08.05.2018 Tarihli Meclis Gündemi

8 Mayıs 20180
Metni Sesli Dinle
                                                                                            İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN  
                  
 
          İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 08.05.2018 Salı  günü saat 15.00’de toplanacaktır.
          
          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.  
                   
                                                                                                                                                                                  Dr. Nevzat DOĞAN  
                                                                                                                                                                                İzmit Belediye Başkanı
                                                                                                                           
G Ü N D E M:
     
*Yoklama
 
*03.04.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.
 
*5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesinin (a) bendine göre (İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden) İzmit Belediye Meclis Üyesi Emine ZEYBEK'in istifası nedeni ile boşalan encümen üyeliğine yeni üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarihli yazısı.
 
*5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesi'ne ait 2017 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25.04.2018 tarihli yazısı. 
 
*Akçakoca Mahallesi 371 ada 3 nolu parselde bulunan yapının (Elbeyoğlu Konağı) birinci katının İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne olan tahsisinin iptal edilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 05.04.2018 tarih ve 2513 sayılı yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 19.04.2018  tarih ve 106 sayılı yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün  09.04.2018 tarih ve 3141 sayılı yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Zabıta  Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih 1156 sayılı yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 457 sayılı yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Bilgi İşlem  Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 146 sayılı yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 05.04.2018 tarih ve 462 sayılı yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 10 sayılı yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarihl ve 783 sayılı yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarih ve 557 sayılı  yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarihl ve 1047 sayılı  yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarih ve 2414 sayılı  yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarih ve 366 sayılı  yazısı.
 
*Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Teftiş Kurulu  Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarihl ve 25 sayılı  yazısı.
 
*“İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi”ne ilişkin Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce yürütülen 3194 sayılı imar kanunun 18.madde uygulaması (şuyulandırma) çalışmalarında İl Kadastro Müdürlüğü tarafından 20.12.2016 tarihinde onaylanan kadastral parsel sınırları ile mevcut mülkiyetler arasında farklılıklar bulunması sebebiyle mevcut imar planı alan kullanım sınırlarının onaylı mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 24.04.2018 tarihli raporu. 
 
*Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Durhasan Mahallesi /628 nolu 3.190,00 m2’lik parselin, /340 nolu 7.190,00 m2 lik parselin, /2337 nolu 2.340,00 m2 lik parselin 59,21 m2 lik kısmının, 2566 nolu 12.630,00 m2 lik parselin 6.642,84 m2 lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30.maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü adına devir edilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2018 tarihli yazıları ile talep edilmektedir. Durhasan Mahallesi /628 nolu 3.190,00 m2’lik parselin, /340 nolu 7.190,00 m2 lik parselin, /2337 nolu 2.340,00 m2 lik parselin 59,21 m2 lik kısmının, 2566 nolu 12.630,00 m2 lik parselin 6.642,84 m2 lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30.maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24.04.2018 tarihli raporu.
                                                                              
*GELEN EVRAK
—————————-
 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz