07.08.2018 Tarihli Meclis Gündemi

7 Ağustos 20180
Metni Sesli Dinle

 

                                               İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                                                  

                 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.08.2018 Salı  günü saat 15.00’de toplanacaktır.

                     

           Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN  

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                                          

            G Ü N D E  M    

 

  1.  Yoklama

 

  1. 03.07.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

  1. Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanlığı ile Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan semt pazarlarında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla Pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün sayılı yazısı.

 

  1. İzmit-Körfez Mahallesinde yer Salim Dervişoğlu Caddesinin genişletilmesine ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Kocaeli 2. İdare Mahkemesinde 2018/814 Esas sayılı dosyası üzerinden alınan “imar planının iptali” kararı gereği 2×2 yol genişletme projesinin uygulanabilmesi amacıyla söz konusu imar yolunun yeniden 17 mt genişliğinde düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  yazısı.

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23/07/2018 tarihli raporu.

 

  1. 696 sayılı Kanun Hükmünde kararname kapsamında taşeron firmalarda ve temizlik hizmet alımı işinde çalışan personelimiz Belediyemiz şirketinde kadroya geçmiştir. Geçişi yapılan personelimizin maaş ve diğer ödemeleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacağından ödeneklerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince aktarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.07.2018 tarihli raporu.

 

  1. İzmit Belediyesi ve Turhal Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Turhal Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 19.07.2018 tarihli raporu.

 

  1. İlçemiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Eylül ayında Yunanistan, Makedonya ve Kosova’ya  karayolu ile kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu ile Plan ve Bütçe komisyonlarının  18.07.2018 tarihli raporu.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

GELEN EVRAK

—————————-

 

 

MECLİSİN   TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNU AÇIYORUM. (03.07.2018)

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ YOKLAMA

 

 GELEN EVRAKLARIN OKUTULARAK GÜNDEME ALINMASININ OYLANMASI

 

2- 05.06.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.

     (TUTANAK ÖZETİNİN OYLANMASI)

 

 

8-

(EVRAKIN İLGİLİ KOMİSYONA HAVALE EDİLMESİ VEYA DİREK OYLANMASI )

 

12- İzmit-Tepeköy Mahalesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3d uygulama imar planı paftası, Park Alanı kullanımındaki 163 ada 1 parselin güneyi ile Konut Alanı kullanımındaki 481 ada 1 parselin doğusunda yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” olarak belirlenen bir kısım alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce 30.10.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda “Önlemli Alan (ÖA-2.1)” olarak düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.06.2018 tarihli raporu.

 ( İMAR KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI )

 

13- İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait bir kısmı “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı”, bir kısmı “Park Alanı” kullanımına sahip 27 ada 485 nolu parselde yapılması düşünülen “Ekolojik Bina Projesi” kapsamında belediye hizmet ve sosyal tesis alanın büyütülerek, kaldırılan Park Alanı'na eşdeğer alanın yine Belediyemiz mülkiyetindeki söz konusu parselin bitişiğinde yer alan “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 27 ada 475 nolu parselin kuzeydoğusunda planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.06.2018 tarihli raporu.

  ( İMAR KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI )

 

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.06.2018 tarihli raporu.

  ( İMAR KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI ) EK SÜRE

 

15- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 11.06.2018 tarihli raporu.

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI )

16- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  11.06.2018 tarihli raporu

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI)

 

17- Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu.

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI)

 

18- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu.

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI)

 

19- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu.

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI)

 

20- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu.

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI)

 

21- Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.06.2018 tarihli raporu.

 (PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORUNUN OYLANMASI)

 

 

 

GELEN EVRAK VARSA EVRAKLARLA İLGİLİ OYLAMALARIN YAPILMASI

 

 

  • İZİN DİLEKÇELERİNİN OKUNARAK OYLANMASI
  • BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ VE OYLANMASI

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz