2013 Ekim Ayı Komisyon Raporları

1 Ekim 20130
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları  4455/1 Ada Parsel, A-3 Blok 29. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010 tarihli 47,452,32 TL bakiye tutarı bulunan Murat ÇAKIR (T.C No: 34172218222) aleyhinde Kocaeli  4.  Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/485 E. Sy. dosya ile dava açılmıştır.

        5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesi (h) bendinde;  “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilen şahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilen nedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.09.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilen nedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili sulh´un  tarafımıza gelmediğinden  dolayı   çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.10.2013

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları  4455/1 Ada Parsel, A-4 Blok 20. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010 tarihli 50.111,80 TL bakiye tutarı bulunan MİKDAT ÇAKIR (T.C No: 34196217430) aleyhinde Kocaeli  4.  Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/487 E. Sy. dosya ile dava açılmıştır.

      5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesi (h) bendinde;  “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilen şahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi izah edilen nedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü   ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.09.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  MİKDAT ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilen nedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile sulh´un  tarafımıza gelmediğinden  dolayı   çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.10.2013

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

     İzmit Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2014 yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  20.09.2013 tarihli  raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  2014 yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  komisyonumuzca uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2013

 

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

       

     İzmit Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.09.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2013

 

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

              

İzmit Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarih ve gündemin 5.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2014 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde :

 

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 

01-Vergi Gelirleri                                          : 54.950.000,00 TL´den   50.740.000,00 TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                : 10.600.000,00 TL´den                 9.450.000,00 TL

04-Alınan Bağış ve Yardımlar                      :   8.000.000,00 TL´den                 7.050.000,00 TL

05-Diğer Gelirler                                              : 85.650.000,00 TL´den 78.400.000,00 TL

06-Sermaye Gelirleri                                       :   5.000.000,00 TL´den             4.560.000,00 TL

09-Red ve İadeler ( – )                                     :      200.000,00 TL´den              200.000,00 TL

                                                                ——————————–   ———————————–

TOPLAM                                                                        :164.000.000,00 TL´den      150.000.000,00 TL    

 

B-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

01-Personel Giderleri                                    : 22.994.000.00 TL´den                21.639.500,00 TL

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi             :   4.167.112.00 TL´den                   3.910.500,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  : 71.557.600.00 TL´den                66.051.012,00 TL

04-Faiz Giderleri                                            :      320.000.00 TL´den                      150.000,00 TL

05-Cari Transferler                                        :   6.262.288.00 TL´den                   5.796.988,00 TL

06-Sermaye Giderleri                                    : 49.364.000,00 TL´den                44.945.000,00 TL

09-Yedek Ödenekler                                     :   9.335.000.00 TL´den                   7.507.000,00 TL

                                                            ——————————-              —————————–      

               TOPLAM                              164.000.000.00 TL´den                150.000.000,00 TL

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

         46 41 15 02 Özel Kalem Müdürlüğü :  1.745.112.00 TL´den           1.345.000,00 TL

               05 İnsan Kaynakları Müdürlüğü                  :  9.766.600.00 TL´den           9.737.600,00 TL

               10 Bilgi İşlem Müdürlüğü                             :  1.289.500,00 TL´den             918.500,00 TL  

   13 Destek Hiz.Müd.Satınalma                  :     636.500.00 TL´den              636.500,00 TL

               20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü                         :     341.500.00 TL´den             341.500,00 TL 

               23 Mali Hizmetler Müdürlüğü                     :    16.550.288.00 TL´den         13.554.788,00 TL

               24 Hukuk İşleri Müdürlüğü                          :     910.700.00 TL´den             697.000,00 TL

               25 Basın Yayın ve Halk İliş.Müd                  :  3.690.850.00 TL´den            2.387.500,00 TL

               30 Çevre Kor.ve Kontr.Müd                        :     958.500.00 TL´den              691.000,00 TL

               31 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü :  5.972.000.00 TL´den            4.313.112,00 TL

               32 Etüd Proje  Müdürlüğü                            :  2.640.000.00 TL´den           1.790.000,00 TL

               33 Fen İşleri  Müdürlüğü                              :47.303.050.00 TL´den         47.021.050,00 TL

               35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  :  2.620.500.00 TL´den           2.541.000,00 TL

               36 İşletme ve İştirakler Müd.                      :    406.000.00 TL´den              406.000,00 TL

                  37 Kültür ve Sosyal İşler Müd.                  :  8.255.000.00 TL´den           7.859.500,00 TL

                  38 Park ce Bahçeler Müdürlüğü              :17.324.350.00 TL´den         14.285.500,00 TL

               39 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü             :     982.500.00 TL´den              982.500,00 TL

                  40 Sosyal Yardım İşleri Müd.                    :  2.743.000.00 TL´den           2.621.500,00 TL

                  41 Temizlik İşleri Müdürlüğü                    :20.675.100.00 TL´den         19.842.000,00 TL

                  42 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü             :  9.878.000.00 TL´den           9.188.000,00 TL

                  43 Yapı Kontrol Müdürlüğü                      :  1.315.450.00 TL´den           1.315.450,00 TL

                  44 Yazı İşleri Müdürlüğü                            :  2.516.500.00 TL´den           2.516.500,00 TL

                  45 Zabıta Müdürlüğü                                 :  5.479.000.00 TL´den           5.008.500,00 TL

                                                                                         —————————-  ———————–  

                  TOPLAM                                                   164.000.000.00 TL´den      150.000.000,00 TL

 

               23.09.2013 tarih ve 1552 sayılı Encümen inceleme raporu ile 08/10/2013 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 164.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2014 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 14.000.000,00 TL eksiltilerek Gelirleri ve Giderleri denk  toplam 150.000.000,00 TL´ ye indirilmesine;  

 

               Bütçe Kararnamesi´nin toplam 14 maddesi ve 2014 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ” hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelirleri ve Giderleri denk 150.000.000,00 TL olan Bütçe oy birliği ile kabulü uygun görülerek bir raporla Meclis´in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.30.10.2013

 

  Hasan KIRLI                               İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

  Plan ve Bütçe Kom.Bşk               Başkan Vekili                                           Üye

                                                       

           

 

 

  Fikret GÖKMEN                              Cengiz ÖZCAN

           Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 08/10/2013 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2010-2014 Stratejik Planından alınan 2014 yılı Performans Programı teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde :

İlişik listedeki 2010-2014 Stratejik Planından alınan 2014 yılı Performans Programı Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.30.10.2013

 

 

 

Hasan KIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                      Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk                          Başkan Vekili                                      Üye

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                                 Cengiz ÖZCAN

        Üye                                                       Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz