06.12.2016 Tarihli Meclis Gündemi

6 Aralık 20160
Metni Sesli Dinle

 

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 06.12.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

                                                  Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                                                                                                                           İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E  M

1-       Yoklama

2-      01.11.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      Tavşantepe Mahallesi, 385 ada 24 parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 21.11.2016 tarih ve 1826 sayılı yazısı.

4-      2017 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07.11.2016 tarih ve 2027 sayılı yazısı.

5-       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21.11.2016 tarih ve 2145 sayılı yazısı.

6-      Görev, yetki sorumluluklarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan revizyonlar neticesinde yeniden hazırlanan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarihli yazısı.

7-      5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden, mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlardan uygun görülenlerin idaremizin vergi borcuna mahsuben hazine adına satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı.

8-      Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na olan borçlarımıza karşılık devredilmesi, devredilen parseller içinde bulunan Hatipköy Mahallesi 2105 ada 12 nolu parseldeki bağımsız bölümlerin Adalet Bakanlığı Kocaeli İdare ve Vergi Mahkemeleri adına Meclis Kararı ile verilen tahsisin ve Mehmetalipaşa Mahallesi 1742 ada 84 parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının Kaymakamlık ve bağlılarına Meclis Kararı ile verilen tahsisin de kaldırılması, devir konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı.

9-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 (e) ve 75 (d) maddelerine dayalı olarak mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2, Yenidoğan Mahallesi 4382 ada 14, 4408 ada 19 parselin 25/28 oranındaki hissesinin, Gökçeviran Mahallesi 138 ada 1, Mehmetalipaşa Mahallesi 1555 ada 1, Durhasan Mahallesi 9257, Cedit Mahallesi 435 ada 1-2-3, 436 ada 3, 437 ada 63, 832 ada 4–5–6–7–19–20, 833 ada 2–3–4–5 parselin &frac1; oranında hissesinin 6–7, 835 ada 4–16 parselin 2560/9728 oranındaki hissesinin bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınması, mülkiyeti Belediyemize ait Karabaş Mahallesi 575,15 m2 yüzölçümlü 1056 ada 23 nolu parseldeki 31/32 oranındaki hissenin 3276,50 m2 yüzölçümlü 1056 ada 50 nolu parsel ve 320,65 m2 yüzölçümlü 1056 ada 51 nolu parselin bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi suretiyle trampa edilmesi ve tapu devir işlemlerinin yapılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 7105 sayılı yazısı.

10-  Yenidoğan Mahallesi, İstanbul Karayolu Caddesi ile Nurettin Paşa Sokak kesişiminde bulunan meydana “YENİDOĞAN HALİL GÜNEY MEYDANI” isminin verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarih ve 1892 sayılı yazısı.

11-  İzmit-Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d uygulama imar planı paftası, “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanan 135 ada 169 nolu parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.11.2016 tarihli raporu.

12-  Atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.11.2016 tarihli raporu.

13-  6306 Sayılı Kanunu’nun 17. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.11.2016 tarihli raporu.

14-  İlçemiz sınırları içinde çalışmaları devam eden tramvay projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnaflarımızın müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Çevre Sağlık Komisyonları’nın 25.11.2016 tarihli raporu.

15-  Mardin iline bağlı Yeşilli Belediyesi ile iki kentin kültürel değerlerini güçlendirecek bir köprü oluşturmak amacıyla, “Kardeş Şehir” olabilmemiz ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür Turizm Komisyonu’nun 23.11.2016 tarihli raporu.

16-  Müdür ve üstü unvanlı personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 14.11.2016 tarih ve 2090 sayılı bilgi sunumu.

 

GELEN EVRAK

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz