06.10.2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Ekim 20200
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2020 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 06.10.2020 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR 53- (Madde 12-)  İzmit-Erenler (tapuda Kadıköy) Mahallesi, G23b.24b.3c ve G23b.24b.3d Uygulama İmar Planı paftaları, 5154 ada 3 parselde yer alan “Belediye Hizmet Alanı” kullanımının kaldırılarak 5154 nolu imar adasının kuzeybatısında “Sosyal Tesis Alanı” olarak planlanması ve bitişiğindeki alanın “Çocuk Bahçesi” olarak düzenlenmesi ile mevcut imar planındaki “Su Deposu” alanının hâlihazırdaki kullanım ile örtüşecek şekilde güneye doğru genişletilerek büyütülmesi ve 5154 ada 3 parselin doğusundaki alanın “Teknik Altyapı Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.09.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 54- (Madde 13-)  İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi G23b.25a.2b Uygulama İmar Planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 125/park parsel ile Belediyemiz mülkiyetindeki “Konut Alanı” kullanımındaki 125 ada 29 parselin gündüz bakımevi yapılmak üzere “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan yeşil alana eşdeğer büyüklükteki alanın Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi G23b.25b.1a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 113 ada 13 parselde “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.09.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 55- (Madde 14-) İzmit-Kuruçeşme Fatih (tapuda Hatipköy) Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, 2132/park nolu parselin “Park Alanı” olan kullanımının bir kısmının gündüz bakımevi yapılmak üzere “Sosyal Tesis Alanı” düzenlenmesi ile kaldırılan yeşil alana eşdeğer büyüklükteki alanın Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.2d Uygulama İmar Planı paftası “Konut Alanı” kullanımındaki 27 ada 461 parselin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.09.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 56- (Madde 15-)  İzmit-Alikahya Atatürk (tapuda Durhasan) Mahallesi, G24a.21d.1b Uygulama İmar Planı paftası, Konut Alanı kullanımına sahip 120 nolu imar adasının yapılanma koşulunun yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 09.09.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 57- (Madde 16-) Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazalarının faaliyetlerini daha verimli sunabilmek adına STK'lar ve Kurum/Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendi gereğince İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.09.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazalarının faaliyetlerini daha verimli sunabilmek adına STK'lar ve Kurum/Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendi gereğince İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 13.10.2020 tarihinde ilan olunur.

 

 

                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                           Şaziye MARUL

                                                                                                                         Yazı İşleri Müdürü

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz