07.05.2013 Tarihli Meclis Gündemi

7 Mayıs 20130
Metni Sesli Dinle

 İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

                             

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.05.2013 Salı  günü saat 16.00 ´da toplanacaktır.

           Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

                                                                                                      İzmit Belediye Başkanı

 

 

Yoklama

2-      

5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2012 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  30.04.2013 tarihli yazısı.

 

 

 

 

 

Güney Kore Ulsan Bak-gu Belediyesi ile  İzmit Belediyesinin  kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.04.2013 tarihli yazısı

 

7-      8-      Slovakya´nın Kosice kentinde 11-16 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan  Kosice 2013 Avrupa Kültür Başkenti Kültür etkinlikleri çerçevesinde kısa film yarışması bölümlerinde belediyemizi temsilen ART NICOMEDİA Kültür ve Sanat Derneği´nin yer alması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.04.2013 tarih ve 689 sayılı yazısı.

 

10-  İzmit- Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.23c nazım imar planı paftası, 132 ada 1 nolu parselin “Pazarlama Alanı” olan kullanımının “Konut Alanı”, 125 ada 5,6 ve 7 nolu parsellerin “Konut Alanı” olan kullanımının “Pazarlama Alanı”, 130 ada 2 nolu parselin “Konut Alanı” olan kullanımının bir kısmının “Yönetim Merkezi” olarak değiştirilmesini içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.04.2013 tarih ve 211 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2013 tarihli yazısı.

12-  5747 sayılı yasa ile Saraybahçe Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesinin; birleşmesi belediyelerin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plan notları ) ile gösterim sembollerinin (lejand) yeniden düzenlenmesi şeklinde revizyonunu içeren plan notu ve lejand paftaları ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2013 tarihli yazısı.

 

talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 05.04.2013 tarihli raporu.

 

15-  İzmit- Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.3b, G23b.25a.4a-4b ve G23b.25a.3a uygulama imar planı paftaları, 794 ada 1 nolu parselin tamamı ile 795 ada 1 nolu parselin bir kısmında yer alan “Sağlık Tesisleri Alanı” kullanımının “E=1, H:4 kat” yapılaşma koşulunun, E=2.00, H:Serbest olarak düzenlenmesi ile plan notu ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun 26.04.2013 tarihli raporu.

 

17-  İzmit Belediye Meclisi´nin 03.04.2012 tarih 33 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ile onaylanan “İ-1 (Çayırköy) Gelişme Konut Alanı, İ-9 (Arızlı) Gelişme Konut Alanı ve İ-10 (Akpınar) Gelişme Konut Alanı Uygulama İmar Planı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 25.04.2013 tarihli raporu.

 

18-   19-  20-  4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında  Kanunun 4.maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları  Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 26.04.2013 tarihli raporu.

 

Bosna Hersek -Travnik Belediyesine yapacağımız parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.04.2013 tarihli raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz