07.08.2018 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

7 Ağustos 20180
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2018 dönemi

1. birleşiminin 1 .  Oturumu 07.08.2018 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Reyhan TAŞTEKİN, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Barboros AKKUŞ,  Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, H. İlker ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.


 

03.07.2018 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.07.2018 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 3) Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanlığı ile Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan semt pazarlarında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla Pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 06.08.2018 tarih ve 1867  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) İzmit-Körfez Mahallesinde yer Salim Dervişoğlu Caddesinin genişletilmesine ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Kocaeli 2. İdare Mahkemesinde 2018/814 Esas sayılı dosyası üzerinden alınan “imar planının iptali” kararı gereği 2×2 yol genişletme projesinin uygulanabilmesi amacıyla söz konusu imar yolunun yeniden 17 mt genişliğinde düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.08.2018 tarih ve 4264 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23/07/2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 64- (Madde 6-)  696 sayılı Kanun Hükmünde kararname kapsamında taşeron firmalarda ve temizlik hizmet alımı işinde çalışan personelimiz Belediyemiz şirketinde kadroya geçmiştir. Geçişi yapılan personelimizin maaş ve diğer ödemeleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacağından ödeneklerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince aktarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 17.07.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 


696 sayılı Kanun Hükmünde kararname kapsamında taşeron firmalarda ve temizlik hizmet alımı işinde çalışan personelimiz Belediyemiz şirketinde kadroya geçmiştir. Geçişi yapılan personelimizin maaş ve diğer ödemeleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacağından ödeneklerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince aktarılması konusu müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 65- (Madde 7-)  İzmit Belediyesi ve Turhal Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Turhal Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 19.07.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


İzmit Belediyesi ve Turhal Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Turhal Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 66- (Madde 😎 İlçemiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Eylül ayında Yunanistan, Makedonya ve Kosova’ya karayolu ile kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyon ile Plan ve Bütçe komisyonunun 18.07.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


İlçemiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla yapılacak olan gezide ekli listede bulunan muhtarlar ve meclis üyelerinden oluşan toplam (106) yüzaltı kişilik kafilenin Eylül ayı içerisinde (5) beş gün yapılacak olan Yunanistan, Makedonya ve Kosova’ya karayolu ile kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Emine OKANALP, Sabri YILDIZ, Hüseyin POLATTİMUR, Yaşar KESKİN, Y. Sami ÇINAR, Ercan UMUTLU, Cengiz KAVŞUT, Emrah EFE’nin mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, M. Zekeriya ÖZAK, Emine OKANALP, Sabri YILDIZ, Hüseyin POLATTİMUR, Yaşar KESKİN, Y. Sami ÇINAR’ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, M. Zekeriya ÖZAK, Emine OKANALP, Sabri YILDIZ, Hüseyin POLATTİMUR, Yaşar KESKİN ve  Y. Sami ÇINAR’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Ercan UMUTLU, Cengiz KAVŞUT, Emrah EFE’nin izinli sayılmalarını isteyen  azalardan Veli BEYAZTAŞ ve Barbaros AKKUŞ  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, ’Ercan UMUTLU, Cengiz KAVŞUT ve Emrah EFE’nin izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 07.08.2018 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.09.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                                   Güzin TAŞTEKİN                         Ersin ALPASLAN                                                                                                                                                                       

   İzmit Belediye Başkanı                                      Katip                                                   Katip                                                                                                                                                                                            

                                               

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz