06.12.2016 Tarihli Meclis Kararları

4 Mart 20220
Metni Sesli Dinle

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 84– 2017 yılı için Geçici İşçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07.11.2016 tarih ve 2027 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

21 NİSAN 2007 TARİH VE 26500 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 5620 SAYILI KANUN DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEREK GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE KALAN PERSONEL VE ALINACAK GEÇİCİ İŞÇİ VİZE SÜRELERİNİ GÖSTERİR LİSTE

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

5620 Sayılı Kanun Uyarınca Ünvanı

En Son Bitirdiği Okul

Fiilen Yaptığı İş

2015 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı)

2016 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı)

2017 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı) *

1

 Abdurahman ÖZCAN

 59059079666

Geçici İşçi

Yüksekokul              İnşaat Teknikeri

Amir

360

360

360

2

 Adem GÜN

 37427023312

Geçici İşçi

Yüksekokul              İnşaat Teknikeri

Etüt Proje Birim Sorumlusu

360

360

360

3

 Ali BEKTAŞ

 44101582140

Geçici İşçi

Yüksekokul              Makine Motor Tekniker

İşçi

360

360

360

4

 Arif BİNGÖL

 32876177012

Geçici İşçi

End. Mes. Lis

Büro Personeli

360

360

360

5

 Aslı YİĞİT KORUCU

 41368667696

Geçici İşçi

 Kız Meslek Lisesi         Çocuk Gelişimi

Büro Personeli

360

360

360

6

 Aysun BOLAT KILIÇ

 53119669156

Geçici İşçi

 Üniversite        Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı

360

360

360

7

 Başak SORGUNALP ÇEVİK

 48826423108

Geçici İşçi

 Üniversite  Peyzaj Mimarı

Park Yapım Birim Sorumlusu

360

360

360

8

 Beyza BALIK

 34615899094

Geçici İşçi

End. Mes. Lis. 

Elektronik

Büro Personeli

360

360

360

9

 Burak Efe ERDOĞAN

 39163869858

Geçici İşçi

 Üniversite                     İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi

360

360

360

10

 Bülent ÖZER

 48529435224

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Motor

Motor Ustası

360

360

360

11

 Cemal ÖZBAY

 54958214446

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi       Metal

Büro Personeli

360

360

360

12

 Emel DABAKOĞLU

 32977952778

Geçici İşçi

Yüksekokul      İnşaat Teknikeri

 İnşaat Teknikeri

360

360

360

13

 Engin YILMAZKUDAY

 10079202472

Geçici İşçi

 Üniversite        İnşaat Mühendisi

 İnşaat Mühendisi

360

360

360

14

 Erol ALTAN

 48238444838

Geçici İşçi

Yüksekokul       Motor Teknikeri

Makine Bakım ve Onarım Birim  Sorumlusu

360

360

360

15

 Erol KAYA

 14174564800

Geçici İşçi

Teknik Lise       Elektirik

Elektrikçi

360

360

360

16

 Figan ÇETİN

 16114535758

Geçici İşçi

Üniversite        Elektrik Elektronik

Elektrik Mühendisi

360

360

360

17

 Hacı KARALAR

 62197128264

Geçici İşçi

Endüstri Meslek Lisesi Elektrik böl.

Elektrikçi

360

360

360

18

 Hakan ÖZKUM

 21457194340

Geçici İşçi

Üniversite        Mimar

Mimar

360

360

360

19

 Kadir Sinan CEYLAN

 53527338736

Geçici İşçi

Üniversite        Harita Mühendisi

Harita Kadastro Birim Sorumlusu

360

360

360

20

 Kadri BAŞAR

 44284576066

Geçici İşçi

Yüksekokul      Elektrik Teknikeri

Yol Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu

360

360

360

21

 Kadriye SORGUN KILIÇ

 41119212854

Geçici İşçi

Üniversite            Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı

360

360

360

22

 Lalehan Hüsniye GÖKER

 42967316480

Geçici İşçi

Yüksekokul     Restoratör

Restoratör

360

360

360

23

 Leyla KIRAN

 29729184440

Geçici İşçi

Üniversite        Jeofizik Mühendisi

 Jeofizik Mühendisi

360

360

360

24

 Meltem SERDAROĞLU

 25883188980

Geçici İşçi

Üniversite            Şehir Plancısı

Planlama Birim Sorumlusu

360

360

360

25

 Mustafa ERDOĞAN

 31280007236

Geçici İşçi

Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Tesviye

Motor ustası

360

360

360

26

 Nurten UÇAN

 21737577122

Geçici İşçi

Sağlık Meslek Lisesi Hemşire

Hemşire

360

360

360

27

 Öner ÇAKIR

 14369793978

Geçici İşçi

Yüksekokul İnşaat Teknikeri

İskan Denetim Birim Sorumlusu

360

360

360

28

 Özben CAN

 24632230642

Geçici İşçi

Yüksekokul      Restoratör

Teknik Çizim

360

360

360

29

 Özkan USLU

 29867056968

Geçici İşçi

Endüstri Meslek Lisesi Metal Metal

İşçi

360

360

360

30

 Özlem TEMİZ

 11642225980

Geçici İşçi

Yüksekokul     Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

360

360

360

31

 Perihan ÖNEY

 52519302052

Geçici İşçi

Yüksekokul     İnşaat Teknikeri

İnşaat Teknikeri

360

360

360

32

 Pınar ZENGİN

 48709713234

Geçici İşçi

Yüksekokul Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

360

360

360

33

 Sait YAŞAR

 25861410614

Geçici İşçi

Üniversite Jeofizik Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

360

360

360

34

 Sema KOÇAK SAYIN

 35026797672

Geçici İşçi

Yüksekokul           Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

360

360

360

35

 Sinan KARAKUZU

 58372102266

Geçici İşçi

Üniversite        İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi

360

360

360

36

 Sultan KONYALI

 38317774796

Geçici İşçi

Üniversite       Maden Mühendisi

Mühendis

360

360

360

37

 Süleyman GÜRBÜZ

 20036378492

Geçici İşçi

Endüstri Meslek Lisesi Tesviye

İşçi

360

360

360

38

 Şafak ÜZÜMOĞLU

 22919287730

Geçici İşçi

Üniversite Ziraat Mühendisi

Ziraat Mühendisi

360

360

360

39

 Şinasi TOPUZ

 53233279026

Geçici İşçi

Üniversite Mimar

Mimar

360

360

360

40

 Tanju TATAROĞLU

 26848684714

Geçici İşçi

Endüstri Meslek Lisesi Kimya

İşçi

360

360

360

41

 Uğur TOKER

 29042294406

Geçici İşçi

 Teknik Lise Elektrik

Elektrik Teknisyeni

360

360

360

42

 Ümmühan GÜLBİÇİM

 37439154882

Geçici İşçi

Yüksekokul      Tıbbi Laborant

Sağlık Birim Personeli

360

360

360

43

 Yaşar KOÇ

 24839224048

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Tesviye

Genel Evrak Birim Sorumlusu

360

360

360

44

 Yılmaz YILDIZ

 30455037276

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar

Büro Personeli

360

360

360

45

 Yücel BAYINDIR

 63229350448

Geçici İşçi

 Üniversite Elektronik Haberleşme

Sistem Donanım Birim Sorumlusu

360

360

360

46

 Zeynep KÜÇÜKİKİZ

 21374339596

Geçici İşçi

 Üniversite        Jeofizik Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

360

360

360

47

 Zuhal TIRKA

 11335818000

Geçici İşçi

 Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Çocuk

Büro Personeli

360

360

360

listede isimleri bulunan geçici işçiler için karşılarında gösterilen süreler kadar  2017 yılı için geçici işçi vizesi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Hüseyin POLATTİMUR              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                              Katip

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 85–  5393 sayılı Belediye Kanununun 18  ( e ) ve 75 ( d ) maddelerine dayalı olarak mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 , Yenidoğan Mahallesi 4382 ada 14 , Gökçeviran Mahallesi 138 ada 1 , Mehmetalipaşa Mahallesi 1555 ada 1 , Durhasan Mahallesi 9257 , Cedit Mahallesi 435 ada 1 – 2 – 3 , 436 ada 3 , 437 ada 63 , 832 ada 4 – 5 – 6 – 7 – 19 – 20 , 833 ada 2 – 3 – 4 – 6 – 7 , 835 ada 4 nolu parsellerin tamamının , Cedit Mahallesi 833 ada 5 parselin 1/2 oranının , Yenidoğan Mahallesi 4408 ada 19 parselin 25/28 oranının , Cedit Mahallesi 835 ada  16 parselin 2560/9728 oranının bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınması , mülkiyeti Belediyemize ait Karabaş Mahallesi 575,15 m2 yüzölçümlü 1056 ada 23 nolu parseldeki 31/32 oranındaki hissenin , 3276,50 m2 yüzölçümlü 1056 ada 50 nolu ve 320,65 m2 yüzölçümlü 1056 ada 51 nolu parsellerin tamamının bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi suretiyle trampa edilmesi ve tapu devir işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.11.2016 tarih ve 7105 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
5393 sayılı Belediye Kanununun 18  ( e ) ve 75 ( d ) maddelerine dayalı olarak mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 , Yenidoğan Mahallesi 4382 ada 14 , Gökçeviran Mahallesi 138 ada 1 , Mehmetalipaşa Mahallesi 1555 ada 1 , Durhasan Mahallesi 9257 , Cedit Mahallesi 435 ada 1 – 2 – 3 , 436 ada 3 , 437 ada 63 , 832 ada 4 – 5 – 6 – 7 – 19 – 20 , 833 ada 2 – 3 – 4 – 6 – 7 , 835 ada 4 nolu parsellerin tamamının , Cedit Mahallesi 833 ada 5 parselin 1/2 oranının , Yenidoğan Mahallesi 4408 ada 19 parselin 25/28 oranının , Cedit Mahallesi 835 ada  16 parselin 2560/9728 oranının bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınması , mülkiyeti Belediyemize ait Karabaş Mahallesi 575,15 m2 yüzölçümlü 1056 ada 23 nolu parseldeki 31/32 oranındaki hissenin , 3276,50 m2 yüzölçümlü 1056 ada 50 nolu ve 320,65 m2 yüzölçümlü 1056 ada 51 nolu parsellerin tamamının bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi suretiyle trampa edilmesi ve tapu devir işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Hüseyin POLATTİMUR            Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                       Katip

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 86- Yenidoğan Köprü taksi durağında çalışmakta iken hayatını kaybeden Halil GÜNEY'in ismini Yenidoğan  mahallesi, İstanbul Karayolu Caddesi ile Nurettin Paşa Sokak kesişiminde  bulunan meydana “ YENİDOĞAN HALİL GÜNEY MEYDANI”  olarak isminin verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.11.2016 tarih ve 1892 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:.

Yenidoğan mahallesi, İstanbul Karayolu Caddesi ile Nurettin Paşa Sokak kesişiminde  bulunan meydana “ YENİDOĞAN HALİL GÜNEY MEYDANI” isminin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Hüseyin POLATTİMUR                Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                  Katip

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 87- İzmit-Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d Uygulama İmar Planı paftası, “Akaryakıt Bakım İstasyonu” olarak planlanan 135 ada 169 nolu parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 23.11.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: İzmit-Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 135 ada 169 nolu parselin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2006 tarih 118 sayılı kararı ile “Akaryakıt Bakım İstasyonu” olarak planlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinin ise cephe aldığı imar yolundan 10mt, kuzeydeki mülkiyetten 3mt, diğer mülkiyetlerden 5mt olacak şekilde düzenlendiği ancak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2012 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanan “Bayraktar Köyü Yerleşik ve Gelişme Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” kapsamında kalan söz konusu parselin kullanımının bahse konu imar planında sehven “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlandığı, cephe aldığı imar yolunun 15mt’ye çıkartılması sonucunda ise imar yolundan ve diğer tüm cephelerden 5mt yapı yaklaşma mesafesi düzenlendiği tespit edilmiştir.Parsele ilişkin yapılan değişiklik sonucunda oluşan mağduriyetin giderilmesi için 14.02.2013 tarih ve 105 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yeni bir düzenlemeye daha gidilerek, sehven konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanan söz konusu parselin yeniden “Akaryakıt Bakım İstasyonu” olarak düzenlendiği ve yapı yaklaşma mesafelerinin ise cephe aldığı imar yolundan 10mt, diğer mülkiyetlerden ise 5 metre olarak belirlendiği ancak, parsel üzerinde yer alan akaryakıt istasyonunda tadilat yapılmak istenildiğinden ve mevcut istasyonun merii imar planındaki yapı yaklaşma sınırlarının 2006 yılında onanan plan koşullarına uygun olmamasından dolayı parselde imar planı değişikliği yapılması zaruretinin doğduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, İzmit-Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d Uygulama İmar Planı paftası, “Akaryakıt Bakım İstasyonu” olarak planlanan 135 ada 169 nolu parselin cephe aldığı imar yolundan “servis ve hizmet birimleriyapı yaklaşma sınırı” 10.00mt,” kanopi ve pompa tesisleri için saçak ucu yaklaşma sınırı”nın 5.00mt olarak belirlenmesi ile yer altı tanklarının yer aldığı kuzey cephesindeki yapı yaklaşma sınırının 2006 yılı onaylı imar planındaki şekli ile halihazırdaki durumuna uygun olarak 3 mt, diğer mülkiyetlere olan yapı yaklaşma sınırının ise meri imar planındaki şekline göre 5mt olarak korunmasını içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 23214-1 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Hüseyin POLATTİMUR             Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                               Katip

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 88–  2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesinde Belediyelerin Meclisleri tarafından belirlenecek tarifeye göre, atık su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınması düzenlenmiştir. Atıksu ve katı atık ücret tarifelerinin belirlenmesi usulü, hizmet sözleşmelerinin yapılması, faturalandırma ve tahsil, çevre temizlik vergisi ve kanalizasyon harcamalarına katılım payının mahsubu ile diğer hususlar 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara

İlişkin Yönetmelik de yer almıştır.

Bununla birlikte; 30.12.2015 tarih ve 19578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin”  “Uyum Süreci” başlıklı geçici 1. Maddesinde; “26.10.2011 tarihi itibarıyla bu yönetmeliğe, tarife belirleme abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2016 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.  Bu kapsamda; anılan yönetmelik çerçevesinde tarafımızca yapılan atık toplama ve taşıma ücretlerine dair maliyetler ve tarife belirleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda hazırlanarak yazımız ekinde sunularak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin  belirlenmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.11.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda hazırlanarak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin  belirlenmesi  konusunun, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından daha detaylı bir şekilde alt yapısının oluşturulması ve gerekli çalışmalar tamamlanınca tekrar konunun değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Hüseyin POLATTİMUR                Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                 Katip

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 89–  6306 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.11.2016 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Bekirdere mahallesi,  “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu’nun 28.11.2013 tarihli ve 232 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak,  alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,  kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden  “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi” konusu ile ilgili cephe iyileştirmelerin tümünün belediyeden  karşılanmak sureti ile yapılması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Hüseyin POLATTİMUR                      Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                        Katip

 

 

                                                                    KARAR

                                                            ————————       

KARAR 90-  Mardin İline bağlı Yeşilli Belediyesi 30.09.2016 tarih ve 708 sayılı yazısı ve yazıya ek olan meclis kararında ifade ettiği üzere ( Belediye Başkanımız Dr. Nevzat DOĞAN’ın ilçeye yapmış olduğu ziyaret esnasında gündeme gelen) iki kentin kültürel değerlerini güçlendirecek bir köprü oluşturmak amacıyla, Yeşilli Belediye meclisinin 19 Eylül tarihinde almış olduğu bir kararla İzmit Belediyesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması konusunda ilk adımın atılmasını sağlamıştır. Sürecin devamı adına, Mardin ili Yeşilli Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olabilmemiz ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 23.11.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mardin iline bağlı Yeşilli Belediye meclisi iki kentin kültürel değerlerini güçlendirecek bir köprü oluşturmak amacıyla, 19 Eylül tarihinde almış olduğu bir kararla İzmit Belediyesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması konusunda ilk adımın atılmasını sağlamıştır. Sürecin devamı adına, Mardin ili Yeşilli Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olabilmemiz ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Hüseyin POLATTİMUR              Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                               Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz