01.09.2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1 Ağustos 20200
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2020 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 01.09.2020 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR 47- (Madde 3-) T.C Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Belediyemize hibe edilen 2020 model Ford Trucks 4×2 1833 yataksız kabin şasi üzerine ST52 13+1,5 m³, Şasi Numarası NM0KKXTP6KLR92246, Motor No LR92246 Çöp Kamyonunun kabulü teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 17.08.2020 tarih ve 1273 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

T.C Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Belediyemize hibe edilen 2020 model Ford Trucks 4×2 1833 yataksız kabin şasi üzerine ST52 13+1,5 m³, Şasi Numarası NM0KKXTP6KLR92246, Motor No LR92246 Çöp Kamyonunun, 5393 Sayılı Belediye kanununun (i) bendi gereğince  kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 48- (Madde 5-)  Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ekli listede yer alan taşınmazlardan 19.03.2020 tarihi itibariyle, kira ücretleri peşin alınan kiracılar için kira süresine 3(üç) ay ücretsiz süre ilavesi yapılması, kira ödemesi aylık ödeme olan kiracılar için ise 19.03.2020 tarihi itibarı ile 3 ay süreyle kira bedeli alınmaması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih ve 4061 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlardan 19.03.2020 tarihi itibariyle, kira ücretleri peşin alınan kiracılar için kira süresine 3(üç) ay ücretsiz süre ilavesi yapılması, kira ödemesi aylık ödeme olan kiracılar için ise 19.03.2020 tarihi itibarı ile 3 ay süreyle kira bedeli alınmamasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 49- (Madde 9-) İzmit’te faaliyet gösteren ve tüzüğü gereği İzmit’te yaşayan kadınlara ve kente ekonomik, sosyal ve kültürel olarak fayda sağlayacak olan Sınırlı Sorumlu İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İzmit Belediyesinin ortak çalışmalar yapabilmesi ve bu konuda işbirliği protokolü hazırlanması için Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendi gereğince İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.08.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Teklifin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendine uygun olmadığı gerekçesiyle müdürlüğüne iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 50- (Madde 10-) 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye  ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik  gereği; Belediyemizin sahip olduğu  araç sayısının artmasından dolayı  araç bakım ve onarımlarının sağlıklı yapılabilmesi  için görülen lüzum üzerine yeni oluşturulacak “Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü”  adı altında hizmet üretmek düşüncesiyle ilgi yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu ile ilgili hazırlanan I sayılı Kadro İhdası Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“I Sayılı Kadro İhdası Cetveli” nin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 51- (Madde 12-) Kocaeli İli İzmit İlçesi Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Süleymaniye, Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4. Maddesi kapsamında 2/B alanlarında yapılacak uygulamaları, 3402 sayılı yasanın geçici 8. maddeye göre kadastro uygulamaları gibi uygulamalar için uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 25.08.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 52- ( Madde 15-) İzmit Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü , idari mahalle Yenişehir tapuda Mehmetalipaşa Mahallesi 1744 adada bulunan Yenişehir Mahalle Konağının 75,00 m2’lik kısmının İlçe Salgın Denetim Merkezi olarak kullanmak üzere idareleri adına tahsisi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.08.2020 tarih ve 4164 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mehmetalipaşa Mahallesi 1744 adadaki Belediyemize ait yapının 75,00 m2’lik kısmının, Pandemi süresince İzmit Kaymakamlığı adına “İlçe Salgın Denetim Merkezi” olarak kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye kanununun 75. d maddesine istinaden tahsisinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 08.09.2020 tarihinde ilan olunur.

 

 

                                                                                                                      Şaziye MARUL

                                                                                                                         Yazı İşleri Müdürü

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz