08.10.2013 Tarihli Meclis Gündemi

8 Ekim 20130
Metni Sesli Dinle

 İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 08.10.2013 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

     

                                                                                                                Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                                                                           İzmit Belediye Başkanı

          G Ü N D E  M    

 

1-       Yoklama

 

2-      03.09.2013 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

4-      5-      6-      İzmit Belediye Meclisi´nin 04.06.2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan “İzmit- Kabaoğlu (İ-6), Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alan”larında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2013 tarihli yazısı.

 

7-      İzmit- Çayırköy, Altıncıoğlu Mevkii, G23b.25a.2c-3b, G23b.25b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4 516 510- 4 517 938 dikey, 497 498- 498 869 yatay koordinatları içerisinde yer alan Kentsel Çalışma Alanı uygulama imar planına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılan 13. Uygulama bölgesine ait askı süresi içine vatandaşlardan gelen ve imar planı değişikliği ile ilgili olan taleplerin 08.07.2013 tarih ve 1234 sayılı Encümen Kararına istinaden değerlendirilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.09.2013 tarihli raporu.

  

 

8-      İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b nazım imar planı paftası, G23b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 3462 ada 6 ve 7 nolu parseller ile 3463 ada 4 ve 8 nolu parseller arasında yer alan 6mt genişliğindeki imar yolunun, söz konusu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla 3463 ada 5 ve 8 nolu parsellerin güneyine kaydırılarak “Park Alanı” olarak planlanması ile mevcut imar planındaki  5/A-3/3, 0,30/0,90 ve 5/A-4/3, 0,30/1,20  olan yapılanma koşullarının E: 1.00, Hmax:12,50mt olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.09.2013 tarihli raporu.

 

9-      Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesi ile, güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınan kararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Lejand teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.08.2013 tarihli raporu.

 

11-  İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.09.2013 Tarihli raporu.

 

13-  Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.09.2013 tarihli raporu.

 

14-  Belediyemiz tarafından 3 nolu Düzenleme Bölgesi olarak şuyulandırma çalışması tamamlanan Gündoğdu mahallesinde oluşan 38 adet isimsiz sokağa Büyükşehir Belediyesine görüş bildirilmek üzere isim önerilmesi teklifi ile Türlü İşler Komisyonunun 20.09.2013 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz