07.07.2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

7 Temmuz 20200
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2020 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 07.07.2020 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR  25- (Madde 3-) Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ tarafından verilen 07.07.2020 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (a) bendi gereği “İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000' in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.” dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ  tarafından önerilen Muharrem TUTUŞ 20 oy, Fikret HOCAOĞLU 20 oy ve Mehmet ÇETİN 20 oy almış olup;  Muharrem TUTUŞ, Fikret HOCAOĞLU ve Mehmet ÇETİN encümen üyeliklerine oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

KARAR 26- (Madde 4-)  Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için, 2021 Nisan ayına kadar  görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin ( beş kişi) seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Devrim BAL, Necat ÇAKIR , Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ  tarafından verilen 07.07.2020 tarihli takrirler okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim,  Gençlik ve Spor  Komisyonu

5- Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonları olmak üzere,  isimleri yazılan  komisyonlarının  kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, Necat ÇAKIR , Devrim BAL, Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ  tarafından verilen 07.07.2020 tarihli takrirler  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

2021 Nisan ayına kadar görev yapmak üzere, Azalardan  Hayrettin ÜNLÜ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Necat ÇAKIR, Dilek YALÇIN  oybirliği ile seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, Necat ÇAKIR, Devrim BAL, Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ  tarafından verilen 07.07.2020 tarihli takrirler  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

2021 Nisan ayına kadar görev yapmak üzere, Azalardan  Güzin TAŞTEKİN, Fatih ÖZCAN, Engin DUYMAZ, Ünal ÖZMURAL, Cahit Arsal ARISAL  oybirliği ile seçilmişlerdir.

Çevre ve Sağlık  Komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, Necat ÇAKIR,  Devrim BAL, Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ   tarafından verilen 07.07.2020 tarihli takrirler   okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

2021 Nisan ayına kadar görev yapmak üzere, Azalardan  Eşref Ayhan ARPACI, Nevin Serra DEMİRKOL, Ersin ALPASLAN, Çetin SARICA, Mustafa ZENGİN oybirliği ile seçilmişlerdir.

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili, Belediye Meclis Üyeleri, Necat ÇAKIR, Devrim BAL, Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ   tarafından  07.07.2020 tarihli takrirler  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim, Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

2021 Nisan ayına kadar görev yapmak üzere, Azalardan  Aykut ÇAĞLAYAN, Erkan AKSOY, M.İlker KAZAN, Mehmet BAŞTÜRK; Tuncay AŞKIN  oybirliği ile seçilmişlerdir

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, Necat ÇAKIR,  Devrim BAL, Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ   tarafından verilen 07.07.2020 tarihli takrirler  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

2021 Nisan ayına kadar görev yapmak üzere, Azalardan  Şener İNCE, Aysel DEMİRTAŞ, M.İlker KAZAN, Yaşar KARDAŞ, Mehmet BAŞTAN  oybirliği ile seçilmişlerdir

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR, Devrim BAL, Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ   tarafından verilen 07.07.2020 tarihli takrirler  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

2021 Nisan ayına kadar görev yapmak üzere, Azalardan  Erol ÇALIŞKAN, Vedat YOLDAŞ, İbrahim KILIÇ, Ertuğrul MALÇOK, Devrim BAL  oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR, Devrim BAL, Mustafa SOYDABAŞ ve Muharrem TUTUŞ  tarafından verilen 07.07.2020 tarihli takrirler  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

2021 Nisan ayına kadar görev yapmak üzere, Azalardan Şener İNCE, Mehmet ÇETİN, Çağlayan DUMAN, Süleyman ŞEN ,Halil İNCİEL, oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 27(Madde 17-) İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında tarafımızca hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notu”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ilgili İmar komisyonunun 24.06.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28- (Madde 18-)  22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye   ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik  gereği Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Basın Yayın Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü adı altında ilgi yönetmelik uyarınca isimleri bulunan kadroların tahsisi amacıyla hazırlanan “I sayılı Kadro İhdası Cetveli” ile “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli”  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.06.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“I sayılı Kadro İhdası Cetveli” ile “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifinin kabulüne Belediye meclis üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Ersin ALPASLAN, Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Aykut ÇAĞLAYAN, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ, Engin DUYMAZ'ın çekimser oylarına karşı Belediye Başkanı Fatma Kaplan HÜRRİYET Belediye meclis üyeleri, Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, Hakan TANTA, Necat ÇAKIR, Cahit Arsal ARISAL, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN, Mustafa ZENGİN'in kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 29- (Madde 19-) 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı kanun ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye   ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik  gereği Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla ilgi (b) yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu ile ilgili hazırlanan “I sayılı Kadro İhdası Cetveli” teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.06.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yukarıdaki “I sayılı Kadro İhdası Cetveli”nde belirtilen kadronun ihdasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 30- (Madde 20-) “27 ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.06.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Gündeme esas konu ile alakalı Belediye Meclisinin 2019/46 sayılı 36 ay süreli kiralama hizmeti alımına ait kararı bulunduğundan yeni bir karar alınmasına gerek olmadığı, bu nedenle konunun müdürlüğüne iade edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 31- (Madde 21-) Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 5 ve 6, 4869 ada 16 nolu parsellerin üzerine yapılan kat karşılığı yapım işi ile oluşan , Belediyemizce yapılan şuyulandırma sonucunda yeni oluşmuş olan , 6360 sayılı kanun gereğince idaremiz adına devir edilen ve Belediyemiz projelerinde değerlendirilmeyecek mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satılması , bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.06.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemize ait olan listede bulunan Vadi Kentteki (123) adet taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satılmasının kabulüne, diğer taşınmazların satışı ile ilgili talebin müdürlüğüne iade edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 32- (Madde22-)  Halk süt projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından veya yurt içi bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.06.2020 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Halk süt  projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından veya yurt içi bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifinin kabulüne, Belediye meclis üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Ersin ALPASLAN, Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Aykut ÇAĞLAYAN, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ, Engin DUYMAZ'ın çekimser oylarına karşı, Belediye Başkanı Fatma Kaplan HÜRRİYET Belediye meclis üyeleri, Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, Hakan TANTA, Necat ÇAKIR, Cahit Arsal ARISAL, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN, Mustafa ZENGİN'in kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 33- (Madde 24-)  Çiftçilerimizin üreticilerimizin gelirlerini arttırmak için neler yapılabilir. Devlet desteklemelerinden, yeteri kadar faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, varsa engeller üzerinde çalışmak zirai faaliyetlerinde yeni gelir arttırıcı ürünlerin tespiti ve bölgemizde yetiştirilebilirliğinin araştırılması için çalışma yapılması tıbbi aromatik bitki bahçelerinin bölgemizde yetiştirilebilmesinin araştırılması, besicilerimizin hibe desteği veya faizsiz kredi desteklerinden faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, üreticilerimizin sorunlarının tespiti ve sorunların giderilmesi için yapılabilecek çalışmaların araştırılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 24.03.2020 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 17.07.2020 tarihinde ilan olunur.

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                           Sevtap CENGİZ

                                                                                                                         Yazı İşleri Müdür V.

  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz