06.11.2012 Tarihli Meclis Kararları

6 Kasım 20120
Metni Sesli Dinle

K A R A R

=============

 

 

KARAR 80- Akçakoca Evleri 4466 ada, 1 parselnolu tapu işlemi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.09.2012 tarih ve4796 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

               Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi tarafından ortaklaşayaptırılmakta olan 1300 konutluk Akçakoca Evleri 4466 ada 1 parsel üzerindebulunan konutlardan kendileri ile mutabakata varılamadığından tapuları izmitBelediyesi adına tescil olmuş üyelerimizden Şükran OYLU belediyemize olanborçlarını ödemiştir. 

            a- Belediyemiz ile Kesin Hesap Mutabakatı yapmıştır.

Bu nedenleŞükran OYLU ´ya ait dairenin B3Blok, Daire No: 46 Adano: 4466 parsel no:1 EmlakBeyan Değeri: 50.000.-TL tapusu Belediyemiz adına olduğundan satış işlemlerininyapılarak tapunun Şükran OYLU  adına çıkartılması uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.    

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 81– İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi,G23b.25d.2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada 40 nolu parselin 5/A-3/3,0.35/1.05 yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının nazım imar planıkararları doğrultusunda “Özel Yurt” alanı olarak planlanması ile yapılaşmakoşullarının E=1.20, H:3 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgiliİmar komisyonunun  17.10.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-M.AlipaşaMahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1742 ada 40 nolu parselinmevcut imar planında “Konut Alanı” olan kullanımının özel yurt alanı olarakkullanılmasını sağlamak amacıyla “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarakplanlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2012 tarih411 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinadenhazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendi.

Yapılaninceleme neticesinde; söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar PlanlamaMim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulamaİmar Planı paftası, 1742 ada 40 nolu parselin mevcut imar planında 5/A-3/3,0.35/1.05 olan yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olan kullanımının E:1.20,H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlandığı ve yapıyaklaşma mesafelerinin cephe aldığı imar yolundan 5mt, diğer cephelerden 3mtolarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu bağlamdaonaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1742 ada 40 noluparselin mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.35/1.05 olan yapılanma koşuluna sahip”Konut Alanı” olan kullanımının E:1.20, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “ÖzelYurt Alanı” olarak düzenlenmesi şeklinde önerilen ve parselin konumu itibariile Kocaeli Üniversitesine bağlantı sağlayan İzmit-Kandıra Yoluna yakınlığındandolayı bölgede oluşabilecek yurt talebinin karşılanmasına yönelik sunulanteklifin yapı yaklaşma mesafelerinin cephe aldığı imar yolundan 5mt, güney vedoğu sınırından 3mt, kuzey sınırından ise mevcutta yer alan yapı da dikkatealınarak parsel sınırına bitişik verilmesi suretiyle kamu yararı, temelplanlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde tadilen uygun olduğuna,Belediye meclis üyeleri, (FikretGÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,

 

 

 

 

 

 Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, MehmetDEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; İzmitBelediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan  Belediye Meclis üyeleri ( MuammerBİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, EmineZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmailGÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, ZaferYILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ) ´ın kabuloylarıyla, oyçokluğu ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

 

KARAR 82- Belediyemiz tarafındanRevizyonu gerçekleştirilen isimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesiteklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 10.10.2012 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yahyakaptan mahallesindeki Revizyonu gerçekleşen isimsiz parklara;

1.    10.BÖLGE C2 BLOK PARKINA, NASRETTİN HOCA PARKI

2.    10.BÖLGE C5  BLOKPARKINA, EVLİYA ÇELEBİ PARKI

3.    10.BÖLGE  C9 BLOKPARKINA, HACI BAYRAM VELİ PARKI

4.    9.BÖLGE C28 BLOK PARKINA, NENE HATUN PARKI

5.    8.BÖLGE C15 BLOK PARKINA, HAZERFEN ÇELEBİ PARKI

6.    8.BÖLGE C20 BLOK PARKINA, PİŞMAN PARKI

7.    8.BÖLGE C22 BLOK PARKINA, KAŞGARLI MAHMUT PARKI

8.    7.BÖLGE F35 BLOK PARKINA, HACI BEKTAŞ VELİ PARKI

9.    7.BÖLGE F30 BLOK PARKINA, TURGUT REİS PARKI

10. 7.BÖLGEF23 BLOK PARKINA,  HACIVAT KARAGÖZ PARKI

11. 6.BÖLGEF15 BLOK PARKINA,  ALİ KUŞÇU PARKI

12. 6.BÖLGEF11 BLOK PARKINA, VECİHİ HÜRKUŞ PARKI

13. 6.BÖLGEF16 BLOK PARKINA, MUHSİN ERTUĞRUL PARKI

14. 6.BÖLGEF20 BLOK PARKINA, İBNİ SİNA PARKI

15. 5.BÖLGEF3 BLOK PARKINA, HALİKARNAS BALIKÇISI PARKI

16. 5.BÖLGEF5 BLOK PARKINA, GÜL ŞEHRİ PARKI

17. 5.BÖLGEF6 BLOK PARKINA, DEDE KORKUT PARKI

18. 4.BÖLGEF49 BLOK PARKINA, AHMET VEFİK PAŞA PARKI

19. 4.BÖLGEF42 BLOK PARKINA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA PARKI

20. 4.BÖLGEF40 BLOK PARKINA, KATİP ÇELEBİ PARKI

21. 4.BÖLGEF37 BLOK PARKINA, BARBOROS HAYRETTİN PAŞA PARKI

22. 3.BÖLGEA11 BLOK PARKINA, NAİMA PARKI

23. 3.BÖLGEA13 BLOK PARKINA, ULUBATLI HASAN PARKI

24. 3.BÖLGEA18 BLOK PARKINA, OSMAN GAZİ PARKI

25. 3.BÖLGEA22 BLOK PARKINA, KARACAOĞLAN PARKI

26. 2.BÖLGEG2 BLOK PARKINA, REŞAT NURİ GÜNTEKİN PARKI

27. 2.BÖLGEB20 BLOK PARKINA, AHMET YESEVİ PARKI

28. 2.BÖLGEB14 BLOK PARKINA, LOKMAN HEKİM PARKI

29. 2.BÖLGEB10 BLOK PARKINA, PİRİ REİS PARKI

30. 2.BÖLGEB5 BLOK PARKINA, ULUĞBEY PARKI

31. 1.BÖLGEC42 BLOK PARKINA, ÖMER SEYFETTİN PARKI

32. 1.BÖLGEC29 BLOK PARKINA, AŞIK VEYSEL PARKI

33. 1.BÖLGEC39 BLOK PARKINA, KOCA YUSUF PARKI

34. 1.BÖLGEC34 BLOK PARKINA, KÖROĞLU PARKI

35. 1.BÖLGEE14 BLOK PARKINA ,AKŞEMSETTİN PARKI 

 

Alikahya Fatih  mahallesindeki Revizyonu gerçekleşen isimsizparka;

1- SANAT PARKI

Turgut  mahallesindeki Revizyonugerçekleşen isimsiz parka;

1-MUTLULUK PARKI

Tavşantepe  mahallesindekiRevizyonu gerçekleşen isimsiz parka;

1-GÖNÜL PARKI, isimlerininverilmesi   (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ,  Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´in mualifoylarına karşı)İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclisüyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  Olcay SANAL, AliYILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

 

KARAR 83 Körfezmahallesi, 2547 ada,1 parselde bulunan ve revizyonu yapılan isimsiz parka isimverilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 19.10.2012 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         Körfez mahallesi, 2547 ada, 1 parseldebulunan ve revizyonu yapılan isimsiz parka Adliye Parkı isminin verilmesi uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

 

KARAR 84– Katı Atık Toplama ve Taşıma Tarifelerininbelirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.10.2012 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu AltYapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin BelirlenmesindeUyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin, amaç konulu 1. Maddesindetarifelerin belirlenmesinde yetki verilen Belediyeler Büyükşehir Belediyelerive diğer Belediyeler olduğundan;

      Tam maliyet esaslarına göre Belediyemizceilgili yönetmelikte belirtilen yöntemle hesaplanan maliyetlerin BüyükşehirBelediyesine bildirilmek üzere ilgili Müdürlük yazısının, Müdürlüğüne iadesiuygun görülmekle kabulüne oybirliği karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR  -85–  2010-2014 Stratejik planından alınan 2013yılı performans  programının 5393 sayılıBelediye kanununun 18. Maddesi a bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe komisyonunun  19.10.2012tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    İlişik listedeki 2010-2014 StratejikPlanından alınan 2013 Yılı Performans programı Müdürlüğünden geldiği şekli ilekabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 86-  2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan veBütçe komisyonunun 30.10.2012 tarihli raporu Esame-i Tayin suretiyle yapılanoylama neticesinde:

 

2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgiliPlan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne (Belediye meclis üyeleri,Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ,Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMENŞahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, OlcaySANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK ´in mualif oylarınakarşı)  İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclisüyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ) ´ınkabul oylarıyla, oyçokluğu ile karar verildi.     

 

2013 MaliYılı Belediye Bütçe Kararnamesi  madde madde okunarak Esame-i Tayin suretiile yapılan oylama neticesinde kararnamenin kabulüne (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ,Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMENŞahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, OlcaySANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´in mualif oylarına karşı) İzmit BelediyeBaşkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclis üyeleri (Muammer BİNER,M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, EmineZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmailGÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, ZaferYILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ) ´ın kabul oylarıylaoyçokluğu ile karar verildi.     

2013 MaliYılı Belediye Gider Bütçesinin ödenek Cetveli  Kurumsal A kodlamasıyapılan her birimin Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları127.000.000.00 TL olarak Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde(Belediye meclis üyeleri,  FikretGÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmailSAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, MehmetDEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´ in mualif oylarınakarşı)  İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclisüyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ) ´ın kabuloylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.     

2013 MaliYılı Belediye  Gelir Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmalarının birincidüzeyi toplamları 127.000.000.00 TL olarak Esame-i Tayin sureti ile yapılanoylama neticesinde , (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Olcay SANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´inmualif oylarına karşı)   İzmit Belediye Başkanı Dr. NevzatDOĞAN, Belediye Meclis üyeleri (Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  HüseyinÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, KaniBAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, ErkanAKSOY, Ali YILMAZ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile kararverildi.     

2013 MaliYılı  Ayrıntılı Harcama Proğramı düzeyinde  Esame-i Tayin suretiyleyapılan oylama neticesinde,  (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ,Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, MuzafferGÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMENŞahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, OlcaySANAL, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´in mualif oylarına karşı) İzmitBelediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclis üyeleri (Muammer BİNER,M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, EmineZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmailGÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, ZaferYILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  Ali YILMAZ) ´ın kabul oylarıylaoyçokluğu ile karar verildi. 

2013 MaliYılı Finansman Proğramı düzeyinde  Esame -i  Tayin suretiyle yapılanoylama neticesinde, Belediye meclis üyeleri, ( Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Olcay SANAL, CengizÇAKAR,  Fayık ÇELİK´in  mualif oylarına karşı) İzmitBelediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye Meclis üyeleri (Muammer BİNER,M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, EmineZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmailGÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, ZaferYILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  Ali YILMAZ) ´ın kabul oylarıylaoyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz