Mart 2016 Komisyon Raporları

1 Mart 20160
Metni Sesli Dinle

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 08.03.2016 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediye’mizin şu ana kadar kentimizin turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili 24.02.2016 tarihli Kültür Turizm ve Sanat Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyemizin sanayi kenti İzmit olarak anılan ismini, turizm alanında da daha iyi yerlere gelebilmesi adına sanayi ve turizm kenti İzmit sloganıyla başlattığı çalışmalara katkı sağlayabilmek adına Belediye Meclisimizin komisyonumuza verdiği görev gereğince;

Komisyonumuzca yapılan planlama doğrultusunda çok yararlı ve yerinde tespit gezileri yapıldı. (Ekopark, Paşa suyu kemerleri, Çukurbağ kazı alanı, Gültepe otoyol yanı Nekrepol alanı, Üçtepeler ve Akmeşe Tümülüsleri, Akmeşe eski değirmen ve manastır alanı) Müze Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde dekan ve Arkeoloji Bölüm Başkanı ve öğretim üyeleri, Turizm acentaları ile çok yararlı görüşmeler ve toplantılar yapıldı.

Helenistik Çağ, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Dönemine ait birçok tarihi yapı İzmit sınırları içinde yer almaktadır.

İzmit Belediyemizin büyük önem verdiği tarih koridoru projesi ile bütünleşebileceğini düşündüğümüz Gültepe bölgesinde yer alan Nekropol alanı ve İzmit Belediyesi sınırları içerisinde tespit edilen (Müze Müdürlüğünde envanteri var) çok sayıda Tümülüslerin ilgili kurumlar ile iş birliği içinde güvenli bir şekilde kazı çalışmalarının başlatılması çok yararlı olacaktır.

KOMİSYONUMUZCA İZMİT’TE TURİZMİN GELİŞMESİ ADINA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ:

-Belediyemizce Üniversite, Müze Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Turizm İl Müdürlüğü, Turizm Seyahat Acentaları ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının katılacağı turizm çalıştayı tertip edilmesi,

-İzmit Belediyemizce Turizm Master Planı oluşturulmalı,

-Kentimizin geçmişini yansıtan ve yaşatan kent müzesi oluşturulması,

-İzmit’lilik bilincini öne çıkartabilecek panel, seminer vb. etkinliklerin yapılması

-Yörenin İstanbul gibi büyük bir metropole çok yakın olması İzmit ve çevresinin İstanbul’daki seyahat acenteleriyle yapılacak iş birliği sonrasında (özellikle Nekropol alanı Tümülüsler tarih koridoru ve kültür tepesini kapsayan) tur programlarına İzmit’i dahil etmeleri konusunda acentelerle iş birliği girişimlerinde bulunulması,

-Turizm haftasında her yıl Kocaeli Üniversitesi Turizm öğrencileriyle birlikte yaratıcı fikirler yarışmaları turizm ve arkeoloji bölümü akademisyenlerinin fikirlerini açıklayacakları ulusal İzmit turizmi sempozyumu düzenlenerek İzmit turizmi için yeni fikirler edinilmelidir.

-İzmit Belediyesi tarafından halen düzenlenmekte olan festival ve şenlikler (Pişmaniye festivali, deniz festivali, 28 Haziran İzmit’in kurtuluşu şenlikleri, Altın kemer paşa yağlı güreşleri, tarımsal ürünler festivali, hıdrellez şenlikleri ve şeb-i arus) etkinliklerine ilave olarak;

-Tarih koridorunda sektörü teşvik ederek tanıtım amaçlı Dizi ve Filmler çekim imkânı sağlanması,

-Tarih koridorundaki bölge halkı için ev pansiyonculuğu konusunda kurslar düzenlenmeli,

-Ekolojik dengeyi koruyarak alternatif turizm çeşitlerinden hangilerini hayata geçirilmesinin yöre halkına katkı sağlayacağı ve geliştirilecek turizm çeşitlerinin uygulanabilirliği konusunda plan ve programlar geliştirilmeli,

-İzmit Körfez’ini en iyi şekilde görebilmek ve temiz havayı en iyi şekilde soluyabilmek için seyir terasları yapılması

-Köylerde pansiyonculuk uygulamalarının geliştirilmesi ev pansiyonculuğunun geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve köy halkının desteklenmesi

-Doğa tabiat parkları, köylerde atlı gezinti, yürüyüş ve bisikletli gezi rotalarının tespit edilmesi ve bisiklet amaçlı parkılar kurulması;

-Tabiat parklarının doğal ekosistemini korumak amacıyla doğaya dost malzemelerle sosyal tesisler ve gelen ziyaretçilerin kalabilecekleri bungalov konaklama tesisleri yapılması. (özellikle paşa suyu)

-Köyler ve tabiat parklarına gene turistik ziyaretçi araçları ve tur araçlarının alan içerisine gelişi güzel park etmelerini ve doğal bitki örtüsüne zarar vermelerini önlemek amacıyla doğal taşlardan otoparklar yapılması,

-Köylerimizde geleneksel gerçekleştirilen, Yöresel kültürlerin, piknik, spor veya diğer aktiviteler ile yöre halkına ve gelen ziyaretçilere sunulması,

-Ziyaretçilerin İzmit’in tarihi, doğal yapısı ve kültürel özelliklerini tanımalarını sağlayacak gerekli bilgi broşür İzmit’teki tüm kamu kuruluşlarına, okullara dağıtılmalı

-Akmeşe’de bulunan tarihi su değirmeni restore edilerek orijinal haliyle çalıştırılmalı ve organik un satışı yapılması,

-Yörenin tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerini temsil edebilecek hediyelik eşya üretimi yapılmalı. (bu konuda belediyemiz yakın zamanda bir yarışma düzenlemiştir.)

-Özellikle dünyada şu ana kadar eşi olmayan ve İzmit Çukurbağ mevkiinde şimdilik yapılan kazılarda çıkarılan Bizans İmparatoru Konstantin ve Roma İmparatoru Dielationus’un birbirine sarılmış mermer sütundaki zafer kutlaması figürü Uluslararası Arkeolojide ses getirmiştir.Bu ve bunun gibi İzmit’in önemli sayılabilecek değerlerini Ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtımının yapılabilmeleri için özellikle internet ve sosyal medya ağlarının aktif kullanılması, 

-Düzenlemesi yapılan Cephanelik Mesire alanında geleneksel İzmit pikniği yapılması,komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.30.03.2016

 

 

    Cemil KANPARA                                         Birol SAĞLAM                    Hasan AYAZ

Kült. Turizm ve Sanat                                      Başkan Vekili                          Üye

      Kom. Bşk

 

İbrahim KILIÇ                              Özcan ÖZER

        Üye                                               Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 08.03.2016 tarih ve gündemin 3. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Yassıbağ mahallesi108 ada, 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. İzmit kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 19.02.2016 tarih 280 sayılı yazılarıyla söz konusu parseli plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini talep etmiştir.Yassıbağ mahallesi 108 ada, 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kaldığından 5 (beş) yıl süre ile İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.03.2016 tarih ve 1431 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Yassıbağ mahallesi 108 ada, 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kaldığından 5393 sayılı kanunun 75/d maddesine göre plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere (beş) yıl süre ile İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.03.2016

 

 

       Hayrettin ÜNLÜ                               İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                             Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz