07.11.2017 Tarihli Meclis Gündemi

7 Kasım 20170
Metni Sesli Dinle

 

                                       İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.11.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                     

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                             

                                                                                           

            G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

 

2-      03.10.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      İzmit Belediye Meclis üyesi Hasan AYAZ’ın istifasıyla boşalan, Kültür Turizm ve Sanat Komisyon üyeliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve 305 sayılı yazısı.

 

4-      Belediyemiz şirketleri SARBAŞ A.Ş ve BEKAŞ A.Ş’nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün  30.10.2017 tarihli yazısı.

 

5-      Bolu ili, Gerede ilçe belediyesinin kurumumuza yaptığı başvuru neticesinde, İzmit Belediyesi ve Gerede Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Bolu Gerede Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.10.2017 tarih ve 2262 sayılı yazısı.

 

6-      Trabzon ili, Araklı ilçe belediyesinin kurumumuza yaptığı başvuru neticesinde, İzmit Belediyesi ve Araklı Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Trabzon Araklı Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 13.10.2017 tarih ve 2220 sayılı yazısı

 

7-      5393 sayılı Kanunun 75/c maddesine göre ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi  ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki eğitim, öğretim, kurs, kültür ve sosyal içerikli faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi  ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  01.11.2017 tarihli yazısı.

 

8-      Alikahya Fatih mahallesi, 456 ada, 1 parsel Uygur Caddesi üzerinde bulunan Pazar yeri inşasından dolayı kaldırılan Mehmet Akif Ersoy parkının isminin, 432 /PARK  Parsel Cebir sokakta yapımı devam edilen parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  23.10.2017 tarih ve 2103 sayılı  yazısı.

 

9-      Ayazma Mahallesi, 17 Ağustos Bulvarı Gemici Sokak 452 ada, 1 parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve 2104 sayılı yazısı.

 

10-  Yenimahalle, Şiir Sokak, 154 adada yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve 2105 sayılı yazısı.

 

11-  İzmit-Orhan Mahallesi (tapuda Turgut Mah.), G23b.24a.3c uygulama imar planı paftası, 3438 ada 2 nolu parselde yer alan  “Park Alanı”nın kuzeyindeki bir kısım alanın  “Kreş Alanı” olarak düzenlenmesi ile park alanı sınırının hâlihazırdaki durumla örtüşecek şekilde yeniden planlanması ve kaldırılan park alanına eşdeğer büyüklükteki alanının İzmit-Şirintepe Mahallesi (tapuda Yenimahalle), G23b.23d.1c uygulama imar planı paftası, “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı” kullanımına sahip 27 ada 485 nolu parselin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2017 tarihli yazısı.

 

12-  İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c Uygulama İmar Planı Paftası, 460 ada 60,4,5,6,86,9,55 nolu parseller, 451 ada 7,8,9,61,12,39 parseller ve tescilli 460 ada 56,57,58,59 parsellerde kalan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11/07/2017 tarih ve 3038 sayılı kararı ile belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ve 460 ada 58 nolu parsele 144 envanter numarası verilerek tescil kararının imar planı üzerinde gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2017  tarihli yazısı.

 

13-  İzmit-Hatipköy, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 2056 ada, 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerin mevcut imar planında jeolojik açıdan“Uygun Olmayan Alan-2.3” ve “Uygun Alan-2” gösterimlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 30/09/2016 tarihli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda “Önlemli Alan-2.1” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2017 tarihli yazısı.

 

14-  İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3482 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde uygun mimari düzenlemeyi elde etmek amacıyla söz konusu parsellerin kullanım kararı değiştirilmeksizin birbirlerine olan yan bahçe mesafelerinin kaldırılarak yeniden planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.10.2017 tarihli raporu.

 

15-  Şehirden köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 31.10.2017 tarihli raporu.

 

16-  Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:74 adresinde, tapuda 219 ada 1 nolu parselde bulunan kafeteryanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.10.2017 tarihli raporu.

 

17-  2015-2019 Stratejik planından alınan 2018 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.10.2017 tarihli raporu.

 

18-  2018 Mali Yılı Bütçesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62. maddesi gereğince görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.10.2017 tarihli raporu.

 

19-  Müdür Unvanlı personel ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve 1944 sayılı yazısı.

GELEN EVRAK

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz