08.03.2016 Tarihli Meclis Gündemi

8 Mart 20160
Metni Sesli Dinle

 

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

           İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 08.03.2016 Salı günü saat 15.00’datoplanacaktır.

           Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

                                                                                         Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                                     İzmit Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

   1-       Yoklama

2-      02.02.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      Yassıbağ Mahallesi 108 ada, 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 19.02.2016 tarih 280 sayılı yazılarıyla söz konusu parseli plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini talep etmiştir. Yassıbağ Mahallesi 108 ada 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kaldığından 5 (beş) yıl süre ile İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.02.2016 tarihli yazısı.

4-      İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.4b Uygulama İmar Planı Paftası, “Park Alanı” ve “İmar Yolu” kullanımına sahip 48 ada 45 nolu parselin içerisinden geçen 8 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanının bütüncül hale getirilmesi ile 3547 ve 3558 nolu imar adaları arasındaki 8mt genişliğindeki imar yolunun devamında bahse konu park alanına hizmet etmek üzere “Otopark Alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.02.2016 tarihli yazısı.

5-      İzmit-Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1978 nolu parselin Kocaeli Valiliği, İl İdare Kurulunun 08.07.1998 tarih ve 1123 sayılı kararı ile onaylı  mevzi imar planında “E:0.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olan kullanımının “E:0.25, Hmax:7.00 kat” yapılanma koşuluna sahip “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve plan notları teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.02.2016 tarihli raporu.

6-      İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Yenidoğan), G23b.23c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerin mevcut imar planında “Karayolları–Yol Kenarı Koruma Kuşağı” olan kullanımının “E:0.30, Hmax:7.00mt” yapılaşma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 18.02.2016 tarihli raporu.

7-      İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifiile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.02.2016 tarihli raporu.

8-      İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel ve 142 ada 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla bahse konu imar adaları arasında kalan 12mt ve 10mt genişliğindeki imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile yapılaşma koşullarının “E:0.90, H:6 kat” olacak şekilde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifiile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.02.2016 tarihli raporu.

9-      Çevre Güzelleştirme – Görsel Cephe İyileştirme konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 22.02.2016 tarihli raporu.

10-  İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 24.02.2016 tarihli raporu.

11-  Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki Genç Çalışan diye tanımlanan genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerinde yapılabilecek faaliyetler konusunun incelenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun 15.02.2016 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz