07.12.2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

7 Aralık 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİ 07.12.2021 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİ

MADDE 9-) KARAR 86– Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ortak Kullanım Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET’e yetki verilmesi ile ilgili Spor İşleri Müdürlüğü’nün 05.12.2021 tarih  ve 431 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi tarafından Yeşilova mahallesi iklim sokak 180 ada/parsel Park Alanı adresinde yapılması planlan “İzmit Belediyesi Spor Tesisi'nin ” (2 Tenis Kortu, 1 Futbol Sahası, Plaj Voleybolu ve Kum Futbol Alanı, Kafeterya ve projeye dahil olacak tüm alanlar) kamu yararına çalışan dernek olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfedarasyonu'nun üyesi olan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonuna ve üye kulüplerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanacak olan “Ortak Kullanım Protokolü” imzalamak üzere Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET'e yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 10-) KARAR 87- II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19.11.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 11-) KARAR 88- I Sayılı Kadro İhdas Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.11.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 12-) KARAR 89– 2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.11.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 13-) KARAR 90– Öğrenci Barınma ve Sosyal Destek Evi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.11.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 14-) KARAR 91- Çiftçilere gübre desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12.11.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 16-) KARAR 92- Serdar Mahallesi 3326 parselde bulunan Engelsiz Yaşam Alanı' na isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 22.11.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 17-) KARAR 93– Alikahya Atatürk Mahallesi (tapuda Durhasan), G24a.21d.2d Uygulama İmar Planı paftasındaki 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 10.11.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 18-) KARAR 94- İstanbul Valiliği (Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı) tarafından hazırlanan Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.11.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 21) KARAR 95- İzmit-Bağlıca Mahallesi, G24d.09c.1d Uygulama İmar Planı Paftası, 123 nolu parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 22) KARAR 96- İlçe genelinde kent dokusuna, estetiğe, tarihi ve doğal yapıya uygun çözüm önerileri geliştirmek, bu hususlarda bütünlük sağlamak hedefi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/j maddesinde tanımlanmış Mimari Estetik Komisyonu’nun İzmit Belediyesi bünyesinde kurulması amacı ile komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.11.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 23) KARAR 97- Belediyemizin proje ortağı olduğu, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan, Get Closer With Creative Heritage In Distant Learning: European Folklore Enlighten The Youth Work projesinin toplantısına katılım sağlanması ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 261 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemizin proje ortağı olduğu, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan, Get Closer With Creative Heritage In Distant Learning: European Folklore Enlighten The Youth Work projesinin, ikinci toplantısı; proje ortaklarıyla birlikte Alman-Arap Diyalog Merkezi (WASLA) 'nin ev sahipliğinde 14.02.2022 – 15.02.2022 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek olup; projenin yürütülmesinden sorumlu Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan BEKAŞ A.Ş. personeli AB Proje Uzmanları Selen Çiçek UÇAR ve Burak ERGELEN'e yol ve konaklama masrafları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belediyemize tahsis edilen proje bütçesinden karşılanmak suretiyle 14.02.2022 – 15.02.2022 tarihlerinde yurtdışında görevlendirilmek üzere hizmet pasaportu verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 15.12.2021 tarihinde ilan olunur.

 

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü

  

                                                                                                                       

 

                        

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz