallenin Adı

 

Tarihi ve Turistik

 yerlerin adresi

Tarihi Bilgisi

Yapılması gereken

 işlemler

Tarihi turistik

 yerlerle ilgili

 diğer öneriler

 

 HACI HASAN

 MAHALLESİ

 

Sırrı paşa köşkü, pembe köşk, sarı konak, yeşil konak, tüysüzler parkındaki çeşme

 

 

 

 

           —————–

Tüysüzler parkındaki çeşmenin bakımının yapılması

    

Temizlik ve bakım yapılması, tanıtımın gerçekleşmesi

 

    

GÖKÇEÖREN MAHALLESİ

 

 

 

          —————–

Paşa suyu ve kemerler

Piknik alanı ve turistik alanın kemerlerinin yapılması

 

 

    —————

 

 

 

 

 

ÇUKURBAĞ MAHALLESİ

 

hafız konağı bahariye Cad. no:83 bahariye Cad. no: 36 hüseyin paşa cami anıt mezarı gülümser sokak

 

Antik müze (anıtlar müze müdürlüğüne ait )

 

 

 

 

 

       —————–

Sit alanı olan yerlerin kapalı

şekilde durması

 nedeni ile ve

bunların bakımlarının yapılamadığı bu

 konu da yardımcı olunması gerekmektedir.

 

 

DÜĞMECİLER MAHALLESİ

Tarihi şehitlik kurtuluş savaşında şehitler

 mezarlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihi şehitlik kurtuluş savaşı mezarlığı (İzmit belediyesine ait tarla) kurtuluş savaşında Akmeşe ermeni köyüymüş,

 Köyümüzün erleri yunanla savaşırken ermeni çeteleri orta köyü yakmış

 Kardeşlerimiz baba evine bakmaya giderken Ermeniler 3 kadın 1 çocuk öldürülmüş  onları yalnız kalmasın diye kendi bölgemizde defin ediyoruz

 

 

 

 

      —————–

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarla vasfında olan bu alanın

 güzelleştirilmesi düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

YENİMAHALLE MAHALLESİ

 

Yenimahalle inkılap

 Cad. acıbadem

 hastane karşısında

Edebali sok

 

Su kemeri ve Sit alanı bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    ——————

 

 

 

 

—————–

 

 

 

Mahallenin Adı

 

Tarihi ve Turistik

 yerlerin adresi

Tarihi Bilgisi

Yapılması gereken

 işlemler

Tarihi turistik

 yerlerle ilgili

 diğer öneriler

GÜNDOĞDU MAHALLESİ

 

Zübeyde Hanım Cad.- koca çeşme Cad. turkuaz sok. kemer köprü sok.

 

 Tarihi eser tescilli kayıtlı çeşmeler şahıs mülkiyetinde koruma altında su kemeri hazine yerinde koruma altında Gündoğdu mah. Eski bir Rum köyüdür. 3 adet çeşme ve 1 adet su kemeri Rumlardan kalmadır 1 adet çeşme üzerinde rumca yazılar vardır takribi yaşları 100 senenin üstündedir.

 3 çeşmenin 2’si bakımsızdır 1 adet su kemeri de deforme olmuş bakımsızdır.

 

 

    —————

 

 

 

 

MEHMETALİ PAŞA

 MAHALLESİ

 

 

   ———————

 

 

 

 

Aşıklar çeşmesi zincirli kuyu doğu kışla 

 

 

     —————–

M. Ali paşanın özgeçmişi mahalle merkezine koyulması (vardı kaldırıldı tekrar koyulması) aşıklar çeşmesi yaşamalı

28 HAZİRAN

 MAHALLESİ

 

Asker çeşmesi (yeşilin çeşmesi)

 

 

 

Vakıflara ait tarihi çeşme

 

 

      —————–

   

 

    ——————

VELİ AHMET

 MAHALLESİ

 

Cengiz sille sokak no:36 karşısı

 

       

 

 

 

Tekke ve medrese yeri (şahısa ait)

 

Tarihi dokunun çıkarılması

Akçakoca Mahallesi tarihi koridoru devam etmesi

 

 

AMBARCI MAHALLESİ

 

 

 

Ambarcı mahallesi

 Uzunlar köyü cami

Anıtlara kayıtlı cami köy meydanı

 

 

 

 

 

 

 

   —————–

Tarihi yerlerin (türbe, kabir, cami, bent) vs. yerlerin düzenlenip gezilecek yer ve piknik yapılacak alan oluşturulması.

KEMALPAŞA MAHALLESİ

 

 

 

       —————–

 

Heykel saat kulesi av köşkü Atatürk müzesi imaret cami (anıtlar yüksek kuruluna ait)

 

 

 

Tarihi mekânların korunması ve sağlık güvenlik tedbirlerin alınması.

 

 

 

    —————

 

 

 

 

Mahallenin Adı

 

Tarihi ve Turistik

 yerlerin adresi

Tarihi Bilgisi

Yapılması gereken

 işlemler

Tarihi turistik

 yerlerle ilgili

 diğer öneriler

 

TÜYSÜZLER MAHALLESİ

 

Tüysüzler gürkan sok.

Kayın suyu Tarihi çınar ağacından  akan çeşme

Çeşmenin tamiri

 

 

   —————-

TEPECİK MAHALLESİ

Fevziye cami, tepecik cami halkevi binası

 

Fevziye cami, tepecik cami halkevi binası( tarihi binalar vakıflar genel müdürlüğüne ait)

 

Tepecik camisinin onarımının yapılması

 

   ——————-

 

 

KARABAŞ MAHALLESİ

 

 

Yeni Cuma cami

Yeni Cuma cami( tarihi bina vakıflar genel müdürlüğüne ait)

 

 

 

  —————–

 

 

  ——————

HACI HIZIR

 MAHALLESİ      

 

Hacı Hızır Mah.

 Şehitler korusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hristiyanlar için önemli bir yere sahip olan azize barbara roma döneminde İzmit in roma döneminde ki ismi olan Nicomedya da yaşıyor. Babası gemici ve üst düzey bir avukat olunduğu bilinmekte azize Santa

 Barbara o dönem

 Hristiyanlığı seçtiği için roma Valiliği tarafından

Cezalandırılıyor. Ve cezasını

 Babası tarafından

Onaylanmasını istemiyor

 Babası kızını ikna edemiyor

 Ve şuan ki şehitler

 Korusunun bulunduğu kale altı mağara da kızının kafasını kesiyor o gün bugün Hristiyan alemi için önem kazanıyor her yıl Ortodoks klişeleri ve Hristiyan alemi için aralık ayının (4 günün de ) anma düzenleniyor ayrıca babası da aynı gün

mağaraya düşen yıldırım tarafından ölüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ——————

 

İzmitin turistik ve tarihi potansiyelini ortaya çıkartmak için adımlar atılması. Örneğin azize Santa barbara dünya da 45 şehir ismi bulunuyor bu şehirlerde tanıtım yapılması gerekli Hristiyan alemi Nicomedya ismine çok önem veriyor bunu bizler İzmit belediyesi olarak fırsata çevirebiliriz. Her yıl binlerce Hristiyan alemini İzmit’e getirebiliriz.

SÜLEYMANİYE

 MAHALLESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIŞEYH

MAHALLESİ

Süleymaniye Mah.

 

 

 

 

 

 

 

Sarışeyh Mah. Sarıhocalar küme evleri parsel 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski çeşme (pınar) İzmit belediyesine ait

 

 

 

 

 

 

Bizans roma döneminden günümüze kalmış bir yapı taş duvarla yapılmış ön tarafa kemer şekli verilmiş mezar taşları (Osmanlı dönemi)

Pınarların bakım ve çevre düzenlemesi yapılarak kullanıma hazırlanması

 

 

 

 

Sarıhocalar köy yerleşik alanında kalmakta olup çevre düzenlemesi yapılmaya müsait yolu bulunmaktadır yerinde inceleme yapılarak değerlendirilmesi uygun olur.  Mezar taşlarına da kırık tadilat yapılması

Mahallemizde buluna diğer eski çeşme ve pınarların bakımlarının ve çevre düzenlemelerinin yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ——————

 

37 mahalle tarihi bilgisini bildirmiş, 33 mahalle tarihi bilgisi bulunmadığını belirtmiş, 32 mahalle de dönüş sağlamamıştır.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz