08.01.2013 Tarihli Meclis Gündemi

8 Ocak 20130
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 08.01.2013 Salı  günü saat 15.00´de toplanacaktır.

             

                                                                                                      Dr. Nevzat DOĞAN 

 

G Ü N D E  M

1-     2-     a)      b)      c)      d)     e)      f)       g)      10-  İzmit Belediye Meclisi´nin 06.03.2012 tarih 23 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.08.2012 tarih 463 sayılı kararı ile onaylanan “Alikahya- İY-1 Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.12.2012 tarihli yazısı.

 

  1.    İzmit- Alikahya Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25c.2b uygulama imar planı paftası, 437 ada 8 nolu parselin mevcut imar planında “5/A-3/3, 0.35/1.05” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının, E=1.00, h:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.12.2012 tarihli yazısı.

 

13-  İzmit- Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası, 4162 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 4163 ada 1 ve 2 nolu parsellerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 20.12.2012 tarihli raporu.

 

14-  İzmit Durhasan Mahallesi ,3567 ada, 4 parselde 31/1906 ( 31m2) hissenin Belediyemiz mülkiyetinde bulunup imar planlarında “İbadet Yeri” olarak ayrılmıştır. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü söz konusu parselde Belediyemize ait olan 31/ 1906 ( 31m2) hissenin bedelsiz devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2012 tarihli raporu.

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün açık ihale yöntemi ile yapmakta olduğu, Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi yapımı işi ile ilgili yatırıma İzmit Kadın Sosyal Yaşam, Şehit ve Gazi Eşleri  Sosyal Destek Merkezi adının verilmesi ve tesisin, tüm işletme giderleri kendilerine ait olmak üzere, işletme hakkının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devri karşılığında 5.000.000 TL ´lik yardımın kabulü ve Bakanlıkla Protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.12.2012 tarihli raporu.

16-  17-  Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro kanununun 22.Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.12.2012 tarihli raporu.18-  19-   GELEN EVRAK

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz