07.01.2014 Tarihli Meclis Gündemi

7 Ocak 20140
Metni Sesli Dinle

 İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.01.2014 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                     

                                                                                                                 Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                İzmit Belediye Başkanı

          G Ü N D E  M    

a)      b)      c)      d)     e)      f)       g)      

 

11-  İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 192 ada 49 no´lu parselin “Konut Alanı” kullanımının semt sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar  Komisyonunun10.12.2013 tarihli raporu.

 

12-  İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 981 no´lu parselin, imar hatlarının güncel mülkiyet verisi doğrultusunda planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 12.12.2013 tarihli raporu.

 

 

13-  İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 3053 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planındaki E:1.05,Hmax:9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının “E:1.60, H: 4 kat” olacak şekilde “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak  planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini  içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 24.12.2013 tarihli raporu.

 

 

14-  İzmit Belediye Meclisi´nin 04.06.2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan “İzmit- Kabaoğlu (İ-6), Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alan”larında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 17.12.2013 tarihli raporu.

 

15-  Büyükşehir Belediye meclisinin 15.08.2013 tarih 499 sayılı kararı ile uygun görülen İzmit Belediyesi uygulama imar planı notlarına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.12.2013 tarihli raporu.

 

16-  Arızlı 192 ada 49 nolu parsele Belediyemizce park yapılması planlanmaktadır. Parselde 203 m2 hissesi olan İbrahim Ercan ile görüşülmüş olup vatandaş aynı bölgede Arızlı 194 ada 10 nolu parselde 72 m2 , 195 ada 36 nolu parselde 73 m2 , 195 ada 32 parselde 104 m2 , 196 ada 12 parselde 84 m2 olmak üzere toplam 536 m2´lik hissesi olduğunu ve mülkiyeti Belediyemize ait 329 m2´lik Hatip 2134 ada 47 nolu parsel ile trampasını 05.11.2013 tarih 5318 kayıt nolu dilekçesi ile talep etmiştir. Trampa talebinin ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 170 ada 2 nolu 338,00 m2 alanlı parselin, Orhan Mahallesi 3493 ada 4 nolu 509,00 m2 alanlı parselin, Cedit Mahallesi 4114 ada 6 nolu 80,00 m2 alanlı parselin satılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

18-  Zabıta Müdürlüğünün Maktu mesai ücretinin ödenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

19-  Cephe İyileştirme projesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

 

 

GELEN EVRAK

  •  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz