07.07.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

7 Temmuz 20200
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.07.2020 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

               

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                   

G Ü N D E  M

 

 1. Yoklama
 2. 04.03.2020 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve 145 sayılı yazısı.
 4. İhtisas komisyonlarının kurulması ve komisyonlarda görev alacak meclis üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve 146 sayılı yazısı.
 5. 2019 yılı kesin hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve 1802 sayılı yazısı.
 6. I sayılı Kadro İhdas Cetveli teklifi ile ilgili 04.03.2020 tarih ve 22 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkında Başkanlık Makamı teklifi.
 7. II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve 924 sayılı yazısı.
 8. I sayılı Kadro İhdası Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli yazısı.
 9. İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İzmit Belediyesinin ortak çalışmalar yapabilmesi ve bu konuda işbirliği protokolü hazırlanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve 750 sayılı yazısı.
 10. Mahalle isim değişikliği teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve 33 sayılı yazısı.
 11. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif 22 adet mahallede kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 1803 sayılı yazısı.
 12. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif 18 adet mahallede kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 1804 sayılı yazısı.
 13. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif 3 adet mahallede kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) bilirkişi seçimi yapılması teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 1805 sayılı yazısı.
 14. Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve 1486 sayılı yazısı.
 15. Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve 1485 sayılı yazısı.
 16.  Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve 1619 sayılı yazısı.
 17. İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” kapsamında hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notlarına” yapılan itirazlarla ile ilgili İmar Komisyonunun 25.03.2020 tarihli raporu.
 18. I sayılı Kadro İhdas Cetveli ile III Sayılı Dolu Kadro değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.06.2020 tarihli raporu.
 19. I sayılı Kadro İhdası Cetveli  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.06.2020 tarihli raporu.
 20. Araç Kiralama İhale teklifinin müdürlüğüne iadesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.06.2020 tarihli raporu.
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki taşınmazların satışı ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.06.2020 tarihli raporu.
 22.  Halk Süt için kredi kullanılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.06.2020 tarihli raporu.
 23. Çiftçilerimiz ve üreticilerimizin sorunlarının tespiti ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 29.01.2020 tarihli raporu.
 24. İzmit Belediyesi Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu 2019 yılına ait rapor sunumu.
 25. 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 10.03.2020 tarih ve 1 sayılı yazısı.

 

 

 

     GELEN EVRAK      

——————————–

 

      

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz