06.11.2012 Tarihli Meclis Gündemi

6 Kasım 20120
Metni Sesli Dinle

 İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 20. maddesi gereğince 06.11.2012 Salı  günü saat 15.00´de toplanacaktır.

                                                                                                                      Dr. Nevzat DOĞAN 

 

1-     2-     3-     4-      Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro kanununun 22.Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2012 tarih ve 7543 Sayılı yazısı.11-  İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 541 ada 23 nolu parselin 3/A-4/3, 0.50/2.00 yapılaşma koşuluna sahip “Tali İş Merkezi Alanı” kullanımının çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan üzerine işlenmesi  ile ilgili İmar  komisyonunun 18.10.2012 tarihli raporu

 

13-  

14-   Katı Atık Toplama ve Taşıma Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.10.2012 tarihli raporu.

16-   2010-2014 Stratejik planından alınan 2013 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi a bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.10.2012 tarihli raporu.

 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.10.2012 tarihli raporu.

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz